Bio

Als criminoloog ben ik kritisch, ondernemend, vastberaden en leergierig. De afgelopen jaren heb ik mezelf ontwikkeld tot docent en onderzoeker, waarbij ik groepen en projecten heb aangestuurd en mijn kennis omtrent criminaliteit, rechtshandhaving en kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden heb uitgebreid. De komende jaren zal ik als promovendus onderzoek doen naar daderschap van (online) zedendaders. 

 

Expertise

Mijn PhD onderzoek gaat over (online) zedendaders.

Mijn eerste hoofdstuk publicatie is nu gepubliceerd: https://www.springer.com/gp/book/9789462652873.

Daarnaast heb ik mijn eerste artikel (onder revisie) ingediend. In dit onderzoek hebben we een 10-jarige Filippijnse avatar (Sweetie) als tool ingezet om te communiceren met zedendaders online in 19 publieke chat rooms. In dit artikel beschrijf ik de strategieën die deze daders gebruiken om kinderen te benaderen voor seks, online en offline.

Voor meer informatie: ✉ M.Kleijn@uvt.nl 

Onderwijs

Bij de Master Clinical Forensic Psychology zal ik zeven masterstudenten begeleiden bij hun master thesis.

Vind een expert of expertise