Bio

Mijn onderzoeks- en onderwijsfocus ligt in ondernemerschap, technologische innovatie en ondernemersstrategie. Ik bestudeer ondernemerschap in omgevingen van industriële evoluties en bekijk hierbij de vormingsprocessen van (nieuwe) bedrijfsmodellen (bv. de sociaal-cognitieve processen van ondernemers). Ik ben momenteel bezig met wetenschappelijke studies over hernieuwbare energie en digitale startups in de muzieksector, de Health Tech sector en het Smart Ports Entrepreneurial Ecosystem (SPEED, Europees Interreg-project). Ik wil ook initiatieven begrijpen die ondernemersecosystemen vormgeven: gebruikersinnovaties, intermediaire organisaties, accelerator- en incubatieprogramma's, communities of practices, advies- en financieringsprogramma's.

Expertise

Ik behaalde een doctoraat in de Toegepaste Economische Wetenschappen aan de Vakgroep Innovatie, Ondernemerschap en Service Management van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde, Universiteit Gent in 2015. Ik was gastonderzoeker bij de leerstoel Entrepreneurship aan de Imperial College Business School London en bij de leerstoel Entrepreneurship Ecole Fédérale Polytechnique de Lausanne. Ik ben lid van wetenschappelijke managementverenigingen, waaronder de Academy of Management, de European Group of Organizational Studies en de Strategic Management Society-conferenties. Je vindt mijn algemene onderzoeksoutput hier.

Sinds 2016 heb ik verschillende masterclasses in ondernemerschap gegeven aan de Universiteit Gent, Imperial College Business School London en de Technische Universiteit Eindhoven.

Onderwijs

Momenteel doceer ik Strategy and Business Models, Startups and Data Entrepreneurship in Action III en begeleid ik masterscripties in de master Data Science and Entrepreneurship aan de Jheronimus Academy of Data Science (JADS).

Vakken

Recente publicaties

  1. Intermediating the energy transition across spatial boundaries - Case…

    Van Boxstael, A., Meijer, L. L. J., Huijben, J. C. C. M., & Romme, A. G. L. (2020). Intermediating the energy transition across spatial boundaries: Cases of Sweden and Spain. Environmental Innovation and Societal Transitions, 36, 466-484.

Vind een expert of expertise