Bio

Jurgen Goossens is universitair hoofddocent staats- en bestuursrecht aan Tilburg University. Hij leidt het interdisciplinaire project 'Blockchain in de netwerksamenleving: op zoek naar transparantie, vertrouwen and legitimiteit' (NWO-MVI).

Bovendien doceert hij staatsrecht aan het Opleidingsinstituut van de Federale Overheid in Brussel en is hoofd van YCC LEAG American Society of Comparative Law.

Voorheen was hij universitair docent staatsrecht aan de Erasmus Universiteit (Rotterdam) en postdoc aan de Universiteit Gent.  Goossens verdedigde zijn proefschrift 'The future of administrative justice: judicial review of administrative action in comparative perspective' aan de UGent. Hij heeft ook een LLM degree van Yale Law School.

Zijn meest recente boek is ‘J. Goossens, K. Verslype & T.F.E. Tjong Tjin tai, Blockchain en smart contracts: herijking van de rol van de vertrouwde tussenpersoon in de algoritmische samenleving (Sdu)'.

Expertise

Jurgen Goossens onderzoekt voornamelijk de relatie tussen burgers en de overheid vanuit een (nationaal en vergelijkend) constitutioneel en bestuursrechtelijk perspectief.

Hij focust op:

1° rechtsbescherming tegen de overheid en de ontwikkeling van responsief bestuursrecht

2° burgerparticipatie en grondwetsherziening

3° complexiteit en hyper-connectiviteit door het gebruik van algoritmen en gedistribueerde technologieën door overheden.

Onderwijs

Jurgen Goossens geeft colleges op het gebied van het staats- en bestuursrecht. Hij heeft een bijzondere expertise op het gebied van (nationaal en vergelijkend) constitutioneel recht en bestuursrecht en heeft een Senior Kwalificatie Onderwijs. Hij is regelmatig betrokken bij educatieve innovatieprojecten.

Goossens geeft de bachelorvakken 'Inleiding tot het constitutioneel recht' en 'Rechtsbescherming tegen de overheid', alsook de mastervakken 'Regeren en besturen' en 'Verdiepend staats- en bestuursrecht'.

Vakken

Samenwerken

Jurgen Goossens is regelmatig betrokken bij interdisciplinaire onderzoeksprojecten, recentelijk betreffende de rechtsstatelijke voorwaarden voor het gebruik van algoritmen (smart contracts) en gedistribueerde technologieën (blockchain).

Hij heeft 1 miljoen euro financiering verworven voor onderzoek naar transparante, betrouwbare, legitieme toepassingen van blockchaintechnologie door de overheid in de complexe netwerksamenleving. Het project wordt voor driekwart gefinancierd door NWO en daarnaast door een consortium van vijf publieke en zeven private partijen. Zie persbericht.

Hij is beschikbaar voor professionele trainingen, presentaties, lezingen, keynotes en workshops. Bovendien heeft hij een expertise in het communiceren van wetenschappelijk onderzoek naar een breder publiek.

Recente publicaties

 1. Algoritmische beslisregels vanuit constitutioneel oogpunt - Tweedelin…

  Goossens, J., Hirsch Ballin, E., & van Vugt, E. (2021). Algoritmische beslisregels vanuit constitutioneel oogpunt: Tweedeling tussen algemene regels en concrete toepassing onder druk. Tijdschrift voor constitutioneel recht, 12(1), 4-19.
 2. Algoritmische beslisregels en geautomatiseerde feitenvaststelling: Ge…

  Goossens, J., Hirsch Ballin, E., & van Vugt, E. (2020). Algoritmische beslisregels en geautomatiseerde feitenvaststelling: Gevolgen voor de fundamentele uitgangspunten van het Nederlandse constitutionele recht: Preadvies Staatsrechtconferentie 2020. Universiteit Utrecht. https://www.uu.nl/sites/default/files/Goossens%2C%20Hirsch%20Ballin%20en%20Van%20Vugt%20-%20Preadvies%20Staatsrechtconferentie%202020.pdf
 3. Blockchain en smart contracts - Herijking van de rol van de vertrouwd…

  Goossens, J., Verslype, K., & Tjong Tjin Tai, E. (2020). Blockchain en smart contracts: Herijking van de rol van de vertrouwde tussenpersoon in de algoritmische samenleving. SDU.
 4. Invoering van een algemene bepaling of preambule bij de Nederlandse G…

  Goossens, J. (2020). Invoering van een algemene bepaling of preambule bij de Nederlandse Grondwet: Looking back and going forward. In N. Efthymiou, P. Huisman, & L. van Kalken (Eds.), De vele facetten van het staatsrecht: Opstellen aangeboden aan prof. dr. R. de Lange (pp. 35-56). Wolf Legal Publishers (WLP).
 5. Legitimiteit van aanpak COVID-19 pandemie door tijdelijke minderheids…

  Goossens, J. (2020). Legitimiteit van aanpak COVID-19 pandemie door tijdelijke minderheidsregering met bijzondere machten in België. Tijdschrift voor constitutioneel recht, 11(3), 300-313.

Vind een expert of expertise