Bio

Sinds 2021 is Nicola hoofd van het departement Public Law & Governance aan Tilburg Law school. Zij bekleedt de leerstoel Mensenrechtenrechten. Van 2012-2021 was zij twee termijnen Collegelid bij het College voor de Rechten van de Mens, het officiele mensenrechteninstituut van Nederland. Momenteel is zij lid van de Steering Committee van het Netherlands Network of Human Rights Research (NNHRR), lid van de Editorial Board en Executive Editor van het Netherlands Quarterly of Human Rights (NQHR) en lid van de Mensenrechtencommissie van de Adviesraad Internationale Vraagstukken van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (AIV). Eerdere lidmaatschappen: bestuurslid van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Internationaal Recht (KNVIR) en lid van de Adviescommissie Internationaal Publiekrecht (CAVV).    

Nicola studeerde geschiedenis en rechten aan de Universiteit Utrecht waar zij ook haar proefschrift schreef.

Expertise

Nicola's onderzoeksinteresses betreffen de transformaties die hebben plaatsgevonden in het internationale (mensenrechten)recht in verband met veranderingen in de relaties tussen staten en markten en veranderingen in de regulerende rollen en capaciteiten van NGO's en transnationale ondernemingen. In 2002 publiceerde Nicola een van de eerdere boeken over de verantwoordelijkheid van bedrijven voor mensenrechtenschendingen: Corporate Human Rights Obligations: in search of accountability. Sindsdien zijn de gevolgen op nationaal en internationaal niveau van de twee dominante gezichten van de globalisering: de uitbreiding van de handel over de grenzen heen en de universaliserende effecten van de mensenrechtenbeweging, Nicola's belangrijkste onderzoeksinteresse gebleven, resulterend in (deelname aan) verschillende onderzoeksprojecten en meerdere publicaties over dit onderwerp. 

Onderwijs

Nicola doceert momenteel twee vakken in het masterprogramma 'International and European Law'.  Deze cursussen (in de International Law and Global Governance Track) zijn "Human Rights & Globalization" en "Human Rights & Business". 

Vakken

Recente publicaties

 1. A just transition in the energy and extractive industries - A perspec…

  Bijlmakers, S., & Jägers, N. (2023). A just transition in the energy and extractive industries: A perspective from the Netherlands. Manuscript submitted for publication.
 2. Climate change induced displacement, migration and international law

  Jägers, N. (2022). Climate change induced displacement, migration and international law. In J. Verschuuren (Ed.), Research handbook on climate change adaptation law (2nd ed., pp. 68-104). (Research Handbooks in Environmental Law Series). Edward Elgar.
 3. Diligence and (business) human rights

  Jägers, N., Kilian, N., Verhoef, G., & Soyapi, C. (2022). Diligence and (business) human rights. In N. Kilian (Ed.), New perspectives on corporate governance (pp. 308-350). SunBonani Media.
 4. Mensenrechten - Kernbelang in een geopolitiek krachtenveld

  Jägers, N., Buyse, A., Tineke, C., Donders, Y., Hamburger, A., & Oomen, B. (2022). Mensenrechten: Kernbelang in een geopolitiek krachtenveld. (AIV-advies; No. 122). Adviesraad Internationale Vraagstukken. https://www.adviesraadinternationalevraagstukken.nl/documenten/publicaties/2022/07/07/aiv-advies-122-mensenrechten-kernbelang-in-een-geopolitiek-krachtenveld
 5. Mensenrechten als leidraad voor ons buitenlandbeleid?

  Jägers, N. (Author), Buyse, A. (Author), & Donders, Y. (Author). (2022). Mensenrechten als leidraad voor ons buitenlandbeleid?. Web publication/site, Clingendael. https://spectator.clingendael.org/nl/publicatie/mensenrechten-als-leidraad-voor-ons-buitenlandbeleid

Vind een expert of expertise