Expertise

  • verantwoordelijk voor de operationele coördinatie van de bedrijfsvoering van het departement of Private, Business & Labour Law;
  • bijdragen aan de voorbereiding van, de besluitvorming inzake en de operationalisering van het bedrijfsvoeringsbeleid en het adviseren en bijstaan van belanghebbenden;
  • in deze aanspreekpunt voor diverse afdelingen en diensten van de universiteit op het vlak van m.n. financiën en  HR, maar ook onderwijs, onderzoek, IT, huisvesting, marketing & communicatie.

Vind een expert of expertise