Bio

Geboren in Eindhoven (1954) ging ik na mijn middelbare school wijsbegeerte studeren aan de K.U.Leuven. In 1982 behaalde ik mijn doctoraat met een proefschrift over Hegels Glauben und Wissen. Van 1983 t.e.m. 1991 werkte ik aan de UTP (Heerlen), eerst als universitair docent en vanaf 1989 als gewoon hoogleraar. Van 1991 t.e.m. 2006 was ik hoogleraar wijsbegeerte aan de KTU (Utrecht); van 1993 t.e.m. 1996 en van 2004 t.e.m. 2006 was ik rector van die instelling. Van 1997 t.e.m. 2003 was ik voorzitter van de Nederlandse Katholieke Schoolraad (0,2 fte). Sinds 2006 werk ik als gewoon hoogleraar wijsbegeerte aan de Tilburg School of Catholic Theology; van 2009 t.e.m. 2012 was ik vicedecaan onderzoek en in 2013 interim-decaan van die faculteit. Ik ben bestuurslid van diverse internationale filosofische verenigingen en van enkele buitenlandse agentschappen voor accreditatie van onderwijs en evaluatie van onderzoek. Ik ben gasthoogleraar geweest aan diverse buitenlandse universiteiten.

Expertise

Ik ben gespecialiseerd in vraagstukken i.v.m. de plaats van religie in de publieke ruimte, religieus pluralisme en waarheid, tolerantie, interculturele filosofie, filosofie als een zoeken naar wijsheid, en de filosofie van Hegel en zijn tijdgenoten (Kant, Jacobi, Fichte).  Ik ben lid van het bestuur van de European Society for Philosophy of Religion, van de Council for Research in Values and Philosophy en van de Société Internationale des Sociétés de Philosophie (verantwoordelijk voor de inhoudelijke programmatie van het World Congress of Philosophy). Op gebied van wetenschappelijk beleid ben ik lid van de adviesraad van AKAST (het Duitse agentschap voor de accreditatie van theologie-opleidingen) en AVEPRO (het Vaticaanse agentschap voor kwaliteitsbevordering van theologisch onderwijs en onderzoek). Ik heb als voorzitter/lid deel uitgemaakt van verschillende panels voor onderwijsaccreditatie en onderzoeksevaluatie voor de geesteswetenschappen in Duitsland, Litouwen en Estland.

Onderwijs

De kernpunten van mijn onderwijsbenadering zijn interactie met studenten en de relevantie laten zien van complexe filosofische inzichten voor tal van concrete hedendaagse vragen. Ik breng dat in de praktijk door samen met de studenten primaire filosofische teksten over een welbepaald filosofisch vraagstuk te bestuderen aan de hand van studievragen en daarover met hen in gesprek te gaan.  Verder geef ik in de colleges tal van voorbeelden om te laten zien hoe filosofische theorieën een licht werpen op allerlei actuele vragen.

Samenwerken

Op gebied van onderzoek werk ik samen met collega's in Europa, de Verenigde Staten en China in het kader van grote internationale projecten (zie hieronder mijn lijst van publicaties voor de resultaten). Op bestuurlijk gebied werk ik samen met collega's in Europa (voor de accreditatie van onderwijsprogramma's en de evaluatie van onderzoek) en over de hele wereld (voor het World Congress of Philosophy).

Top publicaties

 1. How to Respond to Conflicts over Value Pluralism?

  Jonkers, P. (2019). How to Respond to Conflicts over Value Pluralism? Journal of Nationalism, Memory, & Language Politics, 13(2), 1-22.
 2. Religious Truth and Identity in an Age of Plurality

  Jonkers, P., & Wiertz, O. (Ed.) (2019). Religious Truth and Identity in an Age of Plurality. Routledge.
 3. Envisioning Futures for the Catholic Church

  Hellemans, S., & Jonkers, P. (2018). Envisioning Futures for the Catholic Church. Council for Research in Values and Philosophy.
 4. Religion as a Source of Evil

  Jonkers, P. (2017). Religion as a Source of Evil. International Journal of Philosophy and Theology, 78(4-5), 419-431.
 5. Hegel-Lexikon

  Cobben, P. G., Cruysberghs, P., Jonkers, P. H. A. I., & de Vos, L. (Eds.) (2006). Hegel-Lexikon. Wissenschaftlichen Buchgesellschaft.

Vind een expert of expertise