Kenny Meester Tilburg University

Nieuwe lesmethode Bootcamp overstijgt hokjes

Karakter 5 min. Melinde Bussemaker

23 stemmen.


Het Tilburgse onderwijs kenmerkt zich door kennis, kunde én karakter. En dat is bepaald geen sinecure in een tijd waarin afstandsonderwijs de boventoon voert, waar studenten op grote afstand van elkaar en van hun docenten staan. Universitair Kenny Meesters ontwikkelde samen met collega’s van de opleiding Information Management een bootcamp die de kloof probeert te dichten. De bootcamp is een vernieuwende vorm van online onderwijs, en het onderwijs sluit inhoudelijk aan bij een actueel probleem. Hoe gaat een bedrijf, instelling of overheidsinstantie om met de ‘disruptieve’ gebeurtenis die de coronacrisis is? En hoe zorgen organisaties ervoor dat ze ‘fit’ zijn en blijven?

Kenny Meesters stond door de coronacrisis  voor de vraag: hoe kan de universiteit vernieuwend online onderwijs aanbieden binnen de voorwaarden van de coronamaatregelen en passend binnen het Tilburgse onderwijsprofiel Kennis, Kunde en Karakter? Meesters: “Je kunt natuurlijk je colleges geven en je opdrachten online verstrekken. Maar maak je dan optimaal gebruik van de mogelijkheden? Ik pleit ervoor om juist in deze tijd, waarin we gedwongen worden om te kijken naar hoe we onderwijs geven, ook te werken aan innovatie. Wat kan er wél? Als je dat niet doet en de coronacrisis is voorbij en je komt erachter dat je alleen de colleges naar Zoom hebt verplaatst, dan heb je qua ontwikkeling stil gestaan. Zonde, zeker aangezien andere organisaties en de samenleving zich wél ontwikkelen.”

Kruisbestuiving

Het idee van de bootcamp kwam uit Meesters’ tijd als hbo-student Technische Bedrijfskunde. “Daar is het gangbaar om vanuit meerdere vakken projectmatig aan de slag te gaan. Uitgangspunt is dat onze opleiding Information Management ook multidisciplinair is. Je hebt te maken met aparte vakken zoals ‘IT Governance’ (prof. dr. Carol Ou & dr. Andreas Alexiou), ‘Business Proces Integration’ (dr. ir. Francesco Lelli), en ‘Cyber Security’ (dr. Joris Hulstijn). Wanneer je vakken afzonderlijk aanbiedt, plaats je ze in hokjes. Dat gaat ten koste van de kruisbestuiving, zeker in deze tijd van online lesgeven. Want in werkelijkheid loopt alles door elkaar. In de bootcamp leggen we bewust verbanden. Studenten leren om vanuit verschillende invalshoeken naar een probleem te kijken. Betrokken professoren dragen bij vanuit hun vakgebied. Uiteindelijk zijn de studenten de inhoudelijke expert, want zij werken aan een case en combineren alles tot een geheel in een paper.”

Actueel

Meesters wilde aansluiten bij de actualiteit. “Onze samenleving maakt een enorme digitale transformatie door, winkels beginnen webshops, medewerkers van grote organisaties werken opeens thuis, ons koopgedrag is enorm veranderd. Dat is ontzettend interessant voor een studie als Information Management.” In de uitwerking moest hij rekening houden met de beperkte mogelijkheden op de campus. “Er worden relatief veel kleinere ruimtes niet gebruikt. Daarom kozen we ervoor om de studenten in die ruimtes in kleine groepjes te laten samenwerken op veilige afstand waarbij verschillende professoren en docenten uit onze opleiding bij hen langskwamen. Omdat ook collega’s van vakken die de studenten nog niet volgen hen bezochten, maakten zij meteen met elkaar kennis. De studenten konden online zelf ruimtes en afspraken inplannen, uiteraard binnen de regels. We zijn hier goed bij geholpen door de diensten van onze universiteit.”

