Bio

Momenteel ben ik universitair hoofddocent en hoofd onderzoek van het department Public Law & Governance (Tilburg Law School). Ik ben ook de leider van het onderzoeksprogramma Global Law and Governance. 

Ik heb culturele antropologie gestudeerd aan Utrecht University en ben gepromoveerd in de bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In 2008 kwam ik naar Tilburg University. De afgelopen jaren heb ik leiding gegeven aan diverse projecten, waar onder een onderzoek naar slimme stedelijke schakelaars en een leerkring ambtelijk vakmanschap.  

Expertise

Mijn onderzoek richt zich op werkpraktijken in de governance van publieke uitdagingen. Ik heb de praktijken van ambtenaren, politiemensen en intermediairs (best persons) onderzocht. Daarnaast heb ik het vertellen van verhalen onderzocht in het lokaal bestuur en bij de politie. Verder heb ik mij gespecialiseerd in interpretatieve analyse, waaronder narratieve en frame analyse in het bijzonder en etnografisch veldwerk. Ik publiceerde onder andere de boeken Politieverhalen en Best Person (met Van den Brink, De Graaf en Van der Pennen). Ik heb ook in een brede range van sociaal-wetenschappelijke, academische bladen gepubliceerd, waaronder Public Administration Review, The American Review of Public Administration, Journal of Public Administration Research and Theory, Organization Studies, Organization, The British Journal of Criminology, Local Government Studies, Planning Theory, Urban Studies, en Media, Culture & Society. Mijn publicaties staan in Google Scholar

Onderwijs

In de bachelor Bestuurskunde geef ik het vak Organisatiewetenschappen. Mijn overige onderwijs ligt op het terrein van (kwalitatieve) onderzoeksmethoden. Ik geef een vak over het doen van kwalitatieve analyse aan een inter-universitaire Research master in bestuurskunde en organisatiewetenschappen (host is de Utrecht University). Ik geef ook (samen met Dimiter Toshkov) een vak over het doen van promotie-onderzoek voor het Netherlands Institute of Governance (promovendi in de bestuurskunde en de politieke wetenschappen). Tenslotte ben ik betrokken bij het methodenonderwijs voor de promovendi van de Tilburg Law School. 

Vakken

Samenwerken

Tussen 2017 en 2019 hebben we het werk van slimme stedelijke schakelaars (smart urban intermediaries) bestudeerd in vier Europese steden: Glasgow, Birmingham, Amsterdam en Kopenhagen. Het onderzoek werd gefinancierd door Urban Europe en was een samenwerking tussen vier universiteiten, het Deense Town Planning Institute en 18 partner-organisaties. Het rapport staat hier. Daarna deden we in het verlengde hiervan voor NWO een onderzoek naar het adaptieve vermogen van deze mensen. Hiervoor werken we samen met het ministerie van BZK, LSA bewoners, Amsterdam, Leeuwarden en Utrecht. In 2019 rondden we een samenwerkingsproject af met het AenO Fonds Gemeenten, BZK, VNG en zes gemeenten. Dit leverde een essay op dat hier staat. In lijn met dit onderzoek en in samenwerking met stichting Beroepseer en BZK startten we een leergang. In 2022 begon een nieuw onderzoek voor Urban Europe: CONTRA. Ook stelden we een lijst van Vuistregels voor participatie samen.

Uitgelicht

Understanding Extended Narrative Sensemaking

Working the urban assemblage

Practices, Embedded Agency, and Bricolage

Performance and Development of Deliberative Routines: A Practice-Based Ethnographic Study | Journal of Public Administration Research and Theory | Oxford Academic (oup.com)

Top publicaties

 1. From Policy “Frames” to “Framing” - Theorizing a More Dynamic, Politi…

  van Hulst, M. J., & Yanow, D. (2016). From Policy “Frames” to “Framing”: Theorizing a More Dynamic, Political Approach. The American Review of Public Administration, 46(1), 92–112.
 2. Storytelling, a model of and a model for planning

  van Hulst, M. J. (2012). Storytelling, a model of and a model for planning. Planning Theory, 11(3), 299-318.
 3. From what to where - A setting-sensitive approach to organizational s…

  van Hulst, M., & Ybema, S. (2020). From what to where: A setting-sensitive approach to organizational storytelling. Organization Studies, 41(3), 365– 391.
 4. How do frontline civil servants engage the public? - Practices, embed…

  Blijleven, W., & van Hulst, M. (2021). How do frontline civil servants engage the public? Practices, embedded agency, and bricolage. American Review of Public Administration, 51(4), 278-292. Article 0275074020983805.
 5. Understanding extended narrative sensemaking - How police officers ac…

  van Hulst, M., & Tsoukas, H. (2023). Understanding extended narrative sensemaking: How police officers accomplish story work. Organization, 30(4), 730– 753.

Vind een expert of expertise