Bio

Jurgen Goossens is universitair hoofddocent staats- en bestuursrecht aan Tilburg University. Hij leidt het interdisciplinaire project 'Blockchain in de netwerksamenleving: op zoek naar transparantie, vertrouwen and legitimiteit' (NWO-MVI).

Bovendien doceert hij staatsrecht aan het Opleidingsinstituut van de Federale Overheid in Brussel en is hoofd van YCC LEAG American Society of Comparative Law.

Voorheen was hij universitair docent staatsrecht aan de Erasmus Universiteit (Rotterdam) en postdoc aan de Universiteit Gent.  Goossens verdedigde zijn proefschrift 'The future of administrative justice: judicial review of administrative action in comparative perspective' aan de UGent. Hij heeft ook een LLM degree van Yale Law School.

Zijn meest recente boek is ‘J. Goossens, K. Verslype & T.F.E. Tjong Tjin tai, Blockchain en smart contracts: herijking van de rol van de vertrouwde tussenpersoon in de algoritmische samenleving (Sdu)'.

Expertise

Jurgen Goossens onderzoekt voornamelijk de relatie tussen burgers en de overheid vanuit een (nationaal en vergelijkend) constitutioneel en bestuursrechtelijk perspectief.

Hij focust op:

1° rechtsbescherming tegen de overheid en de ontwikkeling van responsief bestuursrecht

2° burgerparticipatie en grondwetsherziening

3° complexiteit en hyper-connectiviteit door het gebruik van algoritmen en gedistribueerde technologieën door overheden.

Onderwijs

Jurgen Goossens geeft colleges op het gebied van het staats- en bestuursrecht. Hij heeft een bijzondere expertise op het gebied van (nationaal en vergelijkend) constitutioneel recht en bestuursrecht en heeft een Senior Kwalificatie Onderwijs. Hij is regelmatig betrokken bij educatieve innovatieprojecten.

Goossens geeft de bachelorvakken 'Inleiding tot het constitutioneel recht' en 'Rechtsbescherming tegen de overheid', alsook de mastervakken 'Regeren en besturen' en 'Verdiepend staats- en bestuursrecht'.

Vakken

Samenwerken

Jurgen Goossens is regelmatig betrokken bij interdisciplinaire onderzoeksprojecten, recentelijk betreffende de rechtsstatelijke voorwaarden voor het gebruik van algoritmen (smart contracts) en gedistribueerde technologieën (blockchain).

Hij heeft 1 miljoen euro financiering verworven voor onderzoek naar transparante, betrouwbare, legitieme toepassingen van blockchaintechnologie door de overheid in de complexe netwerksamenleving. Het project wordt voor driekwart gefinancierd door NWO en daarnaast door een consortium van vijf publieke en zeven private partijen. Zie persbericht.

Hij is beschikbaar voor professionele trainingen, presentaties, lezingen, keynotes en workshops. Bovendien heeft hij een expertise in het communiceren van wetenschappelijk onderzoek naar een breder publiek.

Recente publicaties

 1. Algoritmische beslisregels vanuit constitutioneel oogpunt - Tweedelin…

  Goossens, J., Hirsch Ballin, E., & van Vugt, E. (2021). Algoritmische beslisregels vanuit constitutioneel oogpunt: Tweedeling tussen algemene regels en concrete toepassing onder druk. Tijdschrift voor constitutioneel recht, 12(1), 4-19.
 2. Belgium

  Goossens, J., & Hendriks, F. (2021). Belgium. In J. Marti-Henneberg (Ed.), European regions from 1870 till 2020: A geographic and historical insight into the process of European integration (pp. 21-29). Springer.
 3. Belgium

  Goossens, J., & DeCock, M. (2021). Belgium. In L. R. Barroso, & R. Albert (Eds.), The international review of constitutional reform : 2020 (pp. 32-36). Program on Constitutional Studies at the University of Texas at Austin.
 4. Challenges and opportunities of blockchain and smart contracts for de…

  Goossens, J. (2021). Challenges and opportunities of blockchain and smart contracts for democracy in the distributed, algorithmic state. In O. Pollicino, & G. De Gregorio (Eds.), Blockchain and public law: Global challenges in the era of decentralisation (pp. 76-88). Edward Elgar Publishing.
 5. The Netherlands - 2020 global review of constitutional law

  Goossens, J., Leenknegt, G-J., van Oirsouw, C., & van Vugt, E. (2021). The Netherlands: 2020 global review of constitutional law. In R. Albert , D. Landau, P. Faraguna , & S. Drugda (Eds.), The I·CONnect-Clough Center 2020 global review of constitutional law (pp. 202-206). Clough Center for the Study of Constitutional Democracy.

Vind een expert of expertise