prof. dr. Paul Verbruggen LLM MPhil

prof. dr. Paul Verbruggen LLM MPhil

Hoogleraar

TLS: Tilburg Law School
TLS: Private, Business and Labour Law

Bio

Paul Verbruggen studeerde rechten aan Tilburg Law School en verdedigde zijn proefschrift aan het Europees Universitair Instituut in Florence. Hij was als gastonderzoeker verbonden aan de rechtenfaculteiten van London School of Economics and Political Science en University of Oxford. Verbruggen ontving een NWO VENI-beurs voor het project De constitutionalisering van private regulering  en was houder van de TPR-Wisselleerstoel aan de KU Leuven. Hij werd in 2022 benoemd tot Hoogleraar Privaatrecht, in het bijzonder aansprakelijkheidsrecht.

Expertise

Paul Verbruggen is gespecialiseerd in het Nederlands en Europees aansprakelijkheidsrecht. Ook de thema’s rechtsmethodologie en het gebruik van data science-technieken voor doctrinair juridisch onderzoek hebben zijn aandacht. Verbruggen richt zich in zijn onderzoek in het bijzonder op de verdeling van de verantwoordelijkheid voor risico’s betreffende gezondheid, milieu en veiligheid binnen mondiale waardeketens en productienetwerken. Denk hierbij aan vragen over de aansprakelijkheid van multinationals voor schade veroorzaakt bij consumenten, werknemers of anderen die blootgesteld worden aan risico’s die hun producten en productieprocessen met zich brengen. Of aan vragen rondom de aansprakelijkheid van handelaren voor greenwashing of van online platformen voor onveilige consumentenproducten. In het beantwoorden van deze vragen maakt Verbruggen gebruik van rechtsvergelijkende analyses en bestudeert hij de invloed van het Europese recht op het nationale privaatrecht.

Onderwijs

Verbruggen verzorgt diverse vakken binnen de Bachelor- en Masteropleiding Rechtsgeleerdheid en in de Global Law Bachelor. Van die laatste opleiding is hij thans Opleidingsdirecteur.

Vakken

Uitgelicht

Boeken en themanummers (open access)

New liabilities in global value chains  (Special Issue with European Journal of Risk Regulation - Cambridge University Press 2022)

Methoden van systematische rechtspraakanalyse (Edited Volume on systematic case law analysis - Boomjuridisch 2021)

Regulating private regulators (Special Issue with European Review of Private Law - Kluwer Law International 2019)

 

Artikelen (open access)

The EU’s liability for failure to adjudicate within a reasonable time (with K. Kryla-Cudna, Common Market Law Review 2020)

Online platformen en onveilige producten (Tijdschrift voor Consumentenrecht en handelspraktijken 2020)

Het PIP-schandaal voor het HvJ EU en de constitutionalisering van private regulering (Nederlands Juristenblad 2017)

Gorillas in the closet: Public and private actors in the enforcement of transnational private regulation  (Regulation & Governance 2013)

Recente publicaties

 1. Nieuwe regels voor productaansprakelijkheid

  Verbruggen, P. (2024). Nieuwe regels voor productaansprakelijkheid. Ars Aequi, 2024(maart), 198-200. Article AA20240198. https://arsaequi.nl/product/nieuwe-regels-voor-productaansprakelijkheid/
 2. The evolution of the global food safety initiative - The dynamics of …

  Havinga, T., & Verbruggen, P. (2023). The evolution of the global food safety initiative: The dynamics of the legitimacy of a transnational private rule-maker. In P. Delimatsis, S. Bijlmakers, & K. Borowicz (Eds.), The evolution of transnational rule-makers through crisis (pp. 174-194). Cambridge University Press.
 3. Corrigerende en verdelende rechtvaardigheid in het productaansprakeli…

  Verbruggen, P. (2023). Corrigerende en verdelende rechtvaardigheid in het productaansprakelijkheidsrecht. In L. Wijntjens, S. van Gulijk, & E. Tjong Tjin Tai (Eds.), Meester in context: Liber amicorum Marc Loth (pp. 243-259). Boom juridisch.
 4. De invloed van het primaire Unierecht op het Nederlandse nulliteitenr…

  Verbruggen, P. (2023). De invloed van het primaire Unierecht op het Nederlandse nulliteitenrecht. WPNR: Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie , 2023(7399), 49-56.
 5. Duurzaamheid in het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht - De b…

  Verbruggen, P., & van Vliet, J. (2023). Duurzaamheid in het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht: De belofte van drie Europese wetgevingsvoorstellen. WPNR: Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie , 154(7407), 276-288.

Vind een expert of expertise