Anna Berti Suman

Marie Curie Individual Fellowship voor Anna Berti Suman, onderzoeker ‘citizen sensing’

Applaus 2 min. Corine Schouten

Op vrijdag 8 mei promoveerde Anna Berti Suman en vanaf het najaar kan ze haar pioniersonderzoek al voortzetten bij Tilburg University met een Rubiconsubsidie van NWO, in 2021 gevolgd door aanstelling bij de Europese Commissie in Brussel. Haar onderzoeksvoorstel behaalde de hoogst mogelijke score voor een Europese Marie Curie Individual Fellowship (5 uit 5, ofwel excellent). Ze zal zich verder verdiepen in het onderwerp citizen sensing voor het milieu: burgers die zelf milieudata verzamelen om hun recht te halen. Een bijzondere vorm van citizen science die nog in de kinderschoenen staat, net als het onderzoek ernaar.

Anna Berti Sumans nieuwe onderzoeksproject draagt de titel ‘SENSJUS- Citizen Sensing als bron van bewijslast in milieu-rechtszaken en als middel voor bemiddeling in milieuzaken’. Haar nieuwe werkgevers naast Tilburg University zijn het Joint Research Centre  van de Europese Commissie, een voorloper in het onderzoek naar Citizen Science voor milieu-monitoring en rapportage, en ‘Systasis - Research Centre for Environmental Conflicts Prevention and Management’ in Milaan. In haar Brusselse werkomgeving zal Berti Suman een cruciale rol spelen het mogelijk maken van citizen sensing binnen het Europese milieurecht.

TLS - Anna Berti Suman

Deze subsidies stellen me in staat om ook in mijn vaderland na te gaan wat de waarde is van Citizen Sensing voor milieurecht ,aan de hand van de oliewinning in Basilicata, in Zuid-Italie. Voor milieumisdaad hoeven we niet ver te zoeken....

Citizen sensing

Wat is citizen sensing? Een goed voorbeeld is de uitspraak van een rechtbank in Texas op 27 juni 2019. Het petrochemische bedrijf Formosa Plastics Corporation werd schuldig bevonden aan watervervuiling met plastic. De zaak was aangespannen door een groep burgers die met vrijwilligers jarenlang data had verzameld. De vervuiling kon niet worden aangetoond met data van de daartoe bevoegde autoriteiten, omdat de vervuiling nooit was gemeld door het bedrijf.

Met de beschikbaarheid van nieuwe technologie gaat dit soort zaken een vlucht nemen. Ze roepen veel onderzoeksvragen op, aldus Berti Suman, vooral de vraag welke rol Citizen Sensing kan spelen in milieudelicten en hoe precies. Het kan niet alleen een rol spelen in rechtszaken, maar ook in het voorkomen daarvan door bemiddeling en in het stimuleren van milieuvriendelijke bedrijfsvoering.

Het onderzoek hiernaar staat nog in de kinderschoenen. In de Verenigde Staten zijn wel enkele serieuze partijen in het vakgebied, maar Europa blijft nog achter. Belangrijke doelen van Berti Sumans onderzoek zijn dan ook om de kenniskloof te dichten en een rechtsvacuüm te voorkomen.

Publicatiedatum: 30 maart 2020