Dies Natalis Tilburg University 2022

Tilburg University 95 jaar verweven met de samenleving

Redactioneel 1 min.

Tilburg University bestaat 95 jaar. Een moment om te vieren en terug te kijken, maar vooral ook om vooruit te kijken naar ons eeuwfeest in 2027. Met een nieuwe strategie en nieuwe ambities, vanuit vertrouwde kernwaarden in een nieuw jasje: Curious, Caring, Connected en Courageous.

In deze lustrumeditie van Tilburg University Magazine zoomen we in op onze ‘Connectedness’ met elkaar en met de samenleving. Die verwevenheid is geworteld in het sociale gedachtegoed van onze founding fathers en door de jaren heen alleen maar sterker geworden, ook als opdracht voor onszelf.

Zo belichten we co-creatie van promovendi met het bedrijfsleven, zien we bestuurskundigen samen met partners van diverse pluimage uit de provincie uitzoeken hoe ze conflicten beter kunnen oplossen, en tonen we hoe wetenschappelijke samenwerking met zorgprofessionals en ziekenhuizen bijdraagt aan betere patiëntenzorg. Als kers op de lustrumtaart leest u verhalen over ultieme verbondenheid: liefdes en vrienden voor het leven, die begonnen op de universiteit.

De redactie hoopt dat u zich bij het lezen ook met ons verbonden voelt. Veel leesplezier.

De geschiedenis in vogelvlucht (met een knipoog)

Publicatiedatum: 25 november 2022