Lockdown - Stay home stay safe

Hoe lang moet de lockdown duren?

Artikel Annemeike Tan

In Nederland en in omringende landen wordt stap voor stap de lockdown losgelaten, maar ieder land doet dat op een andere manier. De verschillende overheden worstelen met de beslissing of en wanneer ze een einde kunnen maken aan de lockdown. De standpunten lopen uiteen, van zij die pleiten voor een hervatting van de economische activiteit en zij die pleiten voor voortzetting van de lockdown. De Tilburgse hoogleraar Econometrie Peter Kort heeft samen met collega’s van andere universiteiten onderzocht welk beleid het beste werkt, zowel met het oog op consequenties voor de economie als voor de gezondheid. In de paper ‘How Long Should the COVID-19 Lockdown Continue?’ worden de eerste bevindingen gepresenteerd. Vier vragen aan Peter Kort.

1. Wat hebben jullie precies onderzocht?

Aan de hand van een relatief eenvoudig optimal control model hebben we de verschillende beleidskeuzes onderzocht, waarbij we rekening hebben gehouden met zowel de economische als de gezondheidsaspecten, en waarbij er bijzondere aandacht was voor de situatie wanneer de behoefte aan zorg groter is dan de ziekenhuiscapaciteit.

2. Wat hebben jullie ontdekt?

De belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat zeer verschillende lockdown-beleidsregels kunnen voortkomen uit zeer vergelijkbare waarden en even goed kunnen presteren als er in brede zin rekening wordt gehouden met economische en gezondheidsbelangen. Dus overheden die in eerste instantie onverenigbaar lijken te zijn omdat ze een totaal ander beleid uitvoeren, kunnen veel meer gelijk zijn in hun waarden, doelstellingen en begrip van de epidemie dan algemeen wordt aangenomen.

3. Wat betekent dat voor bijvoorbeeld het Nederlandse beleid?

Dit onderzoek toont aan dat in dit stadium nog geen conclusies getrokken kunnen worden welk beleid het beste is. De wetenschap is nog volop in ontwikkeling. Zo is de afgelopen tijd de wetenschappelijke kennis over het totale aantal geïnfecteerden ten opzichte van het aantal bekende geïnfecteerden verschoven, waardoor ook binnen het gehanteerde model een verschuiving optrad welk beleid optimaal was. Alle regeringen zouden ruimdenkend moeten zijn over het scala aan mogelijke lockdown-beleidsmaatregelen en over een steeds beter begrip van de epidemie.

Hoe verschillend een beleid ook is, vaak liggen er dezelfde waarden aan ten grondslag.

4. Wat is een mensenleven waard? Kun je dat economisch bepalen? En is dat ook wenselijk?

De waarde van een mensenleven is een filosofisch concept dat diepe waarden weerspiegelt waarover niet iedereen het eens is. Dat is de reden waarom we onze analyse uitvoeren en presenteren op een manier die laat zien hoe conclusies variëren voor verschillende waarnemers met verschillende waarden, en waarom de nadruk ligt op het kwalitatieve karakter van de analyse, niet op bevindingen die afhangen van een specifieke waarde. We proberen iedereen in staat te stellen hun begrip van dit moeilijke dilemma over hoe lang een lockdown zou moeten duren, te verrijken, zonder de ene mening boven de andere te bevoordelen. Het is heel moeilijk om een ​​evenwicht te vinden tussen leven en levensonderhoud, gezondheid en welzijn, en het is te verwachten dat te midden van de grote verscheidenheid aan mensen waarden zullen verschillen tussen mensen. Dat zal ertoe leiden dat verschillende mensen de voorkeur geven aan ander beleid. Maar een centrale boodschap van deze studie is dat zelfs wanneer mensen sterk lijken te verschillen omdat de voorkeur uitgaat naar ander beleid, ze misschien meer gemeen hebben dan ze denken. We hopen dat dit soort werk mensen kan helpen effectiever te communiceren en een gemeenschappelijke basis te vinden terwijl ze samenwerken om deze grote uitdaging aan te gaan.

Lees de paper ‘How Long Should the COVID-19 Lockdown Continue?'

Het 'New Common'

De coronacrisis zet grote maatschappelijke uitdagingen op scherp. Tilburg University deelt kennis en inzichten om onze samenleving opnieuw vorm te geven. Over dit ‘nieuw samen’ gaan we graag in gesprek.