Promoveren in het bedrijfsleven

Promoveren in het bedrijfsleven opent deuren die anders dicht blijven

TilburgU & Co Femke Trommels

In co-creatie wetenschappelijk onderzoek doen dat direct toepasbaar is in de HR-praktijk. Dat is de drijvende gedachte achter promoveren binnen het bedrijfsleven, een initiatief vanuit het People Management Center. In dit expertisecentrum op het gebied van Human Resource Studies werken wetenschappers en bedrijfsleven samen aan wetenschappelijke oplossingen voor de HR-praktijk. “Hiermee bereik je het beste uit twee werelden”, vindt promovendus Rubin Steegh. “Mooi om direct de impact van je onderzoek in de praktijk te zien.”

“Onze businesspartners - vaak grote, internationale organisaties - hebben steeds meer behoefte aan kennis over data-gedreven werken op het gebied van HR en in de achterliggende theorieën vanuit HRM en arbeids- en organisatiepsychologie. Die lacune in wetenschappelijke kennis in het bedrijfsleven is een belangrijke motivatie voor onze manier van werken”, zeggen emeritus professor Jaap Paauwe en universitair hoofddocent Karina van de Voorde van het People Management Center. “Wetenschappers bieden die expertise en kunnen tegelijk de theoretische basis op dit gebied versterken met cases uit de praktijk. Deze samenwerking past in de tijdsgeest waarin erkennen en waarderen, impact en praktische implicaties van onderzoek belangrijker worden”

Deze samenwerking past in de tijdsgeest waarin erkennen en waarderen, impact en praktische implicaties van onderzoek belangrijker worden

Jaap Paauwe & Karina van de Voorde

Toegevoegde waarde

Rubin Steegh is een van de promovendi in het programma. Zijn onderzoek naar agility (wendbaarheid) in organisaties is ontstaan in co-creatie met Koninklijke DSM, een bedrijf in gezondheid, voeding en biowetenschap, met wereldwijd zo’n 30.000 medewerkers. “Wat het traject anders maakt, is dat je als promovendus het eerste jaar meedraait op de werkvloer. Ik was onderdeel van een strategisch team en werkte mee aan het opstarten van een People Analytics team en een beleidsstuk over het ethisch gebruik van persoonlijke data. Als onderzoeker had ik hier al snel toegevoegde waarde. Met kennis van statistiek en theorie in het veld van arbeids- en organisatiepsychologie bijvoorbeeld, waardoor ik de gevolgen van bepaalde analyses snel overzag.”

Ruben steegh

Met kennis van statistiek en theorie op het gebied van arbeids- en organisatiepsychologie heb je als onderzoeker toegevoegde waarde in de HR-praktijk

Rubin Steegh

Dr. Laura Stevens is Global Lead Strategy, Analytics and Employee Experience bij Koninklijke DSM en tevens Rubins leidinggevende: "Als wetenschappelijk georiënteerd bedrijf is het voor DSM van vitaal belang om volgens dit principe te werken. Zowel in onze kernactiviteiten als in alle andere functies binnen DSM. Rubin heeft grote en kritische capaciteit toegevoegd aan onze P&O-functie en bijgedragen aan ons vermogen om meer soortgelijke talenten aan te trekken."

Flexibiliteit

“Natuurlijk is er betrokkenheid vanuit de organisatie bij het onderzoek, maar het belang van de promovendus staat centraal”, zeggen Jaap Paauwe en Karina van de Voorde. “Als begeleiders zijn wij verantwoordelijk voor het borgen van de wetenschappelijke integriteit en kwaliteit van het onderzoek. Dat vraagt om opbouwen van vertrouwen en commitment bij de partner. Ook haken we aan bij een voor de partner relevant en toepasbaar onderwerp. Dat maakt het onderzoek in de basis wat minder fundamenteel en meer toegepast van aard. Het vraagt ook iets van de promovendus: flexibiliteit. Meebewegen op het tempo van de organisatie.”

