We Care ETZ

Verbinding zorgt voor positieve impact op welzijn van patiënten

TilburgU & Co 3 minuten Femke Trommels

Het gedachtegoed waarmee Martinus Cobbenhagen 95 jaar geleden Tilburg University oprichtte vormt nog altijd de basis voor onze universiteit. Door bewust en actief betrokken te zijn in de samenleving leren we deze beter begrijpen. Duurzame samenwerking zit in ons DNA en is altijd onderdeel geweest van de wijze waarop Tilburg University bijdraagt aan oplossingen voor complexe maatschappelijke vraagstukken. Een goed voorbeeld is de jarenlange samenwerking met het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg. Hier dragen wetenschap en praktijk samen bij aan de concrete verbetering van patiëntenzorg en -welzijn.

Met een topklinisch ziekenhuis in de achtertuin is het logisch dat je daar wat mee doet, vindt vice rector magnificus Jantine Schuit. Dat de universiteit geen medische faculteit heeft, staat dat niet in de weg. Integendeel. Juist de expertise op het gebied van gedrag, psychologie, recht, communicatie en economie en management is van belangrijke toegevoegde waarde voor medisch onderzoek. Ook medische vraagstukken moeten worden bekeken vanuit meerdere disciplines.

Oorspronkelijk richtte de samenwerking met het ETZ zich met name op neuro- en medische psychologie, cardiologie en traumaverwerking. Met het programma We Care, dat inmiddels vijf jaar loopt, zijn daar drie thema's bijgekomen: patiëntenwelzijn, het gebruik van data science en eHealth. Aan diverse onderzoeksprojecten werken tientallen wetenschappers en artsen vanuit verschillende disciplines samen.

We Care

Het onderzoeksprogramma We Care is een duurzame samenwerking tussen Tilburg University en het ETZ met als doel de patiëntenzorg te verbeteren. De We Care onderzoeken worden gezamenlijk gefinancierd door het ETZ en Tilburg University. Ze zijn interdisciplinair en worden in co-creatie, tussen wetenschappers en medische specialisten van het ETZ, uitgevoerd. Inmiddels zijn tientallen wetenschappers van alle faculteiten van de universiteit betrokken, en evenzoveel artsen. Het doel van We Care is de ziekenhuiszorg verder brengen. Onderzoek heeft direct positieve impact op patiëntenzorg. Bijvoorbeeld op het gebied van gedeelde besluitvorming en de inzet van kunstmatige intelligentie voor verbetering van zorg. Bestuursvoorzitter Bart Berden: "We Care maakt een hoop enthousiasme wakker. Het ETZ is een plaats van zorg, onderzoek en kennisoverdracht. Samenwerking in onderzoek brengt het ziekenhuis tot bloei.”

Lees meer over de We Care projecten.

Focus on Impact - Bart Berden - Project We Care

Er zit een mens achter de zorg die wij leveren.

Bart Berden

Meer zorgimpact

Naast de samenwerking met het ETZ wordt in verschillende departementen van Tilburg University al jaren samengewerkt met verschillende zorginstanties en -professionals in de regio en daarbuiten. Binnen Tranzo, het wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences, gebeurt dat al meer dan 20 jaar in Academische Werkplaatsen, waarbij in co-creatie met de praktijk onderzoek wordt uitgevoerd dat ten goede komt van diverse groepen mensen. Van jongeren tot ouderen, ggz, verslavingszorg en zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.

Binnen de PROFIEL studie werken onderzoekers samen met het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), patiënten en ziekenhuizen wereldwijd aan het verzamelen, verwerken en delen van data voor de kwaliteit van leven van mensen met kanker en hun naasten.

Strategie 2027: samenwerking voor brede welvaart

Strategie 2027: samenwerking voor brede welvaart

Onder het overkoepelende thema ‘Brede Welvaart’ geeft de universiteit de komende jaren verder vorm aan de verwevenheid met de samenleving. Samenwerking met partners uit de samenleving krijgt vorm in nieuwe, interdisciplinaire academische werkplaatsen. Met als doel te komen tot nieuwe oplossingen voor actuele en complexe ontwikkelingen zoals de klimaatcrisis, stijgende zorgvraag, krapte op de arbeidsmarkt, groeiende ongelijkheid en digitalisering.

Jantine Schuit: “Om samenwerking, kennisontwikkeling en kennisdeling te stimuleren zijn universiteitsbrede academische werkplaatsen opgericht, met alle een duidelijke doelstelling. De komende jaren zullen deze werkplaatsen een bijdrage leveren aan vraagstukken die voor mensen van waarde zijn, zoals gezondheid, het klimaat, een fijne leefomgeving en arbeid. Bij Brede Welvaart gaat het niet alleen over het welzijn in het ‘hier en nu’, maar ook over het welzijn van mensen buiten onze regio en toekomstige generaties.”

Lees hier het volledige persbericht over de academische werkplaatsen voor brede welvaart

Publicatiedatum: 25 november 2022