Tilburg University Magazine - Trails- Yuxia Jiang

Bredere horizon voor Yuxia Jiang

Tilburg Trails 3 min. Aniek Verhoeven

Waar zijn onze internationale alumni nu? Zijn ze na het afstuderen naar huis gegaan of zijn ze ergens anders op de wereld terecht gekomen? Wat hebben ze uit hun studie gehaald? Zit Tilburg University nog steeds in hun rugzak? Hoe liep het pad vanuit Tilburg University voor alumna Yuxia Jiang uit China?

Meegenomen uit Tilburg
In mijn rugzak

Ben open-minded, inclusief en heb respect voor andere culturen, religies en diversiteit.

Waar ben je?
Beijing

China

Afgestudeerd op
29 augustus 2014

Master Management of Cultural Diversity

Als ik terugdenk aan Tilburg University...

Yuxia: "Terugkijkend ben ik nog steeds erg blij met de keuze die ik gemaakt heb. Mijn studie aan Tilburg University opende vele deuren voor mij en hielp me mijn horizon te verbreden. Ik heb veel nieuwe ervaringen opgedaan, heb geleerd over verschillende culturen en denkwijzen, heb veel creatieve geesten ontmoet en ben bevriend geraakt met veel interessante en ambitieuze individuen van over de hele wereld."

"Ik vond het fantastisch dat het programma zowel praktisch als uitdagend was. Ik leerde de verschillende professoren en mijn klasgenoten kennen, en besprak met hen de verschillende aspecten van culturele diversiteit vanuit verschillende perspectieven. Onderwerpen als sociale psychologie van de etnische identiteit, taalbeleid en nationale identiteit, het beheer van de religieuze diversiteit in multiculturele steden en het beleid van de EU met betrekking tot immigratie en diversiteitskwesties."

Het duurde even voordat ik mijn mening durfde te uiten

"Een van mijn grootste uitdagingen was om me aan te passen aan de andere manier van lesgeven en leren. In China is het vaak de taak van de leraar om lange colleges te geven en van de leerlingen wordt dan verwacht dat ze aantekeningen maken of informatie opnemen. Bij Tilburg University is het meer een coachingsstijl, waarbij de docenten kennis delen, hun expertise tonen en feedback geven aan studenten om het begrip te verbeteren en het leren te bevorderen. Studenten zijn verplicht en worden aangemoedigd om deel te nemen aan discussies, hun eigen mening te geven, in plaats van alleen maar informatie te ontvangen van de docent. Het duurde even voordat ik mijn mening durfde te uiten in het bijzijn van mijn zeer open en openhartige Nederlandse klasgenoten."

Welk spoor heeft Tilburg University bij jou nagelaten?

"Een van de belangrijkste leerpunten van mijn studie aan de universiteit is om open te blijven staan voor verschillende culturen, religies, etniciteiten, verschillende manieren van werken en leven, en om niet te oordelen. Diversiteit kan kracht en soms innovatieve ideeën opleveren als het wordt gerespecteerd en mensen met verschillende achtergronden hun verschillende perspectieven delen."

Probeer een verschil te maken als je kunt

Yuxia Jiang

"Heb altijd sympathie voor de eerbiedwaardige groep en probeer voor hen een verschil te maken als je kunt. Dat heb ik geleerd van professor Mirjam van Reisen. Ik heb veel respect voor haar, in het bijzonder voor haar project over mensenhandel in de Sinaï. Tijdens haar colleges besprak zij haar studie over het humanitaire vraagstuk in dat gebied en de ellendige ervaringen die sommige vrouwen en kinderen na de mensenhandel hebben doorgemaakt. Professor Van Reisen's grote bezorgdheid over de kwestie en haar inspanningen om het probleem te bestuderen en het bewustzijn bij beleidsmakers, de media en het publiek te vergroten, lieten tot op de dag van vandaag een diepe indruk op mij achter. Nu ik in de humanitaire sector werk, denk ik vaak aan haar studie en de tijd die we hebben besteed aan het bespreken van de kwestie. Het is voor mij een bron van inspiratie om mijn humanitaire inspanningen voort te zetten."

"Wat ik heb meegenomen van de universiteit is ruimdenkend zijn, inclusief zijn en respect hebben voor verschillende culturen, religies en diversiteiten. Het heeft me geïnspireerd om open te staan voor verschillende culturen en ideeën. Dat is vooral belangrijk als je werkt met collega's uit verschillende landen, culturen, met verschillende persoonlijkheden en met een voorkeur voor een bepaalde manier van werken en aansturen."

Wat doe je nu?

Voordat ze aan Tilburg University kwam studeren, werkte Yuxia als journaliste voor een Engelse krant in Beijing. "Na mijn afstuderen keerde ik terug naar Beijing en begon een nieuwe carrière in de communicatie. Na vier jaar op de Zwitserse ambassade in Beijing ben ik in 2019 lid geworden van het Internationale Comité van de Regionale Delegatie van het Rode Kruis voor Oost-Azië. Ik ben plaatsvervangend hoofd van de afdeling Communicatie en hou toezicht op onze communicatieactiviteiten in de regio. Beijing is erg snel, maar ik probeer mijn eigen ritme te hebben buiten het werk om. Op weekdagen na het werk ga ik meestal naar de sportschool, of heb ik wat tijd voor mezelf om te lezen en te ontspannen. In het weekend ontmoet ik mijn vrienden en familie en probeer ik zoveel mogelijk buitenshuis te gaan wandelen om te genieten van de natuur en de bergen rondom de stad. “
 

En welk spoor liet Yuxia zelf achter in Tilburg?

"Ik denk een beter begrip van China en de grote en diverse Chinese culturen. Met mijn klasgenoten heb ik heel wat discussies en kennisuitwisseling gehad over de Chinese geschiedenis, culturen, sociale kwesties en het onderwijssysteem. Deze vonden plaats in de collegezaal, of tijdens koffiepauzes en etentjes. Voor sommige klasgenoten was het de eerste keer dat ze een Chinese student leerde kennen en met hem of haar van gedachten wisselden."