Bio

Ik ben een gedragswetenschapper met een achtergrond in evolutionaire biologie. Vanuit een adaptieve en functionele benadering van gedrag probeer ik te begrijpen hoe omgevingsfactoren onze sociale interacties beïnvloeden. Ik geloof sterk dat mensen in staat zijn om relaties aan te gaan en gemeenschappen te vormen op een manier die het collectieve welzijn bevordert.

Echter, moderne samenlevingen brengen uitdagingen met zich mee. Denk aan overvloed, competitie om status, marketinginvloeden en de verspreiding van neoliberale ideologieën. Deze omstandigheden kunnen onze natuurlijke remmingen tegen egoïsme en hebzucht ‘kortsluiten’, waardoor we kortzichtige beslissingen nemen die schadelijk zijn voor gemeenschappelijke belangen.

Mijn wetenschappelijke ambitie is om te achterhalen welke factoren ervoor zorgen dat onze aangeboren neiging tot prosociaal gedrag niet verloren gaat in het licht van deze uitdagingen en hoe we collectief kunnen handelen ten behoeve van een welvarende en duurzame samen

Expertise

Ik heb verschillende promovendi begeleid en deelgenomen aan onderzoeksprojecten waarin de motivationele eigenschappen van complexe emotionele toestanden zoals schuld, dankbaarheid, wraak en hoop werden onderzocht. Mijn huidige onderzoek richt zich op de omgevingsfactoren die hebzuchtig gedrag veroorzaken en op interventies gericht op het bevorderen van duurzaam gedrag. Mijn onderzoek wordt gekenmerkt door een gevarieerde methodologische aanpak, waaronder experimentele studies, survey onderzoek, modellering en theoretische analyses. 

Onderwijs

Onderwijs hoort een engagerend proces te zijn dat studenten en docenten uitdaagt om de heersende opvattingen over sociale kwesties in twijfel te trekken, inclusief hun eigen opvattingen, zelfs - of vooral - als dat betekent dat ze ongewone opvattingen moeten overwegen. Om echt impact te hebben, moet onderwijs niet alleen gericht zijn op het overbrengen van academische kennis en vaardigheden, maar moet het studenten uitnodigen om hun eigen, authentieke visie te ontwikkelen met betrekking tot het onderwerp van hun studie en hun daarbij ook uitnodigen om verwante waarden te ontwikkelen. De beste benadering hiervoor is door kennis en inzichten te relateren aan een praktisch probleem of vraagstuk om zo de veelzijdige aard van complexe fenomenen als duurzaamheid en ongelijkheid te (v)erkennen.

Vakken

Recente publicaties

 1. Emotional consequences of social debt sharing in communal relationshi…

  Peng, C., Nelissen, R., & Zeelenberg, M. (2024). Emotional consequences of social debt sharing in communal relationships. Emotion, 24(1), 225–233.
 2. Belief in karma is associated with perceived (but not actual) trustwo…

  Ong, H. H., Evans, A. M., Nelissen, R. M. A., & van Beest, I. (2022). Belief in karma is associated with perceived (but not actual) trustworthiness. Judgment and Decision Making, 17(2), 362-377. https://sjdm.org/journal/21/210827/jdm210827.html
 3. Why and when suffering increases the perceived likelihood of fortuito…

  Ong, H. H., Nelissen, R., & van Beest, I. (2021). Why and when suffering increases the perceived likelihood of fortuitous rewards. British Journal of Social Psychology, 60(2), 548-569.
 4. Real-life revenge may not effectively deter norm violations

  Elshout, M., Nelissen, R. M. A., van Beest, I., Elshout, S., & van Dijk, W. W. (2020). Real-life revenge may not effectively deter norm violations. Journal of Social Psychology, 160(3), 390-399.
 5. Gratitude, indebtedness, and reciprocity - An extended replication of…

  Peng, C., Malafosse, C., Nelissen, R. M. A., & Zeelenberg, M. (2020). Gratitude, indebtedness, and reciprocity: An extended replication of Bartlett & DeSteno (2006). Social Influence, 15(1), 4-16.

Vind een expert of expertise