Bio

Sinds november 2018 ben ik, Johan Wolswinkel (1982), als hoogleraar Bestuursrecht, markt en data verbonden aan Tilburg University. Deze leerstoel bevindt zich op het grensvlak van economisch bestuursrecht en bestuurlijk informatierecht. In het bijzonder houd ik mij bezig met de functie van het bestuursrecht in tijden van economisering en dataficering. Op 17 januari 2020 hield ik mijn oratie 'Willekeur of algoritme? Laveren tussen analoog en digitaal bestuursrecht'.

Voor mijn aanstelling in Tilburg was ik verbonden aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, waar ik Rechtsgeleerdheid en Wiskunde heb gestudeerd en vervolgens in 2013 cum laude ben gepromoveerd op het proefschrift De verdeling van schaarse publiekrechtelijke rechten. Op zoek naar algemene regels van verdelingsrecht, dat in 2017 werd bekroond met de VAR-prijs voor beste publicatie in de periode 2013-2016. Momenteel geef ik met Anne Meuwese leiding aan het NWO-MVI project 'Citizen-friendly data communication' (2017-2021).

Expertise

Mijn onderzoek richt zich op de functie van het bestuursrecht in tijden van economisering en dataficering. Vanaf mijn promotieonderzoek, gefinancierd met een NWO Toptalent-subsidie, heb ik mij uitgebreid bezig gehouden met verdelingsvraagstukken in het bestuursrecht, met name de verdeling van schaarse rechten (vergunningen, subsidies, etc.) door de overheid. Vanwege de grote invloed van het Unierecht op dit bestuursrechtelijke 'verdelingsrecht' heeft mijn onderzoek zich in de loop der tijd verbreed tot de wisselwerking tussen nationaal en Europees bestuursrecht en tussen economisch bestuursrecht en andere delen van het bestuursrecht (zoals het omgevingsrecht).

De nieuwste pijler van mijn onderzoek betreft vraagstukken rond bestuursrecht & data science. Binnen het NWO-MVI project 'Citizen-friendly data communication' houd ik mij bezig met de vraag hoe overheden informatie en/of data zinvol aan burgers kunnen communiceren en welke rol het bestuursrecht daarbij kan vervullen.

Onderwijs

Binnen de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid, waarvan ik tevens opleidingsdirecteur ben, verzorg ik het vak Inleiding Bestuursrecht en doe ik mee met het vak Praktijkvaardigheden procesrecht, waarin wij met studenten een hoorzitting in bezwaar simuleren. Ook verzorg ik een kennismaking met het bestuursrecht in enkele andere opleidingen, zoals Data Science en Fiscale Economie , waardoor ik ook zelf word geprikkeld  om met een andere blik naar mijn eigen vakgebied te kijken.

In de masterfase begeleid ik diverse scripties, waarbij ik studenten uitdaag om een scriptieonderwerp te kiezen dat raakvlakken heeft met mijn eigen onderzoek. Op die manier komen scripties tot stand die daadwerkelijk iets voegen aan de bestuusrechtelijke 'body of knowledge' en is het scriptietraject ook voor mij als begeleider uiterst leerzaam.

Tot slot verzorg ik regelmatig postacademisch onderwijs, onder meer op het terrein van schaarse rechten en dat van bestuursrecht & data science.

Vakken

Samenwerken

Samenwerking met andere partners is essentieel om de juiste onderzoeksvragen te stellen en om de bestuursrechtelijke theorie te confronteren met de bestuursrechtelijke praktijk. Zo is ten behoeve van het NWO-MVI project 'Citizen-friendly data communication' een consortium gevormd dat regelmatig samenkomt om de stand van het onderzoek te bespreken en om onderling kennis en ervaring uit te wisselen.

Verder ben ik zelf op diverse wijzen verbonden met de rechtspraktijk. Ik ben rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Rotterdam en lid van de bezwaaradviescommissie van NWO. Ook ben ik als research partner verbonden aan de Kansspelautoriteit. Tot slot verricht ik met enige regelmaat  onderzoek in opdracht van derde partijen , met name op het terrein van de verdeling van schaarse rechten.

 

Uitgelicht

https://www.tilburguniversity.edu/nl/actueel/persberichten/persbericht-benoeming-wolswinkel

https://www.tilburguniversity.edu/nl/over/schools/law/over/wisselwerkin…

https://www.binnenlandsbestuur.nl/digitaal/nieuws/mensen-moeten-beperki…

https://www.mr-online.nl/johan-wolswinkel-over-het-digitale-bestuursrec…

https://universonline.nl/2020/01/23/bestuursrecht-kan-helpen-om-algorit…

 

 

 

 

 

Recente publicaties

 1. Een wet op de articifiële intelligentie? - De Europese wetgever haalt…

  Meuwese, A., & Wolswinkel, J. (2022). Een wet op de articifiële intelligentie? De Europese wetgever haalt de nationale in. Nederlands Juristenblad , 2022(2), 92-100. [92].
 2. AERIUS. Geautomatiseerde besluitvorming (ABRvS 17 mei 2017)

  Wolswinkel, J. (2022). AERIUS. Geautomatiseerde besluitvorming (ABRvS 17 mei 2017). In T. Barkhuysen, J. E. M. Polak, B. J. Schueler, & R. J. G. M. Widdershoven (Eds.), AB Klassiek, Standaarduitspraken bestuursrecht, opnieuw en thematisch geannoteerd (pp. 719-733). Wolters Kluwer.
 3. Commentaar op de artikelen 2.4, 3.3, 3.3a, 3.3b, 4.5, 6.1, 10.2, 10.2…

  Wolswinkel, J. (2022). Commentaar op de artikelen 2.4, 3.3, 3.3a, 3.3b, 4.5, 6.1, 10.2, 10.2a, 10.2b en 10.3 van de Wet open overheid. In Sdu Commentaar Wet open overheid SDU.
 4. De implementatie van de Europese Open data richtlijn - Een nieuw huwe…

  Wolswinkel, J. (2022). De implementatie van de Europese Open data richtlijn: Een nieuw huwelijk tussen Woo en Who in zicht? Mediaforum, 2022(5), 152-157.
 5. De open netbeheerder

  Wolswinkel, J. (2022). De open netbeheerder. Het Nederlands Tijdschrift voor Energierecht, 21(3), 132-137.

Vind een expert of expertise