Impact lab Azzouzi Kaebisch

Studenten leggen de verbinding tussen wetenschap en de weerbarstige praktijk

Karakter Annemeike Tan

Charlotte Kaebisch, studente Fiscaal recht, en Naima El Azzouzi, studente Filosofie, hebben in het kader van het Outreaching Honors Program meegewerkt aan het Impact Lab project ‘Community School’. De opdracht was om adviezen uit te brengen voor de verdere implementatie van een Community School in Tilburg, een gemeenschapsschool voor kinderen van 0 tot en 16 jaar die als doel heeft om bij te dragen aan de groei en talentontwikkeling van elk kind. ‘Deze ervaring heeft zeker een vuurtje in mij laten branden en ik weet nu zeker dat ik in mijn loopbaan meer wil betekenen voor de Nederlandse samenleving en wil helpen deze beter te maken’, aldus Naima.

Onlangs presenteerde Charlotte en Naima het eindrapport van hun onderzoek aan de samenwerkingspartners van de Community School.  Samen met Arelys Eduardo en Kalliopi Argyraki hebben ze vier maanden aan dit project gewerkt.  Helemaal op rolletjes liep het onderzoek niet. Dat had alles met corona te maken. De vier (aanvankelijk zes) studenten hebben al het onderzoek – dat voor een groot deel bestond uit het afnemen van interviews met alle partijen die betrokken zijn bij de Community School – via videobellen moeten verrichten. Er is met geen enkele betrokkene, ook niet met hun begeleiders, fysiek contact geweest. Ze hebben zelfs de school in kwestie niet kunnen bezoeken. Ondanks de afstand voelden ze heel sterk hoezeer alle partners met hart en ziel bij dit project betrokken zijn.

charlotte

Ik heb van huis uit meegekregen dat je mensen moet helpen

Charlotte Kaebisch - studente Fiscaal recht

Op welke wijze voel je je persoonlijk betrokken bij dit project?

Charlotte: ‘Ik heb van huis uit meegekregen dat je behulpzaam moet zijn, dat je mensen moet helpen. Onze ouders hebben al een lange tijd pleegkinderen in huis. Ik ben met hen opgegroeid, dus ik heb met eigen ogen kunnen zien dat kinderen op achterstand raken als ze geen gelijke kansen krijgen. Ik geef zwemles bij de lokale zwemvereniging en de reddingsbrigade en daar zie ik die verschillen ook. Daarom vind ik dit zo’n mooi project, waar ik graag mijn steentje aan wilde bijdragen.’

Naima: ‘Mijn maatschappelijke betrokkenheid blijkt al uit de opleidingen die ik gedaan heb. Voordat ik filosofie ging studeren, heb ik eerst journalistiek gestudeerd. Ik vond het echter jammer dat je als journalist meer aan de zijlijn staat, je observeert en rapporteert over maatschappelijke issues, maar je draagt er niet zelf actief aan bij. Ik wilde ook graag wat meer verdieping, vandaar mijn keuze voor filosofie, en dan heel specifiek voor de master Philospohy of Contemporary Challenges. Daarnaast ben ik in Roosendaal gemeenteraadslid voor GroenLinks. Als gemeenteraadslid praat je veel over maatschappelijke issues die in de stad leven en over mogelijke oplossingen, maar je bent niet zelf aan zet. Ik wilde graag met eigen ogen zien hoe het werkt als meerdere partijen binnen een gemeente samenwerken om iets moois op te zetten, om de stad beter te laten functioneren, om mensen te helpen. De Community School was een uitgelezen kans voor me om zo’n samenwerking eens mee te maken.

Community school

De Community School is een initiatief van verschillende partners in Tilburg en onderdeel van ‘Citydeal Kennismaken: Sociaal innovatieve wijkaanpak’. Dit is een project waarbij de gemeente Tilburg, Fontys Hogescholen en Tilburg University samen werken met als doel om tot een gezamenlijke analyse rondom maatschappelijke opgaven te komen middels wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek.

