Vrouw in rolstoel verpleeghuis

De impact van de lockdown op bewoners van verpleeghuizen

Impact

In de talkshow ‘De coronadialogen – Hoe gaan we verder na corona?’, georganiseerd door Tilburg University i.s.m. NEMO Kennislink, was hoogleraar ouderzorg Katrien Luijkx aan het woord.

Katrien Luijkx sprak over het ‘duivelse dilemma’ bij het sluiten van verpleeghuizen tijdens de coronacrisis. Iedereen is het erover eens dat we aan mensgerichte zorg moeten doen, waarbij we zoveel mogelijk rekening houden met de wensen en behoeften van de oudere. Tijdens de coronacrisis is echter de kwaliteit van leven ondergeschikt gemaakt aan het gezondheidsrisico. Bewoners konden niet zelf de afweging maken of ze het risico op besmetting wilden nemen en dan wél konden genieten van het sociaal contact.

Terugkijkend op de lockdown blijkt dat deze een enorme impact heeft gehad op bewoners van verpleeghuizen. Bewoners en hun naasten geven aan dat ze snapten dat de maatregelen nodig waren, maar dat het te lang geduurd heeft en dat ze wellicht te extreem waren.  Bovendien voelden ze zich niet gehoord. ‘Er is ons kostbare tijd afgenomen’, gaven sommige bewoners aan. Belangrijke les uit deze crisis is dat we een volgende keer meteen moeten luisteren naar de bewoners en hun naasten zodra er weer dergelijke rigoureuze maatregelen genomen moeten worden.

Katrien Luijkx over de impact van de lockdown op bewoners van verpleeghuizen en de ‘lessons learned’

Publicatiedatum: 9 juni 2021