Expertise

  • verantwoordelijk voor de operationele coördinatie van de bedrijfsvoering van het departement of Private, Business & Labour Law;
  • bijdragen aan de voorbereiding van, de besluitvorming m.b.t. het beleid inzake bedrijfsvoering en zorgdragen voor de realisatie van het goedgekeurde beleid;
  • lid van het Management Team, in deze capaciteit adviseren en bijstaan van de Head of Department, andere Management Team leden, en medewerkers van het PBLL departement alsmede andere belanghebbenden binnen Tilburg Law School en Tilburg University m.b.t. de operationalisering van het bedrijfsvoeringsbeleid en de efficiënte inzet van mensen en middelen;
  • in deze  sparringpartner en contact voor diverse afdelingen en diensten van de universiteit op het vlak van m.n. Financiën en  HR, maar ook onderwijs, onderzoek, bibliotheek & IT, huisvesting, marketing & communicatie.

Vind een expert of expertise