nieuwe baan

Nu is de tijd voor structurele veranderingen van de arbeidsmarkt

Tips Corine Schouten

De arbeidsmarkt komt weer in beweging nu de lockdown geleidelijk wordt versoepeld, maar wel piepend en krakend. Sommige sectoren hebben met krimp te maken, andere groeien juist en vraag en aanbod van arbeid sluiten niet altijd op elkaar aan. Overal in Nederland lopen projecten om mensen aan het werk te helpen, maar is dat genoeg?

Aan de hoogleraren Irmgard Borghouts en Charissa Freese vroegen we hoe de arbeidsmarkt sterker uit het coronadal kan komen dan voor de crisis. Zij bezetten samen de bijzondere leerstoel HRM en Sociale Zekerheid, ingesteld door het Instituut Gak. Met hun onderzoek hopen Borghouts en Freese de disbalans in de arbeidsmarkt te helpen oplossen. Ze richten zich op zowel sociale zekerheids- en arbeidsmarktbeleid als HRM-beleid in organisaties, om zo werk- en sociale zekerheid voor alle werknemers te organiseren ongeacht het type arbeidsrelatie.

Borghouts

We blussen een huis dat in brand staat, maar de hulp is tijdelijk

Irmgard Borghouts

Borghouts: “Net als in de vorige economische crisis zet de overheid in op ondersteuning van mensen die hun baan kwijt raken. Ditmaal via Regionale Mobiliteitsteams. Maar ook nu is de hulp tijdelijk van aard. We blussen een huis dat in brand staat.

Nederland heeft een omvattend ‘systeem’ nodig voor het tijdig ondersteunen van met ontslag bedreigde personen, ongeacht type contract en of men voor een groot of klein bedrijf werkt. De Regionale Mobiliteitsteams zouden daarom een opmaat moeten zijn voor nieuwe samenwerkingsvormen en een nieuwe structurele duurzame infrastructuur. “

Charissa Freese

We moeten mensen naar ander werk begeleiden in een eerdere fase, waarbij alle stakeholders betrokken zijn

Charissa Freese

Iedereen aan de bak

Om dat te bewerkstelligen, moeten alle partijen in de arbeidsmarkt aan de bak, aldus de hoogleraren.

Freese: “Het positieve van de Coronacrisis is dat er nu initiatieven ontstaan om de lessen die geleerd zijn tijdens de crisis (zoals hoe nodig een vangnet is voor alle werkenden) om te buigen naar structurele, betere dienstverlening. We moeten mensen naar ander werk begeleiden in een eerdere fase, waarbij alle stakeholders betrokken zijn. Nederland heeft een erg ingewikkeld systeem met veel verschillende soorten sociale zekerheid voor werkenden en de bijbehorende dienstverlening waarop zij recht hebben bij het vinden van ander werk. Een stap in de goede richting is dat iedereen nu probeert samen te werken om alle werkenden en werkzoekenden sneller aan werk te helpen, inclusief werkgevers, een essentiële voorwaarde voor vroege werkloosheidspreventie.”

Tips

In Noordoost-Brabant liep een pilotproject voor de contractcatering waarin dat is geprobeerd.  Dit zijn enkele belangrijke tips, deels gebaseerd op de ervaringen in de pilot:

Aan de overheid:

 • Creëer blijvende plaatsen waar mensen en bedrijven, groot en klein, meteen terecht kunnen zodra ontslag of verlies van flexwerk dreigt.
 • Zorg voor een sociaal zekerheidssysteem dat elke werkende voldoende werk- en inkomenszekerheid biedt, onafhankelijk van contractvorm
 • Maak in de regio afspraken met partners om vacatures beter te ontsluiten.

Aan werkgevers:

 • Ontsluit vacatures beter voor intakers, matchers en jobhunters.
 • Zoek samenwerking met organisaties waar personeel mee uitgewisseld kan worden, in een andere sector, met dezelfde gevraagde competenties
 • Kijk breder en sta open voor mensen vanuit een ander beroep of een andere sector.
 • Werk aan inclusief HR-beleid waarin plaats is voor mensen met een wat grotere afstand tot de arbeidsmarkt.
 • Ga werken vanuit taken en skills in plaats van diploma’s, beroepen en sectoren.

Aan werkzoekenden:

 • Zet je CV op aan de hand van competenties en vaardigheden.
 • Kijk breder en sta open voor andere beroepen en sectoren.
 • Blijf altijd werken aan je skills en vaardigheden.

Aan werkenden:

 • Blijf werken aan je competenties gedurende je werkende leven
 • Ga jaarlijks in gesprek met je werkgever over je ambities en wat ervoor nodig is om deze te bereiken
 • Bedenk tijdig of je dit werk altijd wil blijven doen en wat een alternatief zou kunnen zijn waar je warm voor loopt. Zet stappen om je competenties in die richting te ontwikkelen.

Het 'New Common'

De coronacrisis zet grote maatschappelijke uitdagingen op scherp. Tilburg University deelt kennis en inzichten om onze samenleving opnieuw vorm te geven. Over dit ‘nieuw samen’ gaan we graag in gesprek.

Publicatiedatum: 14 juni 2021