Bio

Mijn naam is Kees de Groot en ik ben godsdienstsocioloog. Ik ben geïnteresseerd in de werking van religies en levensbeschouwingen in de zorg voor welzijn en gezondheid, in de populaire cultuur en in economie en politiek.

Sinds 1 september 2019 ben ik bijzonder hoogleraar Levensbeschouwing en geestelij­ke volksgezondheid, met bijzondere aandacht voor de maatschappelijke aspecten vanwege het KSGV.  Daarnaast ben ik universitair docent aan het departement Praktische theologie en religiewetenschappen.

Mijn populairste artikel gaat over verborgen katholicisme in Kuifje. Mijn belangrijkste boek over de liquidatie van de kerk. Mijn oratie ging over ggz en geestelijke verzorging.

Expertise

Welke rol spelen religie, levensbeschouwing en wereldbeelden in het publieke debat?

Wat is de relevantie van het katholiek sociaal denken voor actuele maatschappelijke problemen?

Hoe verschijnen religie, spiritualiteit en het sacrale in de wereld van strips, comics, graphic novels en manga?

Hoe en waarom is het religieuze present in de populaire cultuur?

Hoe krijgt de zorg voor het geestelijke vorm in een context waarin religies aan macht inboeten, de rol van de markt toeneemt, en de regelgeving complexer wordt?

Wat kan een sociologisch perspectief bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken, met name waarin levensbeschouwelijke posities een rol spelen, zoals rond voltooid leven en de klimaatramp.

Onderwijs

In mijn cursussen werken we veel met de eigen resultaten van onderzoeksopdrachten. Zo laat ik het katholiek sociaal denken in de praktijk en in geschrifte bestuderen. Er worden organisatieanalyses en beleidsrapporten geschreven over geestelijke verzorging en pastoraat.

Vakken

Recente publicaties

 1. The unacknowledged presence of Catholicism in secularized Dutch socie…

  de Groot, K. (Accepted/In press). The unacknowledged presence of Catholicism in secularized Dutch society: The case of spiritual care. In A. Dillen, A. Casteel, & J. De Kock (Eds.), Coping with Crisis: hospitality, security, and the search for faithful connections (International Academy of Practical Theology Conference Series; Vol. 3). International Academy of Practical Theology. https://iapt-cs.org/ojs/index.php/iaptcs/issue/view/39
 2. Dat wat mensen heilig is, wordt meer ontsluierd

  de Groot, K. (2022). Dat wat mensen heilig is, wordt meer ontsluierd. Brabants Dagblad, 10-11.
 3. De ontsluiering van het geestelijke

  de Groot, K. (2022). De ontsluiering van het geestelijke. Franciscaans Leven, 105(3), 91-95.
 4. In gesprek met het kwaad

  de Groot, K. (Author). (2022). In gesprek met het kwaad. Web publication/site https://ekklesiatilburg.nl/2022/06/19/in-gesprek-met-het-kwaad/
 5. Inleiding

  de Groot, K. (2022). Inleiding. In K. de Groot, & A. Vandenhoeck (Eds.), Van alle markten thuis? : Levensbeschouwelijke diversiteit in de zorg voor zin (pp. 7). (Geestelijke Volksgezondheid; Vol. 2, No. 97). KSGV.

Vind een expert of expertise