mr.dr. Pauline Jacobs

mr.dr. Pauline Jacobs

Universitair hoofddocent

TLS: Tilburg Law School
TLS: Department of Criminal Law

Bio

Dr. Pauline Jacobs (1982) werkt als Universitair Hoofddocent straf(proces)recht aan Tilburg University. Ze studeerde Nederlands recht (specialisaties straf- en privaatrecht) aan de Universiteit van Tilburg en rondde daar ook de onderzoeksmaster rechtsgeleerdheid af. Ze werkte eerder als docent bij het Instituut voor Strafrecht & Criminologie van de Universiteit Leiden en als universitair docent straf(proces)recht bij het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen van de Universiteit Utrecht. 

Expertise

De onderzoeksbelangstelling van Pauline Jacobs gaat uit naar thema’s op het gebied van straf(proces)recht en mensenrechten, met daarbij een bijzondere belangstelling voor het penitentiaire recht (het recht dat ziet op de tenuitvoerlegging van straffen en maatregelen).

Specifieke onderwerpen die behoren tot haar expertise zijn: de voorlopige hechtenis, de rechtspositie van gedetineerden, de levenslange gevangenisstraf, hongerstaking in detentie, de penitentiaire beklag- en beroepsprocedure, transgender gedetineerden en de internationale normering van het detentierecht (onder andere door EHRM en CPT).

Pauline Jacobs is lid van de afdeling rechtspraak van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ), bestuurslid van de Vereniging voor Penitentiair Recht en Penologie, redactielid van het Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten en lid van de expert pool van het Europees Comité ter Preventie van Foltering en Inhumane en Vernederende Behandeling en Bestraffing (CPT)

Onderwijs

Pauline Jacobs doceert de vakken 'Verdiepend strafrecht' en 'Strafrechtelijk sanctierecht' in de master Rechtsgeleerdheid. Daarnaast begeleidt zij studenten bij het schrijven van hun masterscriptie op het gebied van straf(proces)recht en penitentiair recht.

Pauline verzorgt ook postacademisch onderwijs op het gebied van straf(proces)recht en penitentiair recht aan rechters, advocaten en andere professionals.

Zij is daarnaast coördinator van het masterprofiel Strafrecht en lid van de examencommissie van Tilburg Law School.

Vakken

Samenwerken

Pauline Jacobs verwelkomt onderzoeksvoorstellen over penitentiair recht van potentiële PhD-studenten.

Uitgelicht

Lopend onderzoek betreft een onderzoek naar transgender gedetineerden, waarin juridische onderzoeksmethoden worden gecombineerd met empirische onderzoeksmethoden. Meer informatie over dit project is hier te vinden.

Recente publicaties

 1. [Boekbespreking van Receiving visits in Dutch prisons. A study on the…

  Jacobs, P. (2023). [Boekbespreking van Receiving visits in Dutch prisons. A study on the determinants and consequences of prison visitation (diss. Universiteit Leiden), M.L. Berghuis, 2022]. Delikt en Delinkwent, 2023(8), 656-665. Article DD 2023/49.
 2. Placement and protection of transgender persons in prison

  Jacobs, P. (2023). Placement and protection of transgender persons in prison. In M. Luchtman, F. de Jong, K. Ligeti, J. Lindeman, S. Tosza, R. Widdershoven, & D. Zaitch (Eds.), An exploration of the human rights standards as developed by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) (pp. 67-85). Eleven.
 3. Pre-trial detention in the Netherlands - Absolutely low, relatively h…

  Jacobs, P., Lindeman, J., & Boone, M. (2023). Pre-trial detention in the Netherlands: Absolutely low, relatively high. In C. Morgenstern, M. Rogan, & W. Hammerschick (Eds.), European perspectives on pre-trial detention: A means of last resort? Routledge.
 4. Inleiding

  de Graaf, B. A., & Jacobs, P. (2022). Inleiding. Justitiële verkenningen: Documentatieblad van het Ministerie van Justitie, 2022(3), 5-9.
 5. Soumaya Sahla geen tweede kans gunnen is onliberaal en de rechtsstaat…

  Jacobs, P. (2022). Soumaya Sahla geen tweede kans gunnen is onliberaal en de rechtsstaat onwaardig. Het Parool.

Vind een expert of expertise