Winkelstraat mensen

European Values Study: uniek onderzoeksproject na 40 jaar nog steeds actueel

TilburgU & Co 3 min Femke Trommels

Al meer dan 40 jaar verzamelen onderzoekers uit meer dan 35 Europese landen data over hoe Europeanen denken over thema’s als identiteit, migratie, welvaart, duurzaamheid, solidariteit en democratie. Tilburg University coördineert deze European Values Study; een uniek, grootschalig internationaal en longitudinaal onderzoeksproject naar basale menselijke waarden van inwoners uit heel Europa. Onlangs werd voor de derde maal de ‘Atlas of European Values’ gepubliceerd waarin de meest recente bevindingen zijn gebundeld.

“Een van de belangrijkste vragen in de European Values Study is of er überhaupt zoiets bestaat als Europese waarden” zegt  socioloog Tim Reeskens, programmaleider voor de European Values Study (EVS) in Nederland. “Daarnaast willen we graag weten of waarden aan verandering onderhevig zijn en zo ja: in welke richting.” Om deze vragen te kunnen (blijven) beantwoorden, krijgen iedere negen jaar duizenden inwoners uit tientallen landen vragenlijsten voorgelegd over thema’s zoals nationale en Europese identiteit, het belang van democratie, duurzaamheid, religie, migratie, mensenrechten en solidariteit. Er zijn inmiddels al meer dan 70.000 Europeanen geïnterviewd. Jong, oud en uit alle lagen van de bevolking.

De belangrijkste bevindingen zijn dit jaar voor de derde maal gebundeld in de Atlas of European Values – Change and Continuity in Turbulent Times, te downloaden via deze link: www.valuesatlas.eu

Duiding

Tim Reeskens: “De kennis die wordt gedestilleerd uit de EVS-data levert belangrijke inzichten op en helpt maatschappelijke ontwikkelingen te duiden. Zoals het opkomend conservatisme onder jongeren. Of, heel actueel: kun je op basis van waarden constateren dat Oekraïne een Europees land is? Een nieuwe stap is het Jean Monnet Center of European Values dat recentelijk is opgericht en ook vanuit Tilburg wordt gecoördineerd. Hier wordt kennis ontwikkeld over de invloed van waarden op de haalbaarheid van EU-beleid. De EVS-data helpen licht te schijnen op hoe burgers denken over de zes belangrijkste beleidsdomeinen van de EU-commissie voor de komende jaren, zoals het stoppen van klimaatverandering en het versterken van de democratie. Binnen het expertisecentrum is ook veel aandacht voor kennisdeling, bijvoorbeeld voor het ontwikkelen van interactief lesmateriaal voor middelbare scholen. Zo vindt de EVS-data haar weg naar de praktijk.”

TSB - Tim Reeskens

Werkwijze

Het EVS project wordt gecoördineerd door onderzoekers van het departement sociologie (Tilburg School of Social and Behavioral Sciences), maar er werken tientallen onderzoekers aan mee uit landen door heel Europa. Een raad van programmadirecteuren bewaakt de grote lijnen van het project en keurt de definitieve vragenlijst en de enquêtemethodiek goed. Er is een uitvoerend comité, een theoriegroep die de vragenlijst ontwikkeld en een methodologiegroep die de kwaliteit van het onderzoek bewaakt. Ook worden er verschillende activiteiten georganiseerd en fondsen geworven binnen de EVS-stichting. De gegevens van de European Values Study zijn gratis beschikbaar en hebben bijgedragen aan meer dan 2800 publicaties, te vinden in de EVS-bibliografie.

https://europeanvaluesstudy.eu/

Publicatiedatum: 17 mei 2022