Soraya Corten

StudentinzetopSchool helpt eindexamenleerlingen over de streep

Karakter 3 min. Melinde Bussemaker

Eindexamenleerlingen konden zich het afgelopen jaar minder goed voorbereiden op hun eindexamen vanwege coronamaatregelen. Daarom is het landelijk platform StudentinzetopSchool geïnitieerd. Bij dit initiatief spijkeren studenten eindexamenleerlingen bij om de kans op slagen te vergroten. Ook studenten van Tilburg University doen mee. ‘Het is leuk wanneer je ziet dat het kwartje begint te vallen.’

Directeur havo-vwo Peter Boone van het Lodewijk College in Terneuzen kon de hulp van StudentinzetopSchool goed gebruiken. “We werken al zo’n zeven jaar met bijles op school van bovenbouwleerlingen voor onderbouwleerlingen. Het afgelopen jaar hebben onze leerlingen een groot tekort aan fysieke lessen gehad wat leidde tot achterstanden. In eerste instantie probeerden we de achterstanden aan te pakken met extra inzet van eigen docenten. Die wilden daar zeker extra uren aan besteden, maar de vraag bleek te groot. Toen ben ik gaan zoeken naar een extern alternatief voor de eindexamenkandidaten, zij hadden op korte termijn ondersteuning nodig.”

In eerste instantie probeerden we leerachterstanden aan te pakken met onze eigen docenten, maar de vraag was te groot.

Niet zo commercieel

Aangezien Boone’s eigen dochter in Tilburg studeerde en daar een tijdlang vanuit de universiteit bijles had gegeven, zocht hij in die stad. “En zo stuitte ik op StudentinzetopSchool. Door de aandacht en het geld vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) dat het ministerie vrijmaakt, zijn er momenteel veel commerciële aanbieders voor bijles actief. Nadeel daarvan is dat er relatief veel geld naar de organisaties gaat. StudentinzetopSchool heeft weinig overhead, is daardoor betaalbaarder én het geld gaat naar de bijles zelf.”

Kennismakingsbijeenkomst 

Soraya Corten is tweedejaars student Rechten en begeleidde aan het eind van schooljaar 2020-2021 vier leerlingen van het Zeeuwse Lodewijk College. “Ik zag de oproep op Canvas, het online platform van Tilburg University, en was meteen enthousiast. Ik heb al eerder met plezier een jongen uit groep 8 bijles in begrijpend lezen gegeven. Het leek me mooi om dit nu voor eindexamenleerlingen te doen.” Corten gaf zich op en woonde de kennismakingsbijeenkomst bij. “Daar kregen we uitleg over hoe we het aan konden pakken. Dat je eerst een kennismakingsgesprek voert, je ook de planning bespreekt met de leerlingen, wat de syllabus voor de eindexamens bevat en welke lesmethodes je kunt hanteren bijvoorbeeld.”

Hoe je begeleidt

Ongeveer vijftig studenten woonden deze bijeenkomst van de Universitaire Lerarenopleiding Tilburg op 2 april bij. Aan bod kwam hoe StudenteninzetopSchool is georganiseerd, maar vooral hoe je leerlingen goed begeleidt. Hoe plan je samen en welke studievaardigheden zijn nodig? Er was een korte introductie over didactiek, van leerdoelen tot evaluatie. Daarna praatten de deelnemers verder in breakoutrooms over vakspecifieke eisen en problemen waar leerlingen tegenaan lopen. Vervolgens werden de studenten die bijles gaven lid van een App-groep waar zij vragen in konden stellen. Gezien het korte tijdsbestek waren er dit jaar geen terugkomdagen. Voor volgend jaar is dat wel de bedoeling.

Aan de slag

Corten kreeg na de bijeenkomst een mail met de vier namen én dat het om het vak wiskunde ging. Een vak waarvan ze van tevoren had aangegeven dat ze er bijles in kon geven. “Ik heb meteen contact gelegd en kreeg enthousiaste reacties terug. Aangezien het nog maar vier weken was tot het eerste tijdvak van het eindexamen, moesten we snel aan de slag. Ik gaf iedere leerling een keer in de week individuele begeleiding en één groepsles per week.” Corten startte met een kennismakingsgesprek. “Zo kon ik inschatten of ze makkelijk vragen stelden, wat ze moeilijk vonden en hoe het met hen ging. En ik was heel benieuwd hoe ze het afgelopen anderhalf jaar hadden ervaren. Lastig, zo bleek. Alle vier vonden wiskunde al een moeilijk vak, maar haalden ze eerst nog zesjes, nu waren het drieën en vieren. Door alle online lessen liepen ze flink achter. Sommigen hadden een heel hoofdstuk gemist. We moesten dus hard aan de slag om ze voor de examens op niveau te krijgen.”

Uitleg geven

Niet alleen de leerlingen moesten aan de slag, Corten moest dat zelf ook. “De stof bleek een beetje weggezakt aangezien ik bij Rechten weinig wiskunde gebruik. Dus ik moest het voor mezelf ook even opfrissen. De leerlingen liepen veelal tegen dezelfde problemen aan en vonden dezelfde onderwerpen lastig. Maar toch bleek dat niet één uitleg werkte bij allemaal. Bij de één werkte herhalen goed, bij de ander meer zelf oefenen. Ik zag dat ze vooruitgang boekten.”

