mr.dr. Bart Prinsen

Universitair docent

TLS: Tilburg Law School
TLS: Private, Business and Labour Law

Telefoonnummer: +31134663750 Secretariaat: +31134663023 L.L.M.Prinsen@tilburguniversity.edu Kamer M 203

Vakken

Recente publicaties

 1. Open normen, belang en actie bij geschillen in besloten ledenverhoudi…

  Prinsen, L. L. M. (2013). Open normen, belang en actie bij geschillen in besloten ledenverhoudingen: 'Scheidingsmelding' in het ondernemingsrecht. (Center for Company Law). Boom Juridische Uitgevers.
 2. Artikel 2:192 BW en de toerekening door en om de rechtspersoon heen, …

  Prinsen, L. L. M. (2009). Artikel 2:192 BW en de toerekening door en om de rechtspersoon heen, of: hoe transparant is de rechtspersoon? In P. Essers, G. Raaijmakers, G. van der Sangen, A. Verdam, & E. Vermeulen (Eds.), Met Recht: Opstellen over privaat- en fiscaalrechtelijk ondernemingsrecht aangeboden aan Theo Raaijmakers (pp. 347-353). Kluwer.
 3. Rechtspersoonlijkheid openbare personenvennootschappen - Gevolgen voo…

  Prinsen, L. L. M. (2008). Rechtspersoonlijkheid openbare personenvennootschappen: Gevolgen voor de vennootschapsrechtelijke uitvoeringspraktijk. Tijdschrift voor Ondernemingsbestuur, 2008(5), 118-130.
 4. Bedrijfsopvolging; civiel- en fiscaalrechtelijke aspecten

  Essers, P. H. J., & Prinsen, L. L. M. (2004). Bedrijfsopvolging; civiel- en fiscaalrechtelijke aspecten. In R. Lauwerier (Ed.), Juvat-dag 2003 (pp. 95-108). Wolf Legal Publishers (WLP).
 5. De ontbinding van de vennootschap-rechtspersoon

  Prinsen, L. L. M. (1999). De ontbinding van de vennootschap-rechtspersoon. In M. J. G. C. Raaijmakers (Ed.), Personenvennootschap en "onderneming". Over persoonsgebonden ondernemingen en Titel 7.13 ONBW (pp. 59-75). (Center for Company Law). W.E.J. Tjeenk Willink.

Vind een expert of expertise