Emergency Fund

Help mee problemen door de coronocrisis op te lossen

Universiteitsfonds steunt studenten en onderzoek met noodfonds

Universiteitsfonds 3 min. Aniek Verhoeven

Het coronavirus heeft de wereld in zijn greep en het zijn voor ons allen verwarrende en onzekere tijden. Veel mensen maken zich zorgen over de gevolgen van de coronacrisis. Over hun toekomst, op korte en lange termijn. Studenten en wetenschappers zijn daarop geen uitzondering. Voor een veerkrachtige samenleving is wetenschappelijke kennis onontbeerlijk. En jong talent moet alle ruimte krijgen om zich te focussen op de toekomst in plaats van op financiële beperkingen die ze nu ervaren. Stichting Universiteitsfonds Tilburg steunt studenten en onderzoekers met beurzen en subsidies en heeft hiervoor een speciaal noodfonds ingesteld. De eerste studenten zijn daar inmiddels al mee geholpen.

Speciaal noodfonds

Stichting Universiteitsfonds Tilburg heeft een speciaal noodfonds opgericht. Met donaties van alumni, medewerkers, studenten en vrienden van de universiteit kan het fonds bijdragen aan het oplossen van problemen als gevolg van de coronacrisis. De stichting biedt financiële steun aan studenten en onderzoekers zodat zij zich kunnen focussen op wat belangrijk is: hun studie en hun onderzoek.

Uit de lock-down

Deze crisis is niet snel over en zal blijvend effect hebben op onze maatschappij. Dagelijks komen experts aan het woord: virologen, artsen, economen, psychologen en juristen. Niet zelden verbonden aan Tilburg University. Tilburg University deelt haar kennis met als doel de samenleving te helpen of verbeteren. Nu, meer dan ooit, is deze benadering van grote waarde. Tilburgse wetenschappers zetten hun werk onverminderd voort en duiden, analyseren en onderzoeken ook de ontwikkelingen rond de coronacrisis en de mogelijke gevolgen ervan. Zaak is dat we stapsgewijs uit deze intelligente lock-down komen. De kennis van die experts is hierin onmisbaar. Welke gevolgen heeft deze crisis voor de economie? Hoe ga je om met privacy als het gaat om apps? En welke mentale gevolgen brengt deze lock-down met zich mee? Belangrijke vragen waar al veel kennis over is vergaard, maar waarover de experts ook nieuwe kennis moeten opdoen.

Zero Hunger Lab - Hein Fleuren

Met wiskundige modellering en data science proberen we de aanpak in deze landen te ondersteunen

Hein Fleuren

Zero Hunger Lab

Een goed voorbeeld van essentieel onderzoek met directe impact betreft voedselzekerheid in een crisis. Dat onderzoek wordt nu ook gericht op de coronacrisis. In het Zero Hunger Lab focussen professor Hein Fleuren en zijn team zich op vluchtelingenkampen, sloppenwijken en ontwikkelingslanden. Een lock-down? 1,5 meter afstand bewaren? Bijna onmogelijk daar.

Fleuren: “De echte COVID-19 ramp voltrekt zich waarschijnlijk als wij alweer aan het opkrabbelen zijn: in de lage- en middeninkomenlanden. Mensen daar gaan heen en weer tussen angst voor de dood door het virus of de dood door honger. Met wiskundige modellering en data science proberen we de aanpak in deze landen te ondersteunen.”

Steun voor studenten

Met het noodfonds wordt niet alleen dergelijk onderzoek gesteund. Aandacht gaat ook uit naar financiële steun voor Tilburgse studenten die door de coronacrisis in financiële nood zijn geraakt. In maart kwamen vanuit de studentdecanen de eerste signalen dat studenten in de knel raken. De overheid treft wel regelingen voor studenten, maar die zijn lang niet altijd toereikend. Veel studenten vallen tussen wal en schip en komen als gevolg van de coronacrisis in financiële nood. De problemen zijn divers. Denk aan studenten uit Brazilië of Iran die geen geld meer overgemaakt kunnen krijgen, of studenten die geen laptop hebben en door het sluiten van de bibliotheek vastlopen met hun studie. Ook zijn veel studenten hun bijbaantje en daarmee hun bron van inkomsten kwijtgeraakt. Of denk aan studenten waarvan de ouders plotseling zonder inkomen zitten. Deze studenten kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken. Stichting Universiteitsfonds Tilburg creëert met donaties een vangnet voor hen.

Ana Salazar

Ik was bang dat ik mijn studie moest uitstellen tot de financiële situatie is opgelost

Ana Salazar, studente Global Management of Social Issues

Zo ook voor Ana Salazar, bachelorstudente Global Management of Social Issues uit Mexico. “De COVID-19-crisis die de wereld overspoelt, heeft ook een impact gehad op de Mexicaanse economie. Niet alleen het inkomen van mijn familie werd beïnvloed voor wie weet hoe lang, maar ook de wisselkoers van de Mexicaanse peso's ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Als niet-Europeaan mag ik niet in Nederland werken en daarom zijn mijn ouders mijn enige bron van financiële steun voor de huur, de kosten van levensonderhoud en het collegegeld. Door weg te zijn van huis heb ik mijn perspectief kunnen verbreden en ben ik verliefd geworden op Nederland. Gezien de onzekerheid over hoe lang de veiligheidsmaatregelen zullen blijven bestaan, was ik bang dat ik mijn studie moest uitstellen tot de financiële situatie is opgelost. Dankzij het Noodfonds kan ik al mijn aandacht richten op mijn studie in Tilburg. Ik ben vooral dankbaar voor de alumni die hebben gedoneerd en zo de financiële lasten van de studenten hebben helpen verlichten in een situatie waarin ze zich hulpeloos voelen".

Doneer nu!

U kunt ook een steentje bijdragen door een eenmalige donatie aan Stichting Universiteitsfonds Tilburg. Daarmee steunt u studenten in financiële nood en belangrijk wetenschappelijk onderzoek naar de gevolgen van de coronacrisis.