Bio

Mijn naam is Dries Deweer. Ik ben politiek filosoof en opleidingsdirecteur van TiU's bacheloropleiding Filosofie. Mijn onderzoek is gericht op de filosofie van het personalisme en het denken van Paul Ricoeur (1913-2005) in het bijzonder, met de klemtoon op vragen omtrent de betekenis van burgerschap en politieke verantwoordelijkheid. Voor mijn doctoraal proefschrift (aan de KU Leuven) ontving ik de vijfjaarlijkse Mgr. Arthur Janssen Prijs voor Christelijke Ethiek. De resultaten van dat onderzoek werden gepubIiceerd in het boek Ricoeur’s Personalist Republicanism. On Personhood and Citizenship (Lexington 2017). Samen met KU Leuven-politicoloog Steven Van Hecke publiceerde ik het boek De mens centraal. Essays over het personalisme vandaag en morgen (Pelckmans Pro 2017). Recent publiceerde ik ook over populisme en over de politieke ethiek van compromisvorming.  

Vakken

Recente publicaties

 1. Creation and renunciation in Ricoeur’s political ethics of compromise

  Deweer, D. (2022). Creation and renunciation in Ricoeur’s political ethics of compromise. Philosophy and Social Criticism, 48(6), 813-832. [0191453720972746].
 2. Discontent with Procedural and Meritocratic Democracy. Sandel’s Repub…

  van der Haak, D., & Deweer, D. (2022). Discontent with Procedural and Meritocratic Democracy. Sandel’s Republican Contribution to Populism Studies. Populism, 5, 21-47.
 3. AI en ideologie

  Bouteca, N., Leys, T., Pohlmann, J., Segers, K., Deweer, D., Malcorps, J., & De Bruyne, J. (2021). AI en ideologie. In J. De Bruyne, & N. Bouteca (Eds.), Artificiële intelligentie en maatschappij (pp. 49-73). Gompel en Svacina.
 4. Over je schouder kijken. Vragen uit het personalisme

  Deweer, D. (2021). Over je schouder kijken. Vragen uit het personalisme. In U-turn 2020. Naar een nieuw sociaal contract (pp. 34-41). UCSIA.
 5. Het echte drama van CD&V? Ze leert nooit uit haar fouten

  Van Hecke, S., & Deweer, D. (2021). Het echte drama van CD&V? Ze leert nooit uit haar fouten. De Standaard, (16 juni 2021), 33. https://www.standaard.be/cnt/dmf20210615_97571022

Vind een expert of expertise