Bio

Mijn naam is Kees de Groot en ik ben godsdienstsocioloog. Ik ben geïnteresseerd in de werking van religies en levensbeschouwingen in de zorg voor welzijn en gezondheid, in de populaire cultuur en in economie en politiek.

Sinds 1 september 2019 ben ik bijzonder hoogleraar Levensbeschouwing en geestelij­ke volksgezondheid, met bijzondere aandacht voor de maatschappelijke aspecten vanwege het KSGV.  Daarnaast ben ik universitair docent aan het departement Praktische theologie en religiewetenschappen.

Mijn populairste artikel gaat over verborgen katholicisme in Kuifje. Mijn belangrijkste boek over de liquidatie van de kerk. Mijn oratie ging over ggz en geestelijke verzorging.

Expertise

Welke rol spelen religie, levensbeschouwing en wereldbeelden in het publieke debat?

Wat is de relevantie van het katholiek sociaal denken voor actuele maatschappelijke problemen?

Hoe verschijnen religie, spiritualiteit en het sacrale in de wereld van strips, comics, graphic novels en manga?

Hoe en waarom is het religieuze present in de populaire cultuur?

Hoe krijgt de zorg voor het geestelijke vorm in een context waarin religies aan macht inboeten, de rol van de markt toeneemt, en de regelgeving complexer wordt?

Wat kan een sociologisch perspectief bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken, met name waarin levensbeschouwelijke posities een rol spelen, zoals rond voltooid leven en de klimaatramp.

Onderwijs

In mijn cursussen werken we veel met de eigen resultaten van onderzoeksopdrachten. Zo laat ik het katholiek sociaal denken in de praktijk en in geschrifte bestuderen. Er worden organisatieanalyses en beleidsrapporten geschreven over geestelijke verzorging en pastoraat.

Vakken

Recente publicaties

 1. Dat wat mensen heilig is, wordt meer ontsluierd

  de Groot, K. (2022). Dat wat mensen heilig is, wordt meer ontsluierd. Brabants Dagblad, 10-11.
 2. Is iedereen tegenwoordig profeet?

  de Groot, K. (Author). (2022). Is iedereen tegenwoordig profeet?. Web publication/site, Lazarus Magazine. https://lazarus.eo.nl/blogs/is-iedereen-tegenwoordig-profeet
 3. Niet iedereen is een profeet

  de Groot, K. (Author). (2022). Niet iedereen is een profeet. Web publication/site, Ekklesia Tilburg. https://ekklesiatilburg.nl/2022/01/30/niet-iedereen-is-een-profeet/
 4. Disaster theater - Play when things go awry

  de Groot, K. (2021). Disaster theater: Play when things go awry. In M. Hoondert, P. Post, M. Klomp, & M. Barnard (Eds.), Handbook of Disaster Ritual: Multidisciplinary Perspectives, Cases and Themes (pp. 569-584). (Liturgia Condenda; Vol. 32). Peeters Publishers.
 5. Gedeeld/ongedeeld - St. Maarten en het grootste gebod

  de Groot, K. (Author). (2021). Gedeeld/ongedeeld: St. Maarten en het grootste gebod. Web publication/site https://ekklesiatilburg.nl/2021/11/07/een-gedeelde-eerste-plaats/

Vind een expert of expertise