We are Tilburg University

We are Tilburg University

Bio

Mijn naam is Ward Biemans, ik ben studentenpastor voor de Tilburg School of Catholic Theology en de Fontys Hogeschool voor Theologie en Levensbeschouwing, beiden in Utrecht. Verder werk ik als geestelijk begeleider van de priesterstudenten van het Aartsbisdom Utrecht in het Ariënsinstituut. Ik doceer moraaltheologie aan het Bonifatiusinstituut van het bisdom Haarlem-Amsterdam in Vogelenzang. In 2016 is mijn boek ‘The Heart and the Abyss. Preventing Abortion’ verschenen, over de abortusproblematiek. Ik ben kerkelijk assistent voor de Ignatiaanse lekenbeweging GCL, de Gemeenschap Christelijk Leven, in Nederland en Vlaanderen. En tenslotte vier ik regelmatig de eucharistie in de H. Franciscus Xaveriuskerk (de Krijtberg) in Amsterdam.

Expertise

Ik ben doctorandus in de bestuurlijke milieukunde. Gedurende zes jaar heb ik gewerkt in het milieubeleid van de provincie Zuid-Holland in Den Haag. Na mijn noviciaat bij de jezuieten in Birmingham, V.K. heb ik een Bachelor in theologie gehaald aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en een licentiaat in moraaltheologie (summa cum laude) aan de Gregoriana in Rome. Eenmaal priester gewijd, heb ik zes jaar in het basispastoraat gewerkt, als kapelaan in Nijmegen. Als jezuiet heb ik verschillende ignatiaanse retraites gegeven. Gedurende negen jaar was ik eindredacteur van het tijdschrift 'Jezuieten'. 

Onderwijs

Aan het seminarie van het Aartsbisdom Utrecht heb ik cursussen gegeven in Oude en Nieuwe Testament, de Psalmen, de Catechismus van de Katholieke Kerk en moraaltheologie. Aan het Bonifatiusinstituut van het bisdom Haarlem-Amsterdam geef ik inleidingen in Fundamentele moraaltheologie en Moraal van de deugden. 

Uitgelicht

https://tilburguniversity.academia.edu/WardBiemansSJ

Vind een expert of expertise