We are Tilburg University

We are Tilburg University

Bio

Tim Reeskens is Universitair Hoofddocent aan het Departement Sociologie van Tilburg University. Zijn doctoraat heeft hij aan de KU Leuven behaald op een onderzoek naar de relatie tussen etnisch-culturele diversiteit en sociale cohesie. Hij heeft onderzoeksfuncties bekleed aan de Universiteit van Amsterdam, de KU Leuven, en Tilburg University, en gastposities aan Harvard University en American University. Zijn onderzoeksinteresse gaat uit naar de vergelijkende studie van politieke en sociale attitudes, met een focus op sociaal kapitaal en veralgemeend vertrouwen, nationale identiteit, en attitudes tegenover de verzorgingsstaat. Momenteel is hij de nationale coördinator van de European Values Study en als dusdanig verantwoordelijk voor de recente dataverzameling in Nederland. 

Vakken

Recente publicaties

 1. A new democratic norm(al)? - Political legitimacy amidst the COVID-19…

  Reeskens, T., & Muis, Q. (2020). A new democratic norm(al)? Political legitimacy amidst the COVID-19 pandemic. In E. Aarts, H. Fleuren, M. Sitskoorn, & T. Wilthagen (Eds.), The new common: How the COVID-19 pandemic is transforming society (pp. 189-194). Tilburg University.
 2. Being white is a full time job? - Explaining skin tone gradients in i…

  Reeskens, T., & Velasco Aguilar, R. (2020). Being white is a full time job? Explaining skin tone gradients in income in Mexico. Journal of Ethnic and Migration Studies, [23].
 3. Migration and the welfare state - Welfare magnets and welfare chauvin…

  Reeskens, T. (2020). Migration and the welfare state: Welfare magnets and welfare chauvinism. In N. Ellison, & T. Haux (Eds.), Handbook on society and social policy (pp. 496-506). Edward Elgar Publishing.
 4. De impact van subjectieve sociale status op de relatie tussen klasse …

  D'Hooge, L., Achterberg, P., & Reeskens, T. (2019). De impact van subjectieve sociale status op de relatie tussen klasse en (on)gezonde levensstijl/cardiovasculaire gezondheid. Mens en Maatschappij, 93(4), 410-413. https://search.proquest.com/openview/1007fb4f9523b8ae494083441f552659/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2028819
 5. Polarisering in Nederland - Opleidingsniveau als scheidslijn?

  Muis, Q., Reeskens, T., & Sieben, I. (2019). Polarisering in Nederland: Opleidingsniveau als scheidslijn? Religie en Samenleving, 14(2), 124-143.

Vind een expert of expertise