Bio

Mijn naam is Kees de Groot en ik ben godsdienstsocioloog. Ik ben geïnteresseerd in de werking van religie en levensbeschouwing in (informeel) sociaal werk, in de populaire cultuur, en in economie en politiek.

Sinds 1 september 2019 ben ik bijzonder hoogleraar Levensbeschouwing en geestelij­ke volksgezondheid, met bijzondere aandacht voor de maatschappelijke aspecten vanwege het KSGV.  Daarnaast ben ik universitair docent aan het departement Religion and Practice.

Onlangs verscheen in open access een bundel onder mijn redactie over religie in strips, beeldromans, manga en anime. Mijn theoretisch perspectief heb ik uiteengezet in een monografie over de liquidatie van de kerk. Mijn oratie ging over ggz en geestelijke verzorging.

Expertise

Welke rol spelen religie, levensbeschouwing en wereldbeelden in het publieke debat?

Wat is de relevantie van het katholiek sociaal denken voor actuele maatschappelijke problemen?

Hoe verschijnen religie, spiritualiteit en het sacrale in de wereld van strips, comics, graphic novels en manga?

Hoe en waarom is het religieuze present in de populaire cultuur?

Hoe krijgt de zorg voor het geestelijke vorm in een context waarin religies aan macht inboeten, de rol van de markt toeneemt, en de regelgeving complexer wordt?

Wat kan een sociologisch perspectief bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken, met name waarin levensbeschouwelijke posities een rol spelen, zoals rond voltooid leven en de klimaatramp.

Onderwijs

In mijn cursussen werken we veel met de eigen resultaten van onderzoeksopdrachten. Zo laat ik het katholiek sociaal denken in de praktijk en in geschrifte bestuderen. Studenten die stage lopen schrijven organisatieanalyses en beleidsrapporten over geestelijke verzorging en pastoraat.

Uitgelicht

In 2023/2024 bereid ik een onderzoek voor in samenwerking met MST / Mensen in beeld houden, de beroepsverenging voor professionals in social work (BPSW) en Kennisinstituut Movisie. 

Eerder werkte ik samen met het Mediapastoraat, Kaski (expertisecentrum over religie en samenleving), gemeentemuseum Zoetermeer, NieuwWij, Dienst Geestelijke Verzorging bij het ministerie voor Justitie en Veiligheid en Exodus.

 

Recente publicaties

 1. Geert Wilders and the politics of hair - The Dutch right-wing politic…

  de Groot, K. (Author). (2024). Geert Wilders and the politics of hair: The Dutch right-wing politician's bleached blonde hair is part of his populist appeal. Web publication/site, University of Agder. https://democracy.uia.no/geert-wilders-hair/
 2. Geestelijke verzorging zu Hause - Der Erfolg der Seelsorge in der säk…

  de Groot, K. (2024). Geestelijke verzorging zu Hause: Der Erfolg der Seelsorge in der säkularen Welt. In U. Roth, C. Albrecht, & E. Hauschildt (Eds.), Praktische Theologie des Alltags (pp. 189-201). Kohlhammer Verlag GmbH. https://shop.kohlhammer.de/praktische-theologie-des-alltags-40056.html#147=19
 3. Comics and Religion in Liquid Modernity

  de Groot, K. (2023). Comics and Religion in Liquid Modernity. In K. de Groot (Ed.), Comics, Culture, and Religion: Faith Imagined (pp. 3-10). Bloomsbury Academic.
 4. Comics as a Way of Doing, Encountering, and Making Religion

  de Groot, K. (2023). Comics as a Way of Doing, Encountering, and Making Religion. In K. de Groot (Ed.), Comics, Culture, and Religion: Faith Imagined (pp. 239-246). Bloomsbury Academic.
 5. Comics, Culture, and Religion - Faith Imagined

  de Groot, K. (Ed.), Trysnes, I., Lundmark, E., Häger, A., Kauranen, R., Prince, M. J., GhaneaBassiri, K., Biano, I., MacWilliams, M., Sjö, S., Undheim, S., Reichelt Foereland, L., & Monnot, C. (2023). Comics, Culture, and Religion: Faith Imagined. Bloomsbury Academic. https://www.bloomsburycollections.com/monograph?docid=b-9781350321618

Vind een expert of expertise