Het leuke is dat je als docent ook niet weet wat er ter tafel komt

Sprintjes

In de bootcamp trekken de honderdvijftig deelnemende studenten in zes weken tijd meerdere sprintjes met elkaar. In groepjes van vijf personen onderzoeken zij een vraagstelling. Daarbij is er keuze uit tien thema’s. “Het leuke is dat je als docent ook niet weet wat er ter tafel komt. Een groepje onderzocht bijvoorbeeld het effect van COVID-19 als disruptief evenement op platformen binnen de hotelindustrie, binnen het thema ‘Tourism & Recreation’. Concreet gezegd: door de coronamaatregelen verandert het gedrag van gebruikers van sites als Booking.com. Wat betekent dat voor de intermediairies? Een ander voorbeeld speelt in ‘Agriculture & Food’: wat verandert er in de supply chain nu mensen vooral thuis zijn en restaurants een tijdlang gesloten?”

De bootcamp gaat uit van een ondernemende, onderzoekende en ontwerpende student

Onderlinge feedback

De studenten overleggen met professoren en docenten over hun aanpak, onderzoeken hun probleemstelling en werken die uit in een paper. Studenten werken samen, ondersteund door de professoren en kennis uit de vakken. De groepjes wijzen elkaar onderling op interessante bronnen of aanpakken. “De bootcamp gaat uit van een ondernemende, onderzoekende en ontwerpende student. Als je die rol van ondernemende, sociaal-relevante onderzoeker van studenten verwacht in de toekomst, moet je hen die nu geven. Het zijn slimme, jonge mensen.” Tijdens het schrijven geven de studenten feedback op elkaars papers, waarna ook de professoren commentaar geven. Aan het eind van de bootcamp nemen de groepjes een korte pitch op.

Papers delen

De papers worden gepresenteerd op de New common-website van de universiteit over het corona-onderzoek. “Ze zijn openbaar te raadplegen en te delen. Belangrijk, want ook het delen van resultaten hoort bij het werk van onderzoeker. Natuurlijk is de tijd en diepgang beperkt, maar een onderzoek van zes weken is hopelijk een begin voor de studenten. Misschien leidt het tot meer, een stage bijvoorbeeld of diepgaander onderzoek. Interessant voor studenten Information Management, maar ook voor studenten van andere opleidingen zoals Supply Management of Entrepreuneurship. Ik hoop vooral dat de studenten hun werk enthousiast delen binnen hun eigen netwerken.”

Wauw, wat een originele invalshoek

Eigenaarschap

Wat maakt de bootcamp zo leuk? Meesters: “Dat studenten bewust eigenaarschap hadden. Ik spreek hen aan als collega-onderzoekers. Zij zijn verantwoordelijk voor hun onderzoek, wij helpen mee en faciliteren. Daarbij hoop ik dat ze trots zijn op wat ze maken. Het maakt het ook leuker voor mij. Ik lees nu papers en denk ‘wauw, wat een originele invalshoek’. Ik zie dat ze inzichten hebben opgedaan. Dat is leuker dan elk jaar opnieuw dezelfde papers over cloud computing doornemen.”

Niet perfect

De bootcamp was een pilot. “Het ging niet altijd van een leien dakje. Onderweg was er terechte kritiek en daar heb ik open en eerlijk op gereageerd. Het was niet perfect en ik ben geen alwetende docent. Maar soms moet je gewoon beginnen. Het gebeurt nu. Alleen loop je dan tegen zaken aan zoals dat het niet mogelijk is om aan het eind van een academisch jaar even het curriculum administratief te veranderen. Het gevolg is dat de studenten geen cijfer voor de bootcamp als geheel krijgen. Wel telt het per vak voor 10% mee voor hun eindcijfer. Doordat er geen ECTS aan gekoppeld is, krijgen mijn collega’s en ik er bovendien geen uren voor. We steken die er wel in omdat we geloven dat het goed komt en dat het belangrijk is om deze ontwikkeling te maken. Dit is onze kans om het onderwijs structureel te herontwerpen. Nu is het COVID-19, straks komt er misschien een cyberaanval. Wat leren we van deze crisis voor de volgende? Het vereist ruimte van management, professoren en ondersteunende diensten. Er wordt achter de schermen door bijvoorbeeld planning, IT en de schoonmaak hard gewerkt om alles mogelijk te maken.”

