Vakken

Recente publicaties

 1. Onderzoeksmethoden in de rechtswetenschap - Over pluraliteit en verni…

  Tjong Tjin Tai, E., & Verbruggen, P. (2022). Onderzoeksmethoden in de rechtswetenschap: Over pluraliteit en vernieuwing. Nederlands Juristenblad , 2022(1), 4-12. [2].
 2. De maatstaf van state of the art bij aansprakelijkheid voor ongeschik…

  Verbruggen, P. (2022). De maatstaf van state of the art bij aansprakelijkheid voor ongeschikte hulpzaken. Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, 2022(4), 87-93. [NTBR 2022/12].
 3. Europese productnormen en privaatrechtelijke normstelling - Recensie …

  Verbruggen, P. (2021). Europese productnormen en privaatrechtelijke normstelling: Recensie proefschrift Gitta Veldt. Maandblad voor Vermogensrecht, 2021(1), 38-42.
 4. Klimaatrechtspraak, consumentenrecht en misleidende milieuclaims

  Verbruggen, P. (2021). Klimaatrechtspraak, consumentenrecht en misleidende milieuclaims. Tijdschrift voor consumentenrecht & handelspraktijken, 2021(4), 186-188.
 5. Kwalitatieve inhoudsanalyse van rechtspraak met NVivo - Lessen uit ee…

  Verbruggen, P. (2021). Kwalitatieve inhoudsanalyse van rechtspraak met NVivo: Lessen uit een systematisch jurisprudentieonderzoek naar rechterlijke toetsing in het sportrecht. In P. Verbruggen (Ed.), Methoden van systematische rechtspraakanalyse: Tussen dogmatiek en data science (pp. 71-98). Boom juridisch.

Vind een expert of expertise