oudere met smartphone

Sociale technologie verrijkt het leven van ouderen

Kennissnacks 2 min. Clemens van Diek

Ook honger naar kennis? Zin in een kennissnack? Lees dan over het onderzoek dat de Tilburgse promovenda Tina ten Bruggencate deed naar de rol die sociale technologie kan spelen in het vervullen van sociale behoefte van ouderen.

Ouderen willen zo lang mogelijk onafhankelijk zijn, ze willen verbondenheid voelen met elkaar, met familie en vrienden, met hun buurt en met de maatschappij en zij willen betekenisvol zijn voor anderen. Sociale technologie kan, zeker nu, een waardevolle rol spelen in het vervullen van die sociale behoeften, aldus Tina ten Bruggencate, die op dit thema promoveert aan Tilburg University, onder meer op basis van gesprekken met en ervaringen van ouderen.

Sociale technologie verrijkt

Facebook, WhatsApp, videobellen en e-mail spelen doorgaans nog een bescheiden rol in het leven van ouderen. Een groot deel van de ondervraagden gebruikt sociale technologie niet actief. Zij die dat wel doen, versterken en verrijken daarmee hun relaties, doordat er bijvoorbeeld foto’s en video’s gedeeld worden. Gebruik van sociale technologie maakt dat ouderen en mensen uit hun netwerk zich gerust voelen. Het voelt veilig altijd bereikbaar te zijn met een smartphone op zak. Echter, het gebruik ervan heeft ook nadelen. Ouderen worstelen met de techniek, het installeren, met updates, met wifi. En sociale technologie mag het face-to-face contact niet vervangen. Ergernis is er over (klein)kinderen die teveel met hun mobiel bezig zijn als ze op bezoek komen.

Impuls door coronacrisis

De coronacrisis heeft tot gevolg dat sociale technologie vaak de enige manier is voor ouderen om met familie en vrienden te communiceren. Het face-to-face contact is aanzienlijk teruggedrongen, en de mogelijkheden van sociale technologie, met zijn voordelen, krijgen nu een impuls. Er wordt nu noodgedwongen zo veel ‘geoefend’ dat sociale technologie in de toekomst, naast het face-to-face contact, kan zorgen voor meer verbondenheid.

Tina legt uit

In een korte clip van 3 minuten vat Tina haar bevindingen samen.

Lees of kijk meer

Persbericht n.a.v. promotie op 2 juli 2020 

Publicatiedatum: 24 juni 2020