prof.mr.dr. Johan Wolswinkel

prof.mr.dr. Johan Wolswinkel

Hoogleraar

TLS: Tilburg Law School
TLS: Public Law and Governance

Telefoonnummer: +31134663491 Secretariaat: +31134663491 C.J.Wolswinkel@tilburguniversity.edu Kamer M 415

Bio

Sinds november 2018 ben ik als hoogleraar Bestuursrecht, markt en data verbonden aan Tilburg University. Binnen deze leerstoel op het grensvlak van economisch bestuursrecht en bestuurlijk informatierecht houd ik mij bezig met de functie van het bestuursrecht en de regulering van bestuurlijke besluitvorming in tijden van economisering en digitalisering. Op 17 januari 2020 hield ik mijn oratie 'Willekeur of algoritme? Laveren tussen analoog en digitaal bestuursrecht'.

Na studies Rechten en Wiskunde ben ik in 2013 cum laude gepromoveerd aan de Vrije Universiteit op een proefschrift over competitieve besluitvorming, dat in 2017 is bekroond met de VAR-prijs voor beste publicatie in de periode 2013-2016.

In juni 2023 ontving ik een Vidi beurs van NWO en een ICON beurs van Tilburg University in het kader van Digital Sciences for Society voor onderzoek naar de betekenis van openbaarheidswetgeving voor het versterken van transparantie richting burgers in individuele besluitvormingsprocedures.

Expertise

Mijn onderzoek richt zich op de rol van het bestuursrecht in tijden van economisering en digitalisering. Vanaf mijn promotieonderzoek, gefinancierd met een NWO Toptalent-subsidie, heb ik mij uitgebreid bezig gehouden met verdelingsvraagstukken in het bestuursrecht, in het bijzonder de verdeling van 'schaarse rechten', en competitieve besluitvorming. Sindsdien heeft mijn onderzoek zich verbreed tot de wisselwerking tussen nationaal en Europees bestuursrecht en tussen economisch bestuursrecht en andere delen van het bestuursrecht.

De nieuwste pijler van mijn onderzoek betreft vraagstukken rond bestuursrecht & data science, openbaarheid van bestuur en geautomatiseerde besluitvorming. Binnen het NWO-MVI project 'Citizen-friendly data communication' (2017-2022) heb ik mij bezig gehouden met de vraag hoe de overheid informatie zinvol aan burgers kan communiceren en welke rol het bestuursrecht daarbij kan vervullen. Het aanstaande Vidi-project en het CITaDOG project bouwen hierop voort.

Onderwijs

Binnen de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid, waarvan ik tevens opleidingsdirecteur ben, verzorg ik het vak Inleiding Bestuursrecht en doe ik mee met het vak Praktijkvaardigheden procesrecht, waarin wij met studenten een hoorzitting in bezwaar simuleren. Ook verzorg ik een kennismaking met het bestuursrecht in enkele andere opleidingen, zoals Fiscale Economie , waardoor ik ook zelf word geprikkeld  om met een andere blik naar mijn eigen vakgebied te kijken.

In de masterfase begeleid ik diverse scripties, waarbij ik studenten uitdaag om een scriptieonderwerp te kiezen dat raakvlakken heeft met mijn eigen onderzoek. Op die manier komen scripties tot stand die daadwerkelijk iets voegen aan de bestuusrechtelijke 'body of knowledge' en is het scriptietraject ook voor mij als begeleider uiterst leerzaam.

Tot slot verzorg ik regelmatig postacademisch onderwijs, onder meer op het terrein van schaarse rechten en dat van bestuursrecht & data science.

Vakken

Samenwerken

Samenwerking met andere partners is essentieel om de juiste onderzoeksvragen te stellen en om de bestuursrechtelijke theorie te confronteren met de bestuursrechtelijke praktijk. Zo is ten behoeve van het NWO-MVI project 'Citizen-friendly data communication' een consortium gevormd dat regelmatig samenkomt om de stand van het onderzoek te bespreken en om onderling kennis en ervaring uit te wisselen.

Verder ben ik zelf op diverse wijzen verbonden met de rechtspraktijk. Ik ben rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Rotterdam en lid van de bezwaaradviescommissie van NWO. Ook ben ik als research partner verbonden aan de Kansspelautoriteit. Tot slot verricht ik met enige regelmaat onderzoek in opdracht van derde partijen , met name op het terrein van de verdeling van schaarse rechten.

 

Uitgelicht

Naar een nieuwe vorm van transparantie in bestuurlijke besluitvorming | Tilburg University

Twee Vidi-beurzen voor Johan Wolswinkel en Tineke Snijders | Tilburg University

€ 2,4 miljoen voor vier projecten vanuit Digital Sciences for Society programma | Tilburg University

https://www.tilburguniversity.edu/nl/actueel/persberichten/persbericht-benoeming-wolswinkel

https://www.tilburguniversity.edu/nl/over/schools/law/over/wisselwerkin…

https://www.binnenlandsbestuur.nl/digitaal/nieuws/mensen-moeten-beperki…

https://www.mr-online.nl/johan-wolswinkel-over-het-digitale-bestuursrec…

https://universonline.nl/2020/01/23/bestuursrecht-kan-helpen-om-algorit…

 

 

 

 

 

Recente publicaties

 1. Zeven jaar na Vlaardingen - Is de cirkel van het verdelingsrecht rond?

  Wolswinkel, J. (2024). Zeven jaar na Vlaardingen: Is de cirkel van het verdelingsrecht rond? JB plus, 2024(1), 3-23. Article 1.
 2. Honderd jaar CJV - Recensies uit het heden van preadviezen uit het ve…

  Gooijer, J., van Kooten, T., & Wolswinkel, J. (Eds.) (2023). Honderd jaar CJV: Recensies uit het heden van preadviezen uit het verleden. Uitgeverij Paris.
 3. Open government data from a legal perspective - An AI-driven systemat…

  Kempeneer, S., Pirannejad, A., & Wolswinkel, J. (2023). Open government data from a legal perspective: An AI-driven systematic literature review. Government Information Quarterly, 40(3), Article 101823.
 4. Rethinking open government data for citizen participation - An introd…

  Kempeneer, S., & Wolswinkel, J. (2023). Rethinking open government data for citizen participation: An introduction to a special issue. Information Polity, 28(2), 163-173.
 5. De grote onbekende in de vergelijking - Geautomatiseerde besluitvormi…

  Wolswinkel, J. (2023). De grote onbekende in de vergelijking: Geautomatiseerde besluitvorming binnen de Wet versterking waarborgfunctie Awb. Computerrecht, 2023(6), 461-468. Article Computerrecht 2023/256.

Vind een expert of expertise