Bio

Als postdoctoraal onderzoeker werk ik bij de Academische Werkplaats Ouderen aan het vervolgonderzoek rond de ontwikkelde methode 'Het verhaal als kwaliteitsinstrument'. Samen met zorgorganisaties wordt een gestructureerde aanpak ontwikkeld om de opgehaalde verhalen van cliënten te vertalen in concrete verbeteracties voor de kwaliteit van de zorg. Daarnaast werk ik aan de wetenschappelijke onderbouwing van deze narrative methode.

Ik vind het een mooie uitdaging om kwaliteitsonderzoek zoveel mogelijk te richten op de individuele, beeldende, ervaringen van cliënten zelf, zodat hun wensen en ideeën worden gebruikt om te werken aan goed passende, mensgerichte ouderenzorg.

Bekijk voor een korte uitleg van 'Het verhaal als kwaliteitsinstrument' het introductiefilmpje. Het instrument staat ook beschreven op de ‘Zorg voor Beter’ website.  

Recente publicaties

  1. The story as a quality instrument - Developing an instrument for qual…

    Scheffelaar, A., Janssen, M., & Luijkx, K. G. (2021). The story as a quality instrument: Developing an instrument for quality improvement based on narratives of older adults receiving long-term care. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(5), [2773].
  2. Lessons learned from participatory research to enhance client partici…

    Scheffelaar, A., Bos, N., de Jong, M., Triemstra, M., Van Dulmen, S., & Luijkx, K. G. (2020). Lessons learned from participatory research to enhance client participation in long-term care research: A multiple case study. Research Involvement and Engagement, 6, [27].

Vind een expert of expertise