Expertise

Sinds 1 september 2019 ben ik bijzonder hoogleraar Levensbeschouwing en geestelij­ke volksgezondheid, met bijzondere aandacht voor de maatschappelijke aspecten vanwege het KSGV.  Vanuit een sociologisch  perspectief bestudeer ik zingevingsvraagstukken in maatschappij en cultuur.

In mijn onderzoek betrek ik  kennis van levensbeschouwing en zingeving en kennis van maatschappelijke ontwikkelingen op elkaar. Geestelijke gezondheidszorg en geestelijke verzorging staan hierbij centraal.

Daarnaast ben ik universitair docent aan het departement Praktische theologie en religiewetenschappen.

Onderwijs

In mijn cursussen werken we veel met de eigen resultaten van onderzoeksopdrachten. Zo laat ik het katholiek sociaal denken in de praktijk en in geschrifte bestuderen. Er worden organisatieanalyses en beleidsrapporten geschreven over geestelijke verzorging en pastoraat.

Vakken

Recente publicaties

 1. Questions of Life - A sociology of the care of souls

  de Groot, K. (2021). Questions of Life: A sociology of the care of souls. Tilburg University.
 2. Socioloog en kritisch katholiek - In memoriam Leonardus (Bert= Layend…

  de Groot, K., & Noordegraaf, H. (2021). Socioloog en kritisch katholiek: In memoriam Leonardus (Bert= Layendecker (1930-1920). Religie & Samenleving, 16(1), 54-65.
 3. Vragen bij het leven - Een sociologie van de zielzorg

  de Groot, K. (2021). Vragen bij het leven: Een sociologie van de zielzorg. Tilburg University.
 4. Chaplaincy

  de Groot, K. (2020). Chaplaincy. In A. Possamai, & A. J. Blasi (Eds.), The SAGE Encyclopedia of the Sociology of Religion (Vol. 1, pp. 118-120). Sage Publications Ltd.
 5. Flourishing diversity - A response to Markus Davidsen

  de Groot, K. (2020). Flourishing diversity: A response to Markus Davidsen. NTT Journal for Theology and the Study of Religion, 74(3), 271-276.

Vind een expert of expertise