Contact

Interesse in de bootcamp-aanpak? Neem contact op met Kenny Meesters.


 

Esmee student bootcamp Kenny Meesters

Esmee Tijsterman, master student Information Management

De bootcamp is actueel en geeft diverse invalshoeken

“Ik houd wel van iets nieuws, dus het idee van de bootcamp sprak me aan. Bovendien was ik blij met de contacten met andere studenten nu veel lessen individueel online zijn. Het vernieuwende aan de bootcamp zit in de actualiteit en in het bekijken van een vraagstuk vanuit meerdere invalshoeken tegelijk. De bootcamp is nog in ontwikkeling. Zo merkten we bijvoorbeeld dat onze verwachting van de eerste afspraak met professoren niet overeenkwam met die van hen. Wij hadden vrij brede, open vragen voorbereid, terwijl zij al concrete vragen verwachtten. Een volgende keer zou ik meer verdieping willen, bijvoorbeeld door met iemand uit de praktijk te spreken. Waar loopt die persoon tegenaan? Omdat het blok maar zes weken duurde, was daar nu geen tijd voor.”

Professoren als collega’s

“Bijzonder was dat professoren je als gelijke behandelden. Ik had echt het gevoel dat ik ze kon benaderen en met ze van gedachten kon wisselen met een kopje koffie. We waren collega’s. Dat onze paper wordt gepubliceerd geeft me het gevoel dat we credits krijgen voor ons werk. Ik ga het zeker delen via LinkedIn. Aan iedere groep nam een internationale student deel. Dat was leuk aangezien ik sinds het begin van mijn master in februari veelal met dezelfde mensen samenwerkte. In februari start ik met de studie Data science. Het zou mooi zijn om weer een bootcamp te doen, dan leer ik meteen wat medestudenten kennen.”

Alex Muller bootcamp Kenny Meesters

Alex Muller, master student Information Management

Een zichtbare rode lijn door het curriculum

“Het mooie van de bootcamp vond ik dat het de rode lijn door het curriculum zichtbaar maakte, het verband tussen de vakken die we volgen. Ook vond ik het fijn dat de professoren ons als gelijken behandelden. We sparden met elkaar en zij gaven feedback op ons werk waarna wij ermee verder konden. Die rol geeft vrijheid en dwingt je tot kritisch denken. Is dit een goed onderwerp om te onderzoeken? Pakken we het op de juiste manier aan? Normaal gesproken werk je een casus uit op basis van een framework, nu moet je het wiel zelf uitvinden. Het is bovendien interessant om aan een actueel onderwerp te werken. Tegelijkertijd is het een uitdaging omdat er nog maar weinig informatie te vinden is.“

Hoge werklast

“Ik vond het bijzonder prettig om elkaar persoonlijk, op afstand, te ontmoeten. Het maakt de samenwerking makkelijker en je leert elkaar beter kennen. Wanneer je alleen online samenwerkt, richt je je op de opdracht. Terwijl je bij het koffiezetapparaat ook bijvoorbeeld met elkaar bespreekt hoe je de coronatijd beleeft. Dat de bootcamp een pilot was merkte ik aan de soms late communicatie en het gaandeweg aanpassen of toevoegen van onderdelen. Voor de professoren was het soms zoeken. Ook vond ik de werklast hoog. Ik volgde twee vakken, deed mee aan de bootcamp en startte met mijn thesis, dat is veel tegelijk. En aangezien de bootcamp maar voor 10% per vak meetelt, kan ik me voorstellen dat sommige studenten prioriteiten stellen. Misschien is het mogelijk om in de toekomst de vakken nog meer te integreren in de bootcamp. Eén bootcamp per semester leuk zijn zodat studenten het zo kunnen plannen dat ze de bootcamp niet doen tijdens het semester dat ze ook aan hun thesis schrijven.”

Het 'New Common'

De coronacrisis zet grote maatschappelijke uitdagingen op scherp. Tilburg University deelt kennis en inzichten om onze samenleving opnieuw vorm te geven. Over dit ‘nieuw samen’ gaan we graag in gesprek.

Publicatiedatum: 11 december 2020