MasterMinds

Project MasterMinds: verstandshuwelijk tussen wetenschap en bedrijfsleven

TilburgU & Co 5min. Joost Bijlsma

Door markt, onderzoek en onderwijs samen te brengen, kun je innovatie versnellen en de economie versterken. Dat is de gedachte achter de projecten van MasterMinds. Projectleider Max Louwerse en projectmanager Ilse Souhail over deze unieke samenwerking. ‘De kunst is werelden samenbrengen.’

De Nederlandse regering investeert een miljard euro in regionale innovatie. Initiatieven die de regio versterken, kunnen een beroep op doen op zogeheten Regio Deals. MindLabs deed daar een beroep op. De Tilburgse innovatiecommunity voor kunstmatige intelligentie – waarin Tilburg University samenwerkt met andere onderwijsinstellingen, lokale overheden en het bedrijfsleven – wierf 2,5 miljoen euro voor vijf projecten rond kunstmatige intelligentie. Deze projecten samen kregen de naam MasterMinds. Ze behelzen steeds een wetenschappelijk onderzoek bij een bedrijf. Promovendi onderzoeken bij deze bedrijven de toepassing van nieuwe technologieën, zoals virtual reality, serious gaming, data science en avatars (zie kader). Bij MasterMinds zijn veel partners betrokken: negen bedrijven, twee overheidsorganisaties en, naast Tilburg University, nog twee kennisinstellingen in Brabant.

Verlanglijstje

De vijf projecten zijn er gekomen op verzoek van de gemeente Tilburg, vertelt projectleider Max Louwerse. De hoogleraar cognitieve psychologie en kunstmatige intelligentie en medeoprichter van MindLabs werd gevraagd een verlanglijstje met wetenschappelijke projecten rond kunstmatige intelligentie te maken. Louwerse: “Ik had in een weekend tien voorstellen op papier. MindLabs heeft er daaruit vijf geselecteerd. Met die wetenschappelijke vragen zijn we naar bedrijven gegaan voor wie ze relevant konden zijn.” Louwerse vertelt dat er bij bedrijven grote vraag is naar toepasbare kunstmatige intelligentie. “Bij de geïnteresseerde bedrijven zijn we onze vragen gaan matchen met de behoefte van de bedrijven. De kunst is de werelden samen te brengen in een gezamenlijk onderzoeksvoorstel.”

Max Louwerse

Het succes van dit project staat of valt met intensief projectmanagement

Max Louwerse  - Projectleider MasterMinds

Goodwill over en weer

MasterMinds is direct na de zomervakantie van 2020 van start gegaan. Die beginfase stond in het teken van aftasten. Wetenschappers en medewerkers van bedrijven hebben een verschillende manier van werken. Het was belangrijk om daarvoor over en weer begrip te kweken. “Het succes van dit project staat of valt met intensief projectmanagement”, zegt Louwerse. Hij en projectmanager Ilse Souhail gaan regelmatig om tafel met partners, elke week wel met één. Souhail: “Onze promovendus vertelt dan over de voortgang van het onderzoek. De kunst is dan om de wetenschappelijke informatie naar de werkvloer te vertalen. Omgekeerd proberen we erachter te komen wat er bij de bedrijven leeft.” Souhail vertelt dat het belangrijk is geweest om duidelijk vast te stellen welke kant de diverse partners per project op willen.

Volgens de hoogleraar is een voorwaarde voor succes dat er zowel bij de wetenschap als de bedrijven over en weer goodwill is. “De onderzoekers moeten hun best doen om uit te leggen wat ze doen. En de bedrijven moeten verder willen kijken dan louter hun eigen vraag; ze werken mee aan onderzoek dat ook relevant voor anderen kan zijn.”

Tekst gaat door onder de foto.

Headset

Unusual suspects

De bedrijven die aan MasterMinds deelnemen zijn zeer gevarieerd. Ze verschillen niet alleen in leeftijd en grootte, maar zijn ook in verschillende sectoren actief. Dat over je eigen muren kijken past bij deze tijd, denkt Louwerse. “Je ziet dat bedrijven steeds geïnteresseerder zijn in samenwerking met unusual suspects. Ze willen graag over de grenzen van hun branche kijken.” Louwerse verwacht dat de bevindingen in het ene MasterMinds-project straks gaan worden gebruikt bij andere. “Om een voorbeeld te geven: de VR-technologie die we onderzoeken bij onderhoudsbedrijven zoals Actemium kan ook interessant zijn voor uitgever WPG Zwijsen. Ik verwacht dat uit deze projecten veel nieuwe initiatieven zullen voortkomen en mogelijk zelfs nieuwe startende bedrijven. We willen zaadjes planten die tot allerlei gewassen gaan groeien.”

