Women of Bethany Fund

Congregatie doneert ruim een miljoen euro aan Stichting Universiteitsfonds Tilburg

Vrouwen van Bethanië Fonds zet vrouwen en religie weer op de kaart

Universiteitsfonds 3 min. Melinde Bussemaker

Het universiteitsfonds is zeer verheugd te melden dat de katholieke congregatie Vrouwen van Bethanië een bedrag van € 1.050.000 doneert. Met deze gift willen de congregatie en Tilburg University aandacht vragen voor vrouwen en theologie en voor het godsdienstonderwijs. “We willen ons gedachtegoed voortzetten op een plek die de tijd overspant.”

Aan het woord is Mariet Rijk, een van de laatste 11 Vrouwen van Bethanië. Zij licht toe hoe de Rooms-Katholieke congregatie tot deze keuze kwam. “Al ruim honderd jaar bieden de Vrouwen van Bethanië geloofsbegeleiding aan mensen uit alle geledingen van de samenleving. Inmiddels hebben we een flink kapitaal opgebouwd dat we graag willen besteden op een manier die past bij onze doelstellingen. Dan kun je kleine projecten steunen, maar die zijn waarschijnlijk over een paar jaar weer afgerond. Daarom hebben we gekozen voor een meer langdurige bestemming.”

Vanaf 1967 hebben enkele Vrouwen van Bethanië hun opleiding gekregen aan de theologische instellingen in Amsterdam en Utrecht. Inmiddels zijn deze twee instellingen opgegaan in de theologische opleiding van Tilburg University. De Vrouwen van Bethanië hebben mede om die reden besloten om met Tilburg University een samenwerking te zoeken.

Zo dragen we bij aan de opleiding van goede academici

Bijzondere leerstoel en meer

De donatie van €1.050.000 aan de Stichting Universiteitsfonds Tilburg is de grootste gift tot op heden voor het universiteitsfonds. De donatie is een Fonds op Naam binnen de ANBI Stichting Universiteitsfonds Tilburg, het Vrouwen van Bethanië Fonds. Fonds op Naam heeft een specifieke doelbesteding: het instellen en financieren van een bijzondere leerstoel ‘Morele vorming’, een ‘Senior Research Fellowship’, een promovendus/promovenda op het brede gebied van catechese, godsdienstonderwijs, katholiek onderwijs, nieuwe evangelisatie, nieuwe apologetiek, een fellowship ‘katholiek sociaal denken en/of katholieke theologie’ voor voortgezette studie van studenten, en een trainingsprogramma voor jonge theologiedocenten.

Vrouwenemancipatie in de kerk

Met alles wat de donatie mogelijk maakt, komt er extra aandacht voor vrouwen in de theologie. “We zijn een vrouwengemeenschap en hebben aan het begin gestaan van de vrouwenemancipatie,” licht Rijk toe. “Vanaf 1919 deden onze Vrouwen veel om mensen ‘te verheffen’ in hun eigen levens- en werksituatie,” vult Riet Spierings aan. Eind jaren zestig studeerden de eerste Vrouwen van Bethanië theologie aan de nieuwe opleidingen van Amsterdam en Utrecht. In de jaren daarna kwamen ook de vrouwenstudies en de feministische theologie op met bijvoorbeeld een nieuwe visie van vrouwen op de bijbel en meer aandacht voor de betekenis van vrouwelijke figuren in de Schrift. Bovendien kreeg spiritualiteit een eigen gezicht binnen de theologie.” Het thema vrouwenemancipatie sluit mooi aan bij het diversiteitsbeleid van Tilburg University dat de afgelopen jaren met het Philip Eijlander Diversiteitsprogramma de aandacht vestigt op de benoeming van meer vrouwelijke hoogleraren.

Mariet Rijk

Studie vormt een stevige, individuele basis van waaruit je je werk kunt doen

Mariet Rijk

Basis voor werk

Dat de donatie bestemd is voor een universiteit, past bovendien goed bij het gedachtegoed van de Vrouwen. “Studie vormt een stevige, individuele basis van waaruit je je werk kunt doen,” stelt Rijk. “Zo dragen we bij aan de opleiding van goede academici.” Naast studie staat werk centraal bij de Vrouwen van Bethanië. Spierings: “Vanuit een sterke basis ben je pas goed in staat om anderen te begeleiden op hun spirituele pad door het organiseren van lezingen, bijeenkomsten, meditaties en door het voeren van gesprekken.”

Gebruik je creativiteit om verbindingen tot stand te brengen of te versterken

Riet Spierings

Riet Spierings

Aansluiten bij tijd

“We vinden het belangrijk om aan te sluiten bij de tijd waarin we leven,” vervolgt Rijk. “Als Vrouwen van Bethanië hebben we altijd geprobeerd om het geloof wortel te laten schieten juist in gebieden waar dat nog niet het geval is. We waren dienstbaar aan het geloof en de context waarin mensen zich bevonden. We werkten voor alle mensen, van fabrieksmedewerkers tot studenten en van ziek tot gezond. We hielpen mensen in hun zoektocht naar wat zij de wereld te vertellen hebben.”

Jonge mensen zijn nodig

Veel studenten bevinden zich momenteel in een lastige periode door Covid-19. Wat adviseren de vrouwen hen? Spierings: “Of je nu jong of oud bent, iedereen is gebaat bij verbinding. Heb aandacht voor elkaar. En oog en oor. Wij mensen zijn geen eilanden. We hebben elkaar nodig en worden pas onszelf in verbondenheid met elkaar.” Rijk wil jongeren graag bemoedigen. “Jullie zijn nodig! Kijk of je elkaar kunt vinden door een bepaald onderwerp te bespreken dat je optilt. Studeren draait veelal om leren en ontvangen, onze Westerse cultuur, om doen en gestalte geven. Ga dus ook in je studie iets doen wat bij je past, al is het op afstand.” Spierings knikt: “Gebruik je creativiteit om verbindingen tot stand te brengen of te versterken.”

Gedachtegoed Vrouwen van Bethanië

Word donateur

Met uw gift aan het Universiteitsfonds Tilburg kunt u verschillende projecten van Tilburg University een steuntje in de rug geven. Projecten die net dat beetje meer kunnen bereiken met een financiële impuls. Of initiatieven die een financiële bijdrage nodig hebben om van start te kunnen gaan.