Opiniestuk schrijven

Voor gedurfde en creatieve ideeën moet je bij Generatie Z zijn

Karakter 4min. Sara Terburg

Met de essaywedstrijd Shaping New Commons zet Tilburg University een volgende stap in het inventariseren van gedachtegoed over de wereld met en na corona. De coronacrisis beïnvloedt de maatschappij op uiteenlopende vlakken als: gezondheid, veiligheid, het milieu, onderwijs, de arbeidsmarkt en digitalisering. Leden uit Generatie Z zullen hun perspectief en ideeën delen, de beste essays krijgen een plek in het boek Shaping New Commons. Ronald de Jong, professor of practice aan Tilburg University en student en events manager bij Asset Tilburg, Simon van Rijsingen zitten in de organisatie van de wedstrijd.

Het is hoog tijd om het perspectief van Generatie Z te tonen, vindt onder andere Ronald de Jong, een van de schrijvers van New Common. ‘Emile Aarts, Margriet Sitskoorn, Ton Wilthagen en ik stelden onszelf afgelopen zomer de vraag wat we als universiteit met de aanhoudende pandemie moesten. In het boek New Common hebben we de crisis proberen te duiden. Nu moet nagedacht worden over de transities die nodig zijn in de maatschappij om bijvoorbeeld de groeiende ongelijkheid in onderwijs en de klimaatcrisis aan te pakken.’ In het tweede boek komen daarom niet de wetenschappers en huidige leiders aan het woord, maar de leiders van de toekomst: Generatie Z. ‘Deze generatie zal het meeste tijd doorbrengen in die toekomst en zij zullen de leiders leveren.’ Via de essaywedstrijd krijgen studenten en jonge professionals een kans op publicatie.

Simon van Rijsingen

Het lijkt me mooi om straks de verschillende inzichten en oplossingen naast elkaar te kunnen zien

Event manager Asset Tilburg Simon van Rijsingen

Een podium

De Jong benaderde het bestuur van Asset Tilburg, de studievereniging van departement TiSEM. Events manager van Asset, Simon van Rijsingen is student International Business Administration en is dit studiejaar fulltime bezig voor de vereniging. ‘Ik ben blij dat mijn generatie een podium krijgt, omdat er nu vooral aandacht is voor de ideeën van oudere generaties. Op zich is dat is logisch, want zij hebben meer ervaring, maar voor gedurfde en creatieve ideeën moet je bij mijn generatie zijn. Er gaat heel veel voor altijd anders zijn: wie had bijvoorbeeld gedacht dat thuiswerken zo gewaardeerd zou worden door veel mensen?’

Een zo breed mogelijk beeld

De events manager legde de afgelopen maanden contact met studenten en organisaties door heel Nederland. ‘We willen een zo breed mogelijk beeld geven, bijvoorbeeld door deelnemers te zoeken binnen alle studierichtingen in Nederland.’ En dat is gelukt, 86 deelnemers hebben aangegeven een essay te gaan schrijven. ‘Daar zitten studenten en starters bij uit de richting Rechten, Economie, Psychologie, Sociologie, Global Arts en van bachelors en masters van onder andere TiU, Delft University, Maastricht University en de jongerenafdelingen van de Sociaaleconomische Raad (SER), de Verenigde Naties, vereniging voor sociale ondernemers Ashoka en het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Ronald de Jong

Ik vind het fantastisch dat er samenwerkingen ontstaan

Professor of practice Ronald de Jong

Geldprijzen en stages

De Jong verwacht veel van de inzendingen. ‘Die harde kern van 86 deelnemers is een groep zeer geëngageerde jonge mensen die actief nadenken over onze samenleving en toekomst. Ik ben erg benieuwd naar de perspectieven die zij zien. Ik vind het fantastisch dat er samenwerkingen ontstaan, bijvoorbeeld tussen een student van TiU die samenwerkt met een student van de Erasmus Universiteit in Rotterdam en een lid van de jongerenafdeling van de SER.’ De beste tien essays worden gebundeld, de organisatoren maken deze selectie. ‘Daarna bepaalt een jury bestaande uit voornamelijk leden van Generatie Z van TiU en de organisaties waarmee we samenwerken, welke drie ook 2500 euro winnen.’ Voor de top 3 bestaat tevens de mogelijkheid om op stage te gaan bij bijvoorbeeld Philips, de Philips Foundation en de SER. ‘Dat zullen wij actief begeleiden vanuit Tilburg University.’

Werkdruk

Simon is benieuwd naar wat deelnemers uit andere vakgebieden dan het zijne zullen schrijven. ‘Het lijkt me mooi om straks de verschillende inzichten en oplossingen naast elkaar te kunnen zien.’ Als organisator mag hij zelf niet deelnemen, maar hij weet wel waarover hij zou schrijven. ‘Over werkdruk. Onze studietijd is heel anders dan die van onze ouders. Zij studeerden en deden er vrijwel niets naast. Nu is het normaal dat studenten extra-curriculaire activiteiten doen. Zonder is een cv weinig waard. Bij topbedrijven is een bestuursjaar soms zelfs een eis. Ik ben benieuwd wat de invloed van deze druk op studenten is.’

Een bijdrage aan beleidsplannen

Na verschijning van het boek moet de huidige generatie leiders er kennis van gaan nemen. ’ De Jong: ‘Doordat de jury voor een groot deel uit jonge mensen bestaat, zal het document niet afgedaan worden als jeugdig enthousiasme.’ Simon: ‘Ik heb goede hoop dat Shaping New Commons een bijdrage zal leveren aan beleidsplannen.’ Aan het netwerk van de organisatoren zal het niet liggen. ‘Het document wordt belangrijk, dit zonder inkijken afslaan zal er niet bij zijn, want dan laat je Generatie Z links liggen’, merkt hij tot besluit op. Shaping New Commons zal afgesloten worden met een event. De Jong: ‘Dat zal in april of mei zijn en hopelijk met publiek op onze universiteit.     

New Common 1, 2 en 3?

Ronald de Jong: ‘Toen bekend werd dat de eerste Nederlandse patiënt uit de regio Tilburg kwam, beseften we wat de impact zou gaan zijn. We zijn van mening dat covid-19 transities op het gebied van bijvoorbeeld klimaat, armoede en onderwijs zal versnellen. De Verenigde Naties hebben Sustainable Development Goals gedefinieerd die in 2030 behaald moeten zijn. Er moet nog een hoop gebeuren om dat daadwerkelijk te halen. We hebben de naam New Common bedacht, omdat het niet gaat om een nieuw normaal, want was het hiervoor wel normaal? Het gaat om gemeenschappelijke verantwoordelijkheid op bepaalde beleidsterreinen, om gemeenschappelijkheden oftewel comons dus en niet om doorhobbelen volgens het klassieke marktdenken.’ De Jong voorspelt dat na het boek New Common en straks het tweede boek Shaping New Commons de derde fase een beweging zou kunnen zijn. ‘Die draait om het mobiliseren van die veranderingen.’

Eisen aan de essays

Op 15 januari 2022 moeten alle essays ingeleverd zijn. Deelnemers mogen in teams werken van maximaal drie personen en drieduizend woorden aanleveren. De Jong vult aan: ‘De essays moeten voldoen aan wetenschappelijke criteria en oplossingen bieden voor de problemen van deze tijd. We zijn op zoek naar concrete aanbevelingen voor het inrichten van de samenleving en welke rollen en taken daarin liggen voor de verschillende sectoren als de overheid, de wetenschap en het bedrijfsleven.’