Bio

Mijn onderzoek focust op intra-individuele variabiliteit in werkcontexten (bv. variabiliteit in persoonlijkheid, werkprestaties, ...). Hierbij maak ik over het algemeen gebruik van experience sampling methodologie, indien mogelijk met meerdere beoordelaars. Een recentere onderzoeksfocus onderzoekt de terugkeer naar het werk na zwangerschapsverlof, en de uitdagingen en dynamieken die daarmee gepaard gaan.

Vakken

Top publicaties

  1. Within-person personality variability in the work context - A blessin…

    Abrahams, L., Vergauwe, J., & De Fruyt, F. (2023). Within-person personality variability in the work context: A blessing or a curse for job performance? Journal of Applied Psychology. Advance online publication.

Vind een expert of expertise