drs. Ward Biemans SJ

drs. Ward Biemans SJ

Studentenpastor

AS: Shared Services
AS: Student Development

Bio

Mijn naam is Ward Biemans, ik ben studentenpastor voor de Tilburg School of Catholic Theology (TST) en de Fontys Hogeschool voor Theologie en Levensbeschouwing, beiden in Utrecht. Aan de TST werk ik aan een promotie-onderzoek in de praktische theologie, naar pastorale begeleiding van migrantenparen en interculturele paren voor en na het huwelijk. Verder werk ik als geestelijk begeleider van de priesterstudenten van het Aartsbisdom Utrecht in het Ariënsinstituut in Utrecht en van het bisdom Haarlem-Amsterdam in het grootseminarie Sint Willibrord in Heiloo. Ik doceer moraaltheologie aan het Bonifatiusinstituut van het bisdom Haarlem-Amsterdam in Vogelenzang. En tenslotte assisteer ik met vieringen en catechese in de H. Franciscus Xaveriuskerk (de Krijtberg) in Amsterdam.

Expertise

Ik ben doctorandus in de bestuurlijke milieukunde. Gedurende zes jaar heb ik gewerkt in het milieubeleid van de provincie Zuid-Holland in Den Haag. Na mijn noviciaat bij de jezuieten in Birmingham, V.K. heb ik een Bachelor in theologie gehaald aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en een licentiaat in moraaltheologie (summa cum laude) aan de Gregoriana in Rome. Eenmaal priester gewijd, heb ik zes jaar in het basispastoraat gewerkt, als kapelaan in Nijmegen. Als jezuiet heb ik verschillende ignatiaanse retraites gegeven. Gedurende negen jaar was ik eindredacteur van het tijdschrift 'Jezuieten'. 

Onderwijs

Aan het seminarie van het Aartsbisdom Utrecht heb ik cursussen gegeven in Oude en Nieuwe Testament, de Psalmen, de Catechismus van de Katholieke Kerk, moraaltheologie en recente documenten van paus Franciscus. Aan het Bonifatiusinstituut van het bisdom Haarlem-Amsterdam geef ik inleidingen in Fundamentele moraaltheologie en Moraal van de deugden. 

Samenwerken

Sinds december 2016 ben ik algemeen bestuurslid van de Thomas More stichting. 

Uitgelicht

https://tilburguniversity.academia.edu/WardBiemansSJ

Vind een expert of expertise