karina van der voorden
jaap paauwe

Universitair hoofddocent Karina van de Voorde  
 

Emeritus professor Jaap Paauwe

Betrokkenheid

Herkenbaar, vindt Rubin Steegh: “Het tempo in het bedrijfsleven is anders dan dat in onderzoek. De  dynamiek kan door omstandigheden plotseling veranderen. Dat is een lastige context voor wetenschappelijk onderzoek. Een goede relatie met en tussen alle betrokkenen is heel belangrijk, daar moet je vanaf het begin aan bouwen. Ik ben naast onderzoeker ook projectmanager en zelf verantwoordelijk voor afstemming tussen de begeleiders vanuit de universiteit en het bedrijf. Ik organiseer bijvoorbeeld een periodiek overleg met alle betrokkenen. Tijdens deze overleggen leggen we de stand van zaken bij DSM naast de wetenschappelijke kennis die we hebben om antwoorden te zoeken voor uitdagingen in de HR-praktijk. Uit dit soort discussies ontstaat nieuw wetenschappelijk relevant onderzoek. De betrokkenheid vanuit de praktijk brengt het onderzoek vaak ook verder. Mijn begeleider bij DSM zette bijvoorbeeld haar eigen netwerk in zodat ik mijn onderzoeksvragen ook in andere organisaties kon uitzetten. Dat is ontzettend waardevol voor mijn onderzoek en het bereik daarvan, én mijn toekomstige carrière. Deze manier van promoveren opent deuren die anders dicht blijven.”

De betrokkenheid en het netwerk van de organisatie is ontzettend waardevol om het onderzoek verder te brengen

Tweetalig

“Mijn onderzoek is relevant voor de wetenschappelijke literatuur en biedt oplossingen voor bestaande vraagstukken binnen DSM op het gebied van inclusie, agility en people analytics. Ik leer als het ware twee talen: die van het bedrijfsleven en de academische. Dat moet wel bij je passen. In de Master Human Resource Studies deed ik kennis op van theorie en onderzoeksmethoden. Daarnaast heb ik een natuurlijke vaardigheid tot netwerken, een hbo-achtergrond (HRM) en ervaring als HR-medewerker. Deze brede, praktische achtergrond, in combinatie met mijn master aan de universiteit, werkt goed voor mij. Heel tof vind ik dat ik concreet kan zien hoe detail-georiënteerd wetenschappelijk onderzoek verandering teweeg kan brengen in het leven van “echte mensen”, dat is een fascinatie van mij. Inzichten vinden snel hun weg binnen het bedrijf. De impact van mijn onderzoek is meteen zichtbaar, dat is heel motiverend.”

Heel tof vind ik om te zien hoe detail-georiënteerd wetenschappelijk onderzoek verandering teweeg brengt in het leven van echte mensen

 

Foto's door Gerdien Wolthaus Paauw

Meer informatie

De promotietrajecten in samenwerking met bedrijven worden geïnitieerd vanuit het People Management Center, onderdeel van het departement Human Resource Studies. Het doel is wetenschappers, studenten en bedrijven samen kennis te laten ontwikkelen en delen. Samen met businesspartners wordt gezocht naar gemeenschappelijke thema’s waar een lacune aan kennis is in zowel het bedrijfsleven als in de wetenschappelijke literatuur, met data-gedreven werken als centraal thema.

Jaap Paauwe: “Deze manier van werken is een vorm van co-creatie tussen wetenschap en praktijk. Kennis en inzichten worden actief gedeeld met het hele netwerk. Tijdens ronde tafel bijeenkomsten presenteren promovendi hun bevindingen aan een brede groep stakeholders. Natuurlijk kost het tijd en effort om tot een gezamenlijk project te komen, maar het is wel een succes te noemen. Bedrijven zitten hierom te springen, evenals de promotiekandidaten. We brengen dit mooi bij elkaar.”

Meer onderzoek

In 2018 promoveerde Paul van der Laken bij Tilburg University met onderzoek naar de rol van people analytics in relatie tot internationale mobiliteit van personeel. Mensen steeds laten verhuizen is heel duur. Hoe effectief zijn deze ‘expat placements’? Wegen de kosten op tegen de baten? En is deze manier van werken beter voor loopbaan en performance van medewerkers?

Lees ook dit interview in Univers: ‘Algoritmes vervangen de presoneelsmanager nog niet’

Recentelijk promoveerde ook Tina Peeters op onderzoek naar onder meer de effectiviteit van people analytics en de relatie tussen welzijn en prestaties van medewerkers. Op basis van people analytics toonde zij aan dat de veronderstelling dat een ‘blije medewerker een productieve medewerker is, lang niet altijd klopt.

Meer over haar onderzoek lees je in dit interview van Trends in HR over het stimuleren van welbevinden van medewerkers. En in dit interview in Werkgeluknieuws

Publicatiedatum: 4 november 2022