Bio

Mijn naam is Dries Deweer. Ik ben politiek filosoof en vice-decaan onderwijs van de Tilburg School for Humanities and Digital Sciences. Mijn onderzoek is gericht op de filosofie van het personalisme en het denken van Paul Ricoeur (1913-2005) in het bijzonder, met de klemtoon op vragen omtrent de betekenis van burgerschap en politieke verantwoordelijkheid. Voor mijn doctoraal proefschrift (aan de KU Leuven) ontving ik de vijfjaarlijkse Mgr. Arthur Janssen Prijs voor Christelijke Ethiek. De resultaten van dat onderzoek werden gepubIiceerd in het boek Ricoeur’s Personalist Republicanism. On Personhood and Citizenship (Lexington 2017). Samen met KU Leuven-politicoloog Steven Van Hecke publiceerde ik het boek De mens centraal. Essays over het personalisme vandaag en morgen (Pelckmans Pro 2017). Recent publiceerde ik ook over populisme en over de politieke ethiek van compromisvorming.  

Vakken

Recente publicaties

 1. Ricœur’s Influence in and from the Post-War Debate on Christian and P…

  Deweer, D. (2023). Ricœur’s Influence in and from the Post-War Debate on Christian and Personalist Socialism. Acta Philosophica, 32(2), 275-290.
 2. How America’s Discontent Fuelled the Rise of Trump’s Populism: Causes…

  van der Haak, D., & Deweer, D. (2023). How America’s Discontent Fuelled the Rise of Trump’s Populism: Causes and Remedies from the Perspective of Michael Sandel. In A. Akande (Ed.), The Perils of Populism: The End of the American Century? (pp. 497-520). (Springer Studies on Populism, Identity Politics and Social Justice ). Springer Cham.
 3. Creation and renunciation in Ricoeur’s political ethics of compromise

  Deweer, D. (2022). Creation and renunciation in Ricoeur’s political ethics of compromise. Philosophy and Social Criticism, 48(6), 813-832. Article 0191453720972746.
 4. Discontent with Procedural and Meritocratic Democracy. Sandel’s Repub…

  Deweer, D., & van der Haak, D. (2022). Discontent with Procedural and Meritocratic Democracy. Sandel’s Republican Contribution to Populism Studies. Populism, 5(1), 21-47. https://brill.com/view/journals/popu/5/1/article-p21_2.xml
 5. AI en ideologie

  Bouteca, N., Leys, T., Pohlmann, J., Segers, K., Deweer, D., Malcorps, J., & De Bruyne, J. (2021). AI en ideologie. In J. De Bruyne, & N. Bouteca (Eds.), Artificiële intelligentie en maatschappij (pp. 49-73). Gompel en Svacina.

Vind een expert of expertise