Een ander aantrekkelijk aspect aan MasterMinds is de deelname van Fontys Hogescholen en ROC Tilburg (beide ook medeoprichter van MindLabs). Zij zitten bij projecten aan tafel en leveren input. Een dergelijke samenwerking tussen mbo, hbo, universiteit en bedrijfsleven is uniek. Voor de bedrijven is de betrokkenheid van mbo en hbo interessant omdat zij leveranciers zijn van toekomstig talent. Bovendien staan zij dicht bij de werkvloer en kunnen concrete vertalingen maken van de in het onderzoek opgedane kennis. Voor de mbo- en hbo-instellingen op hun beurt biedt het kansen om de banden met het bedrijfsleven verder aan te halen. 

Van elkaar leren, wil het beste als je een ander ontmoet en in de ogen kijkt

Ilse Souhail - Projectmanager MasterMinds

Ilse

Kunstmatige intelligentie in gewonemensentaal

Louwerse en Souhail zien de mogelijkheid om van diverse partners te leren als het pluspunt van MasterMinds. Souhail hoopt wat dat betreft dat het snel weer gemeengoed wordt om fysiek bij elkaar op bezoek te gaan. Ze is zelf erg geïnspireerd geraakt door een bezoek aan de Koninklijke Luchtmacht. “Dat werkt beter dan via het scherm. Van elkaar leren, wil het beste als je een ander ontmoet en in de ogen kijkt.” Het is voor de MasterMinds-partners mogelijk een kijkje te nemen in elkaars keuken. Dit kan tijdens bijeenkomsten die toegankelijk zijn voor alle deelnemers. Bedrijven kunnen daar kennisnemen van het toepassen van andere nieuwe technologieën. Louwerse: “Daar geven wij tekst en uitleg in toegankelijke, niet-wetenschappelijke taal. Daardoor kunnen bedrijven zich een voorstelling maken bij wat je met die verschillende technologieën allemaal kunt. Ze gaan zich dan afvragen: is dat niet wat voor ons?”

Etalage

De extra moeite die het projectmanagement Louwerse kost, heeft hij er graag voor over. Want MasterMinds draagt bij aan diverse doelen van de hoogleraar en Tilburg University. “Wij kunnen ons wetenschappelijk verder ontwikkelen en onze kennis delen met bedrijven. Ook laten we zien wat we kunnen. We zetten ons in de etalage als kunstmatige intelligentie-universiteit.”

De vijf onderzoeksprojecten van MasterMinds

1. Het Havenbedrijf Rotterdam (SmartPort) is gastheer voor een onderzoek naar het overdragen van kennis over besluitvorming bij complexe vraagstukken in de logistieke sector. Via serious gaming willen zij de kennis van ervaren medewerkers overdragen op een nieuwe generatie.

Promovendus: Gianluca Guglielmo. Supervisors: Dr. Elisabeth Huis in ’t Veld en Dr. Michal Klincewizc.

 

2. Bij educatieve uitgever WPG Zwijsen, de SpaceBuzz Foundation en TimeAware vindt een onderzoek plaats naar het ondersteunen van onderwijsmethoden met avatars. Helpt het als het onderwijs wordt gegeven door een digitale nabootsing van een historische figuur zoals Willem van Oranje of een bekende astronaut zoals André Kuipers?

Promovendus: Laduona Dai. Supervisors: Dr. Merel Jung en Dr. Marie Postma.

 

3. Interpolis en de Gemeente Tilburg willen weten hoe zij hun advies over het voorkomen van inbraken kunnen verbeteren via data over inbraakrisico’s. Ze gebruiken hierbij eigen datasets en datasets van de gemeente Tilburg.

Promovendus: Niloy Purkait. Supervisors: Dr. Henry Brighton en Dr. Emmanuel Keuleers.

 

4. Actemium gebruikt Virtual Reality bij trainingen van onderhoudsmonteurs, Marel gebruikt Augmented Reality glasses. Samen met Castlab willen zij het effect van deze virtuele trainingen vergelijken met traditionele trainingsmethoden.

Promovendus: Mohammad Ali Mousavi. Supervisors: Dr. Drew Hendrickson en Dr. Wendy Powell.

 

5. De Koninklijke Luchtmacht en MultiSim laten onderzoeken hoe effectief Virtual Reality-trainingen van piloten kunnen zijn. Ervaren zijn tijdens de digitale simulatie fysiek hetzelfde als tijdens een training in de lucht?

Promovenda: Evy van Weelden. Supervisors: Dr. Maryam Alimardani en Dr. Travis Wiltshire.

Publicatiedatum: 14 juli 2021