Vakken

Recente publicaties

 1. De Waddenzee - Doen we Neerlands enige natuurlijke werelderfgoed vold…

  Bastmeijer, K. (2020). De Waddenzee: Doen we Neerlands enige natuurlijke werelderfgoed voldoende recht? Geografie, 2020(10). https://geografie.nl/artikel/de-waddenzee-doen-we-neerlands-enige-natuurlijke-werelderfgoed-voldoende-recht
 2. Het Waddengebied en stikstofdepositie

  Bastmeijer, K. (2020). Het Waddengebied en stikstofdepositie. (Position paper; Vol. 2020, No. 04). Waddenacademie.
 3. Maasvlakte 2 en compensatie op grond van artikel 6, lid 4 van de EU H…

  Bastmeijer, K. (2020). Maasvlakte 2 en compensatie op grond van artikel 6, lid 4 van de EU Habitatrichtlijn: Advies op verzoek van de Vereniging Natuurmonumenten en de Natuur en Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland. Tilburg University.
 4. Op vakantie naar de grootste ijsmassa ter wereld

  Lamers, M. (Author), & Bastmeijer, K. (Author). (2020). Op vakantie naar de grootste ijsmassa ter wereld. Web publication/site, KNMI. https://magazines.rijksoverheid.nl/knmi/knmispecials/2020/04/op-vakantie-naar-de-grootste-ijsmassa-ter-wereld
 5. Antarctica’s wilderness fails to capture continent’s biodiversity

  Leihy, R. I., Coetzee, B. W. T., Morgan, F., Raymond, B., Shaw, J. D., Terauds, A., Bastmeijer, K., & Chown, S. L. (2020). Antarctica’s wilderness fails to capture continent’s biodiversity. Nature, 583(7817), 567-571.

Vind een expert of expertise