Online begeleiding

“Het is mooi dat een student een onderwerp op verschillende manieren uitlegt”, vindt Boone. Hij is zeer te spreken over de begeleiding. “Ik ben nog bezig met de evaluatie maar heb bijvoorbeeld bedankjes van ouders gekregen met de boodschap dat hun zoon of dochter dankzij de bijles is geslaagd. StudentinzetopSchool is een interessant bijbaantje voor de studenten en het helpt onze leerlingen echt.” Het maatwerk in kleine groepjes is in dit geval online maar kan wanneer de afstand dat toelaat ook persoonlijk zijn. “Online heeft als voordeel dat het onafhankelijk is van plaats en tijd. Zo zagen we bijvoorbeeld dat er contact was in de meivakantie. Vragen stel je snel via de chat en zijn heel gericht.” Tegelijkertijd brengt het online begeleiden ook uitdagingen met zich mee. Corten: “Als je naast iemand zit, zie je wat hij of zij doet en merk je aan de lichaamstaal of iemand de stof begrijpt. Online is dat minder duidelijk. Je kunt lastiger meekijken.

Het geeft een goed gevoel om het verschil te maken.

Korte tijd

Vier weken bleken kort voor bijles. Corten: “Eén meisje haakte al eerder af en twee anderen zijn helaas gezakt. Een jongen die ik begeleidde deed zijn wiskunde-examen in het tweede tijdvak. Leerlingen mochten één of twee vakken later doen als tegemoetkoming vanwege de coronamaatregelen. Hij had acht weken om zich voor te bereiden en dat maakte veel verschil. De uitslag is nog niet binnen, maar we denken dat hij het goed gemaakt heeft.” Boone denkt dat door verruiming van de eindexamentijd vanwege corona leerlingen voldoende tijd hebben gekregen om zich voor te bereiden. “Ik zie dat sommige leerlingen wel tweeëntwintig keer contact hebben gehad met hun tutor. En dat is dan geen minuutje geweest.”

Tandje bijzetten

Het was voor Corten een druk eind van het academisch jaar. “Ik moest voor mijn studie een tandje bijzetten, had al een bijbaantje en heb aardig wat tijd gestoken in de bijles. Maar het was het waard. Het geeft een goed gevoel om verschil te maken. Dat je ziet wanneer iemand hard werkt, hij stappen vooruit zet. Ik zou het zo nog een keer doen, daarom blijf ik ook actief als oproepkracht.” Idee is dat studenten door de bijles proeven van het onderwijsvak en misschien enthousiast worden over een baan in het onderwijs. In het geval van Corten gaat dat niet op. “Hoe leuk ik het ook vind, het blijft mijn droom om advocaat te worden.”

Blijven gebruiken

Boone wil StudentinzetopSchool blijven gebruiken. “Het is een mooie aanvulling op onze reguliere lessen, de bijlessen van docenten en die van bovenbouw- aan onderbouwleerlingen. Ik weet dat er meer achterstanden zijn dan we intern kunnen oplossen. Komend jaar kunnen we dankzij de NPO-gelden nog meer gebruik maken van deze begeleiding. Bovendien kunnen we aan de hand van de schoolscan die we voor het NPO hebben gedaan, nog zorgvuldiger kijken naar wat de vraag van leerlingen is. Dat deden we de afgelopen tijd aan de hand van notities in Magister, ons leerlingvolgsysteem. Maar dat iemand een onvoldoende haalt voor wiskunde kan diverse oorzaken hebben. Snapt de leerling een specifieke formule niet, heeft hij of zij moeite met plannen of is er een taalprobleem waardoor hij verhaalsommen niet goed duidt. Dat zijn wezenlijke verschillen. Het enige waar ik huiverig voor ben is dat teveel scholen gebruik willen maken van StudentinzetopSchool. Maar dan kunnen ze hopelijk uitbreiden met studenten van andere universiteiten.”

Universitaire Lerarenopleiding Tilburg

De studenten die via StudenteninzetopSchool bijles verzorgen, worden vanuit de Universitaire Lerarenopleiding Tilburg getraind en ondersteund. De opleiding hoopt hiermee vier doelen te bereiken. Marije van Amelsvoort, opleidingsdirecteur Universitaire Lerarenopleiding Tilburg: “Ten eerste willen we leerlingen begeleiden naar hun eindexamen, daar is in coronatijd extra behoefte aan. Ten tweede willen we leraren ontlasten die onder grote werkdruk staan vanwege het lerarentekort. Ten derde willen we studenten de kans geven op een mooie bijbaan waar ze zelf ook iets van opsteken. En ten vierde willen we studenten enthousiast maken voor een baan in het onderwijs. We hopen dat studenten die bijles geven het mooie zien aan het vak en overwegen een lerarenopleiding te volgen.”

Het onderwijs aan Tilburg University rust op drie pijlers: kennis, kunde en karakter. Studenten worden tijdens hun studie goed toegerust om hun talenten verder te ontwikkelen, hun kennis te vergroten, en een bijdrage te leveren aan de maatschappij. De Tilburgse studenten die bijles gegeven hebben aan eindexamenleerlingen zijn daar een goed voorbeeld van.

Meer informatie over het Tilburgse onderwijsprofiel

Publicatiedatum: 19 juli 2021