Tilburg University Magazine -  Emile Aarts

Over een positieve beweging in een tijd waarin dat niet vanzelfsprekend is

Het vuurtje van Emile Aarts

Passie 3 min. Swaans Communicatie

Op 27 februari 2020 wordt de eerste coronapatiënt van Nederland opgenomen in het Tilburgse Elizabeth-TweeSteden Ziekenhuis. De eerste officiële lockdown is op 15 maart een feit. Hoogleraar Emile Aarts volgt het nieuws op de voet. Hij realiseert zich: daar moeten we als universiteit wat mee. En hij was niet de enige, ook andere wetenschappers van de universiteit voelden deze urgentie. Het resulteerde in het boek The New Common: How the Covid-19 Pandemic is Transforming Society. Een tijdsdocument dat wetenschappers onderling verbindt en een brug slaat tussen wetenschap en maatschappij. Aarts vertelt over een teaminspanning die allesbehalve 'common' is.

 “Als onderzoeker ben je nieuwsgierig, wil je altijd meer weten,” vertelt Aarts. “Die passie werd getriggerd door het wereldnieuws dat vervolgens landelijk en ook direct ook lokaal nieuws werd. Ik dacht direct toen ik het nieuws zag: Tilburg is wereldnieuws. We moeten daar iets mee doen als universiteit in het middelpunt van de coronacrisis in Nederland. Corona heeft niet alleen medische gevolgen, maar ook economische en maatschappelijke. Ik word scherper van turbulentie, het maakt me alerter en het voedt me.”

Bedrijfsmatige aanpak

“In mijn tijd als Chief Scientific Officer bij Philips Research publiceerden we vaker een boek als manier om breed op een onderwerp te reflecteren en te duiden. Die methode vond ik ook voor dit onderwerp geschikt, het dwingt je om met elkaar na te denken over een breed onderwerp met een concreet eindproduct als resultaat. Onderwerp van publicatie? De manier waarop corona het gedrag van mensen en de maatschappij beïnvloedt. Bekeken vanuit de achtergrond van de diverse faculteiten.” 

Samen met Ton Wilthagen, Margriet Sitskoorn en Hein Fleuren van het Impactprogramma vormt Aarts een projectteam. “Ook zij voelden het moment en omdat zij ook onderzoekers zijn, werd bij hen hetzelfde vuurtje aangewakkerd.”

Bij hen werd hetzelfde vuurtje aangewakkerd

 

New Common

Het team gaat aan de slag en schrijft gezamenlijk het eerste hoofdstuk van een boek over het New Common: een nieuwe manier van samenleven die door de crisis op gang wordt gebracht. In de hoop dat de crisis, hoe ellendig ook, wordt aangegrepen om een samenleving te creëren die gekenmerkt wordt door relaties, samenwerken, diversiteit, creativiteit en empowerment. Een groep van 50 hoogleraren, docenten en studenten, schrijft nog 35 hoofdstukken over de invloed van corona op de wereld, gezien vanuit hun wetenschappelijke achtergrond.

book the New Common

Betrokken schrijvers

“In het bedrijfsleven zijn strakke deadlines niet ongewoon, in de wetenschappelijke wereld wel. We wilden het moment, de actualiteit, niet verloren laten gaan door een jaar of langer de tijd te nemen voor een publicatie. We wilden daarom dat het boek er in het najaar van 2020 was. Voor de auteurs bleek dat gelukkig geen probleem. De lengte van de hoofdstukken valt met 1500 woorden ook mee.” De betrokkenheid blijkt groot, vertelt Aarts: “We stuurden weleens ’s avonds om elf uur een mailtje en dan hadden we binnen een paar minuten al verschillende antwoorden.” Ook de dynamiek in de groep is fijn. Mensen wilden graag meehelpen. Ze begrepen de urgentie van het project.

Naar buiten

 “We werkten stap voor stap, van deadline naar deadline. De teksten van de auteurs waren gevarieerd en liepen uiteen van zingeving naar leiderschap en generaties. Wij als projectteam bekeken de bijdragen en hielden contact. Met een bijeenkomst in de Tilburgse LocHal in september gaven we ons project vleugels richting de buitenwereld. Tijdens dit event met de toepasselijke titel ‘Unlocking the New Common’ praatten verschillende auteurs met mensen uit de overheid en het bedrijfsleven over de onderwerpen uit het boek.”

Emile Aarts

Ik krijg energie van het faciliteren van dit soort trajecten

Aarts is trots op het voorlopige eindresultaat. “Het laat zien waar we in Tilburg samen toe in staat zijn. Dat we over de diverse faculteiten heen, binnen een strak tijdspad een betekenisvol boek kunnen publiceren over een relevant en actueel onderwerp. Een universiteit is bij uitstek de plek voor diep denkwerk, vaak autonoom. The New Common is een mooi voorbeeld van openheid en verbinding op wetenschappelijk niveau binnen onze universiteit. Mensen willen ook graag betrokken blijven, de auteurs willen graag aangehaakt blijven en vragen naar een vervolg.”

“Ik krijg energie van het faciliteren van dit soort trajecten, waarbij je een vuurtje ontsteekt dat anderen dankbaar overnemen. Je creëert hiermee een positieve beweging in een tijd waarin dat niet vanzelfsprekend is.”

Wordt vervolgd

Het New Common blijft niet bij een boek en een evenement. Aarts: “Sinds de eerste golf dit voorjaar is er veel veranderd en weten we meer over het gedrag van mensen en de invloed van corona op de maatschappij. We zijn op dit vlak nog niet uitverteld en willen er graag mee verder. Via Studium Generale komen er lezingen over het New Common en we brengen het ook op andere, laagdrempelige manieren onder de aandacht. Zo willen we vanuit de wetenschap bijdragen aan de samenleving. De tijd is er rijp voor en de samenleving vraagt dat ook. Niet voor niets zie je steeds vaker wetenschappers in populaire praatprogramma’s. Wordt vervolgd dus.”

Het 'New Common'

De coronacrisis zet grote maatschappelijke uitdagingen op scherp. Tilburg University deelt kennis en inzichten om onze samenleving opnieuw vorm te geven. Over dit ‘nieuw samen’ gaan we graag in gesprek.