clothing

Hoe organisaties kunnen bijdragen aan een duurzamere toekomst

Wetenschap Werkt

Honger, ongelijkheid, klimaatverandering... De wereld staat voor grote uitdagingen op individueel, organisatorisch en maatschappelijk niveau. Welke rol kunnen organisaties spelen in de oplossingen en hoe kunnen nieuwe vormen van organiseren daaraan bijdragen? "De belangrijkste vraag is hoe we buitengewone dingen kunnen bereiken met gewone mensen" zegt organisatiewetenschapper Jörg Raab. Samen met Federica Angeli, Ashley Metz en een groep internationale coauteurs schreef hij een nieuw boek over organiseren voor een duurzame toekomst. "Onze ambitie is om de bijdrage van Organisatie- en Managementstudies aan het streven naar duurzame ontwikkeling te consolideren en verder te brengen."

Het lijdt geen twijfel dat organisaties, of het nu bedrijven, NGO's of netwerkorganisaties zijn, een rol spelen in de vereiste veranderingen voor een duurzame toekomst. Kennis ontwikkeld in de organisatiewetenschappen kan een rol spelen in het versnellen en verdiepen van de vereiste transformatie. "Ons nieuwe boek beantwoordt aan de steeds dwingender oproep om een beter begrip te ontwikkelen van nieuwe vormen van organiseren waarmee efficiënter en effectiever middelen, normen en waarden worden ontwikkeld voor een duurzame toekomst.”

Verzet

"Organiseren en transformeren komt neer op arbeidsverdeling en integratie van inspanningen", zegt universitair hoofddocent Jörg Raab. "Er zijn veel theorieën over verschillende vormen van organisaties en hoe deze samenvallen met het systeem in het algemeen, maar in principe past alles in deze twee hokjes. Zo komen we tot gezamenlijke doelen, verdelen we taken en coördineren we input. Of dat nu met twee of drie mensen is of met honderdduizenden: dit is de manier waarop we tot de nodige transformatie komen. Het is echter gemakkelijker gezegd dan gedaan, want organisaties kunnen star zijn en zich verzetten tegen verandering.”

"Context is dan ook de sleutel," zegt universitair docent Ashley Metz. "Onze studenten leren over het organisatieperspectief, maar het is ook belangrijk om de complexiteit van de situatie als geheel te begrijpen. Er is niet één onderdeel dat je los van al het andere kunt zien als oplossing. Wij bieden een overzicht van verschillende organisatorische perspectieven, theorieën en vormen, maar er is een grens aan wat een individuele organisatie kan doen."

ashleymetz

Onze studenten leren over het organisatieperspectief, maar het is ook belangrijk om de complexiteit van de situatie als geheel te begrijpen.

- Ashley Metz

Circulair

"Organisatiewetenschappen richt zich op de structuur, cultuur, doelen en strategieën van alle soorten organisaties. De wereld waarin organisaties moeten opereren wordt steeds complexer. Er is interactie en onderlinge afhankelijkheid tussen organisaties, hun stakeholders en het systeem waarin zij opereren. We staan nog maar aan het begin om te begrijpen welke ingrediënten nodig zijn voor verandering," zegt Jörg Raab. "Een recent voorbeeld is de kledingindustrie waar ze elk jaar vijf wisselende collecties hebben. Wat ze niet kunnen verkopen wordt gewoon gedumpt. De grote uitdaging is het businessmodel. Hoe kom je van deze enorme verspilling van grondstoffen en milieuschade naar een circulaire economie? We zien dat verandering noodzakelijk is, maar het is heel moeilijk om bestaande structuren te veranderen. We proberen te ontwarren waarom dit zo is."

Jorg

Het is erg moeilijk om bestaande structuren te veranderen, wij proberen te ontwarren waarom dit zo is

- Jörg Raab

Kloof

Federica Angeli is hoogleraar management en directeur onderzoek aan de universiteit van York. "Er is een kloof tussen wat academici voor ogen hebben en de strategieën die door multinationals worden ontwikkeld", zegt ze. "Een goed voorbeeld is de ‘base of the pyramid’ theorie. Het idee is dat je aan de basis van de markt (onderkant van de piramide) de mensen vindt met een zeer laag inkomen en weinig tot niets te besteden. Vanwege de omvang van deze groep is het in theorie mogelijk om met een heel kleine marge toch winst te maken. Het goed doen door goed te doen is het idee.

Federica

Er is een kloof tussen wat academici voor ogen hebben en de strategieën die door multinationals worden ontwikkeld.

- Federica Angeli

Helaas blijkt de praktijk weerbarstig. Allereerst werd volledig voorbijgegaan aan de enorme heterogeniteit binnen de populatie. Er is geen one size fits all. Ten tweede leggen de bedrijven de nadruk op betaalbaarheid, terwijl het er in de eerste plaats om gaat dat de mensen op de hoogte zijn van het product, dat zij begrijpen hoe zij er baat bij kunnen hebben en dat zij vertrouwen hebben in de sociaal-culturele aanvaardbaarheid ervan. En zo kon het gebeuren dat een levensreddend diarree-medicijn voor kinderen in India niet verkocht werd, ook al was het betaalbaar, onschadelijk, doeltreffend en gemakkelijk in het gebruik. Alleen omdat het werd genegeerd, vertrouwden ouders het product niet of de artsen die hen probeerden over te halen."

Ontwarren

"Met ons boek willen we een poging doen om deze kloof te dichten en te leren van de tekortkomingen van verschillende benaderingen. We ontwarren en defragmenteren verschillende theorieën en praktijken over hoe organisaties kunnen bijdragen tot duurzame ontwikkeling. Ook hopen we bij te dragen aan een beter begrip van de samenhang tussen verschillende theoretische vertogen en hun evolutie in de tijd, om zo een basis te leggen voor kennisopbouw in dit veld. Op deze manier hopen we studenten en academici een overzicht te geven van academische studies naar bijvoorbeeld de basis van de piramide, verantwoord ondernemen en hybride organiseren. Via deze academici en studenten vindt de kennis zijn weg naar organisaties. Omdat we ook voorbeelden uit de praktijk hebben toegevoegd, kan het boek ook interessant zijn voor academisch geschoolde praktijkmensen."

Meer weten?

Het boek Organizing for Sustainable Development (Engelstalig) is nu verkrijgbaar.