Taalschakeltraject epic

Taalschakeltraject bouwt aan taal, opleiding, netwerk en doorstroming

Karakter 4 min. Swaans Communicatie

Jongeren die hun thuisland ontvluchten tijdens hun middelbareschool- of studietijd, willen meestal verder studeren in Nederland. Dat is niet vanzelfsprekend in een ander onderwijssysteem en met een andere taal. Hoe leren zij Nederlands en stromen zij door naar het hoger onderwijs? Het taalschakeltraject van Tilburg University is het antwoord op beide vragen. Patty van Bielder coördineert het traject namens het Language Center. Kathelijn van Heeswijk is mentor en projectleider van het taalschakeltraject. Soldado Koval vertelt over zijn ervaring als deelnemer.

De universiteit was een van de eerste die vluchtelingstudenten klaarstoomt voor een opleiding in Nederland. Het taalschakeltraject is onderdeel van het Language Center. Patty: “In het taalschakeltraject bereiden we inburgeraars voor op een universitaire studie in Nederland. Het is een intensief traject waarin studenten de taal leren en zich tegelijkertijd voorbereiden op een vervolgopleiding. Sinds de komst van de Wet Inburgering 2021 is dit één van de mogelijke routes om in te burgeren.”

Patty van Bielder & Kathelijn van Heeswijk

Er is veel aandacht voor de studiekeuze. We staan stil bij ‘Wat kan ik?’ maar ook bij ‘Wat wil ik?

Kathelijn van Heeswijk, mentor en projectleider van het taalschakeltraject (rechts op de foto) 

Links op de foto: Patty van Bielder, coördinator van het taalschakeltraject namens het Language Center.

Intensief traject

Kathelijn: “Tijdens dit traject leggen studenten het Staatsexamen NT2 en overige delen van het inburgeringsexamen af. Daarnaast volgen zij verschillende vakken en modules ter voorbereiding op hun vervolgstudie aan hbo of universiteit. Zij krijgen bijvoorbeeld Engels en Wiskunde, om ervoor te zorgen dat hun niveau overeenkomt met dat van Nederlandse studenten. Daarnaast is er veel aandacht voor de studiekeuze. We staan stil bij ‘Wat kan ik?’ maar ook bij ‘Wat wil ik?’. Niet overal hebben studenten de vrijheid om de opleiding te kiezen die zij willen, wij willen graag dat ze iets kiezen wat past. Ook leren we deze studenten academische vaardigheden, zodat ze weten wat er allemaal komt kijken bij het volgen van een opleiding. Het doel? Studenten helpen toelaatbaar te worden voor een universitaire bachelor. Daarnaast stimuleren we studenten om na het taalschakeltraject daadwerkelijk door te stromen naar een universiteit. Want in de tijd dat ze bij ons studeren, kunnen wij hen begeleiden. Daarna moeten ze het zonder begeleiding doen. We sturen daarom aan op een duidelijk studieplan mét alternatieven.”

Ik was vastbesloten om zo snel mogelijk het azc te verlaten, onderwijs volgen was daarvoor de weg

Soldado Koval

Soldado Koval

Het verhaal van Soldado

Soldado volgde in 2019-2020 het taalschakeltraject. “Vanuit het asielzoekerscentrum zocht ik naar manieren om een studie te volgen in Nederland. In Rusland had ik al een universitaire opleiding afgerond, maar dat werk mocht ik niet langer doen. De verplichte toelating van het traject was pittig, vooral vanwege wiskunde. Gelukkig telde mijn motivatie ook mee in de toelating. Ik was vastbesloten om zo snel mogelijk het azc te verlaten, onderwijs volgen was daarvoor de weg. Een van de begeleiders gaf mij een Nederlands boek en ik zocht op YouTube filmpjes om de taal te leren. Als vluchteling heb je veel aan je hoofd en moet je heel veel regelen. Dat kost veel tijd en energie. Daarnaast ook nog het taalschakeltraject volgen is uitdagend. Je leert een nieuwe taal, bent vakinhoudelijk bezig met een inhaalslag én loopt ook een periode stage. Op dit moment ben ik bijna klaar met mijn bachelor Psychologie, waarbij ik me voornamelijk heb gericht op onderzoeksmethoden en statistiek. De wiskundekennis die ik tijdens het taalschakeltraject opdeed, was voor mij heel nuttig. Ik kom uit landen waar mensen weinig toegang hebben tot informatie, onderzoek en ondersteuning die is gebaseerd op wetenschappelijk onderbouwde principes. Dat maakt mijn motivatie voor deze studie des te groter. Ik wil heel graag kwetsbare jongeren helpen door de combinatie van onderzoek en praktisch-klinische kennis.”

Waardevol netwerk

Na afronding van zijn eigen traject hielp Soldado andere inburgeraars bij hun traject. “Bijvoorbeeld bij wat er allemaal komt kijken bij het samenwerken aan projecten. Welk vocabulaire daarbij hoort, wat de gewoonten zijn. Ook maakte ik studenten wegwijs bij het werken met computers en vertel ik hoe ze efficiënt communiceren met andere studenten en docenten.” Kathelijn: “Door oud-studenten te koppelen aan nieuwe studenten, vormt zich een netwerk om hen heen dat ze verder helpt. Zelf ben ik er als mentor ook voor studenten van het taalschakeltraject, ik maak hen wegwijs vanuit de universiteit. Het contact met studenten die al ervaring hebben met het traject is hier een mooie aanvulling op.”

Dat we deze studenten zulke kansen bieden, zegt alles over de maatschappelijke verantwoordelijkheid die wij als Tilburg University voelen

Patty van Bielder

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Bij de opzet van het programma voor vluchtelingstudenten aan Tilburg University in 2017, is besloten dat deelnemers die het programma succesvol afronden, automatisch toelaatbaar zijn tot een bacheloropleiding aan Tilburg University. Daardoor kunnen deelnemers, ongeacht hun onderwijsachtergrond, aan een studie beginnen. Patty besluit: “Dat we deze studenten zulke kansen bieden, zegt alles over de maatschappelijke verantwoordelijkheid die wij als Tilburg University voelen.”

 

Het universiteitsfonds wil de impact van Tilburg University op de samenleving vergroten en steunt daarom projecten zoals het taalschakeltraject. 

Word donateur

Met jouw gift aan Tilburg University kun je verschillende projecten een steuntje in de rug geven. Projecten die net dat beetje meer kunnen bereiken met een financiële impuls. Of initiatieven die een financiële bijdrage nodig hebben om van start te kunnen gaan.

Publicatiedatum: 8 mei 2023