Bio

Momenteel ben ik aan de Tilburg Law School (department Public Law & Governance) verbonden als universitair hoofddocent. Ik heb culturele antropologie gestudeerd aan Utrecht University en ben gepromoveerd in de bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. De afgelopen jaren heb ik leiding gegeven aan diverse projecten, waar onder een onderzoek naar slimme stedelijke schakelaars en een leerkring ambtelijk vakmanschap. Ik woon in Utrecht met mijn partner en twee dochters.  

Expertise

Mijn onderzoek richt zich op werkpraktijken in de governance van publieke uitdagingen. Ik heb de praktijken van ambtenaren, politiemensen en intermediairs (best persons) onderzocht. Daarnaast heb ik het vertellen van verhalen onderzocht in het lokaal bestuur en bij de politie. Vervolgens heb ik mijn gespecialiseerd in interpretatieve analyse, waaronder narratieve en frame analyse in het bijzonder en etnografisch veldwerk. Ik publiceerde onder andere de boeken Politieverhalen en Best Person (met Van den Brink, De Graaf en Van der Pennen). Ik heb ook in een brede range van sociaal-wetenschappelijke, academische bladen gepubliceerd, waaronder Public Administration Review; The American Review of Public Administration; Organization Studies; The British Journal of Criminology; Planning Theory; and Media, Culture & Society. Mijn publicaties staan in Google Scholar. Onder aan deze webpagina vindt u enkele publicaties en u kunt doorklikken naar meer.

Onderwijs

In de bachelor Bestuurskunde geef ik het vak Organisatiewetenschappen. Mijn overage onderwijs ligt op het terrain van (kwalitatieve) onderzoeksmethoden. Ik geef een vak over bestuurskundig onderzoek aan de bachelorstudenten bestuurskunde en een vak over het doen van kwalitatieve analyse aan de gezamenlijke Research master in bestuurskunde en organisatiewetenschappen. Ik geef ook (samen met Dimiter Toshkov) een vak over het doen van promotie-onderzoek voor het Netherlands Institute of Governance (promovendi in de bestuurskunde en de politieke wetenschappen). Tenslotte ben ik betrokken bij het methodenonderwijs voor de promovendi van de Tilburg Law School. 

Vakken

Samenwerken

Gedurende de afgelopen 2,5 jaar hebben we het werk van slimme stedelijke schakelaars (smart urban intermediaries) bestudeerd in vier Europese steden: Glasgow, Birmingham, Amsterdam en Kopenhagen. Het onderzoek werd gefinancierd door Urban Europe en was een samenwerking tussen vier universiteiten, het Deense Town Planning Institute en 18 partner-organisaties. Het rapport staat hier. Onlangs startten we in het verlengde hiervan voor NWO een onderzoek naar het adaptieve vermogen van deze mensen. Hiervoor werken we samen met het ministerie van BZK, LSA bewoners, Amsterdam, Leeuwarden en Utrecht. Dit onderzoek is ingebed in het TiREG instituut van onze faculteit. In 2019 rondden we een samenwerkingsproject af met het AenO Fonds Gemeenten, BZK, VNG en zes gemeenten. Dit leverde een essay op dat hier staat. In lijn met dit onderzoek en in samenwerking met stichting Beroepseer, BZK en DiA (Democratie in Actie) starten we een leergang. 

Uitgelicht

Smart urban intermediaries project: http://www.smart-urban-intermediaries.com/  

Ethnography and Narrative

A setting-sensitive approach to organizational storytelling

Top publicaties

 1. From Policy “Frames” to “Framing” - Theorizing a More Dynamic, Politi…

  van Hulst, M. J., & Yanow, D. (2016). From Policy “Frames” to “Framing”: Theorizing a More Dynamic, Political Approach. The American Review of Public Administration, 46(1), 92–112.
 2. Storytelling, a model of and a model for planning

  van Hulst, M. J. (2012). Storytelling, a model of and a model for planning. Planning Theory, 11(3), 299-318.
 3. From what to where - A setting-sensitive approach to organizational s…

  van Hulst, M., & Ybema, S. (2020). From what to where: A setting-sensitive approach to organizational storytelling. Organization Studies, 41(3), 365– 391.
 4. How do frontline civil servants engage the public? - Practices, embed…

  Blijleven, W., & van Hulst, M. (2021). How do frontline civil servants engage the public? Practices, embedded agency, and bricolage. American Review of Public Administration, 51(4), 278-292. [0275074020983805].
 5. Understanding extended narrative sensemaking - How police officers ac…

  van Hulst, M. (2021). Understanding extended narrative sensemaking: How police officers accomplish story work. Organization, 1-24.

Vind een expert of expertise