De Jeanne d'Arc school in Tilburg heeft het initiatief genomen om zich tot een Community School te ontwikkelen: een school waarbij de grenzen van de school, ook fysiek, vervagen en de school is ingebed in het gebied en onderdeel is van de structuur van de wijk, voor kinderen maar ook voor de ouders.

naima

Door de filosofiestudie heb ik geleerd de materie meer van een afstand te bekijken

Naima El Azzouzi - studente Filosofie

Welke kennis en vaardigheden uit je studie heb je kunnen inbrengen?

Naima: ‘Door de filosofiestudie heb ik geleerd om een stap terug te zetten, de materie meer van een afstand te bekijken. Zo leer je het grotere geheel kennen en zie je hoe de verbanden in elkaar steken. Ik heb geleerd om de betekenis achter woorden te zoeken: wat betekent de woordkeus die iemand gebruikt.’

Charlotte:  ‘Ik heb me vooral bezig gehouden met de juridische aspecten van de Community School. Op welke manier kun je de afspraken die tussen alle partners gemaakt worden juridisch vastleggen? Veel kennis en vaardigheden heb ik al doende opgedaan. De theoretische kennis die ik had, heb ik in de praktijk kunnen toepassen.’

Wat heeft dit Impact Lab project jou gebracht?

Charlotte: ‘Ik ben erg blij dat ik kennis heb mogen maken met dit fantastische project. Het was erg leerzaam, vooral ook door de kleinere en grotere obstakels. Ik vond vooral de interviews afnemen erg leuk. Dat was een nieuwe vaardigheid voor me. De verhalen en het enthousiasme gaven me energie om verder te gaan.’

 Naima: ‘Voor mij was het de bevestiging dat ik echt enthousiast word van spreken met mensen in het veld die de dingen ook écht doen. Daar gaat mijn hartje het snelst van kloppen en niet van de debatten in de gemeenteraad over deze mensen. Ik vond het heel mooi om te zien hoe al die partijen samenwerken om een gemeenschappelijk doel te bereiken. Bij de Community School zijn zoveel partijen betrokken, daar had ik van tevoren geen weet van: gemeente, bibliotheek, fysiotherapeut, woningcorporaties, kinderopvang, GGD, noem maar op. Ik heb gezien hoe zij samen een belangrijke bijdrage leveren aan de samenleving, en dat is precies wat ik ook wil doen.

Het was erg mooi om te zien hoe alle studenten geraakt werden door de problematiek waar we voor staan

Jopie de Bruin - directrice Jenaplan basisschool Jeanne d’Arc

Jopie de Bruin, directrice Jenaplan basisschool Jeanne d’Arc geeft aan dat er twee grote vragen van dit moment in de ontwikkeling van de Community School zijn: 'Hoe bouwen we een duurzame organisatie?' en 'Hoe monitoren we dat de dingen die we doen ook de gewenste effecten opleveren?'

Jopie: 'Toen we de mogelijkheid aangeboden kregen om te participeren in 'City Deal Tilburg' hebben we dat met beide handen aangegrepen. Een prachtige kans om met de beste studenten van de universiteit samen te werken om een antwoord te krijgen op deze vragen. De verwachtingen waren hooggespannen. Een intelligente groep mensen, vanuit diverse disciplines, die positief kritisch hun steentje bij willen dragen. De groep van aanvankelijk zes studenten ging voortvarend aan de slag met onze vragen ondanks alle beperkingen die corona met zich meebracht. Het onderzoek heeft geresulteerd in een rapportage waar we zeker wat mee kunnen. Het is een mooie basis om verdiepingsvragen op te stellen en met een volgende groep onderzoekers verder te gaan. Het was erg mooi om te zien hoe alle studenten geraakt werden door de problematiek waar we voor staan. Het heeft ertoe bijgedragen dat de verbinding tussen de wetenschap en de weerbarstige praktijk is gemaakt. Het laat zien hoe de wetenschap een wezenlijke bijdrage kan en moet leveren aan praktische vraagstukken. Ook mooi om te zien hoe de studenten hun weg vonden in projectaansturing, samenwerking en acceptatie dat zaken soms anders lopen dan je van tevoren had bedacht en het ontwikkelen van “plan B”.'

Publicatiedatum: 18 mei 2021