Vakken

Recente publicaties

 1. Tegenmacht in het lokaal bestuur - Het bestuurlijke en maatschappelij…

  Collignon - Van den Munckhof, L., van Ostaaijen, J., Maan, J., & Janssen, S. (2022). Tegenmacht in het lokaal bestuur: Het bestuurlijke en maatschappelijke krachtenveld rondom de wethouder. Wethoudersvereniging.
 2. Blijvende aandacht voor integriteit noodzakelijk - Aandacht voor inte…

  Heres, L. (Author), & van Ostaaijen, J. (Author). (2022). Blijvende aandacht voor integriteit noodzakelijk: Aandacht voor integriteit is ook na de gemeenteraadsverkiezingen belangrijk. Web publication/site, Sijthoff Media Groep. https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/aandacht-voor-integriteit-moet-structureel-zijn
 3. Van drempel naar daad - Jongeren en de lokale en regionale politiek

  Huisman, S., Kanters, M., Kuijpers, N., & van Ostaaijen, J. (2022). Van drempel naar daad: Jongeren en de lokale en regionale politiek. Onafhankelijke Politiek Nederland.
 4. Lokaal veiligheidsbeleid in 2030 - Normaliseren, versnellen en alert …

  Tops, P., van Ostaaijen, J., & Boswijk, R. (2022). Lokaal veiligheidsbeleid in 2030: Normaliseren, versnellen en alert blijven.
 5. Behoorlijk bestuur - Behoorlijk bestuur betekent allereerst het houde…

  van Ostaaijen, J. (Author). (2022). Behoorlijk bestuur: Behoorlijk bestuur betekent allereerst het houden aan (on)geschreven regels en wetten. Dat is voor enkele bestuurders lastig. Web publication/site, Sijthoff Media Groep. https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/waarom-het-houden-aan-regels-niet-genoeg

Vind een expert of expertise