prof. dr. Ton Wilthagen

Hoogleraar

TLS: Tilburg Law School
TLS: Public Law and Governance

Telefoonnummer: +31134662473 Secretariaat: +31134664512 Wilthagen@tilburguniversity.edu Kamer M 437

Bio

Ik ben Ton Wilthagen en heb de leerstoel 'Institutionele en juridische aspecten van de arbeidsmarkt' aan Tilburg University. Zeg gerust 'hoogleraar Arbeidsmarkt'. Daarnaast ben ik een van de trekkers van het maatschappelijke Impact programma van de universiteit, waarin maatschappij en wetenschap worden verbonden. Mijn basisdiscipline is de sociologie. Dat past bij mijn niet-aflatende nieuwsgierigheid naar tot het reilen en zeilen van de samenleving. Ik werkte eerder aan diverse instituten op het gebied van arbeidsrecht en arbeidsverhoudingen aan de Universiteit van Amsterdam. Mijn 'Bildung' heb ik zeker ook opgedaan aan het Wissenschaftszentrum in Berlijn, als gastonderzoeker. Ik ontwikkelde daar het concept van 'flexicurity', dat in 2007 officieel beleid werd van de Europese Unie. In Europa sta ik nog steeds bekend als 'mr. Flexicurity'. Ik ben geinteresseerd in de vraag hoe een samenleving  en een arbeidsmarkt dynamisch kunnen zijn mét behoud van sociale cohesie en zekerheid.

Expertise

Zowel mijn expertise als belangstelling zijn heel breed. Ik bestudeer alle aspecten van de arbeidsmarkt, het arbeidsrecht, werk, werkloosheid, sociale zekerheid, scholing en training tot op zekere hoogte. Veel van mijn onderzoek is gericht op flexibilisering van de arbeidsmarkt en werkzekerheid, op de transitionele arbeidsmarkt (hoe goede transities te ondersteunen, hoe slechte te vermijden?) en op een inclusieve of  parallelle arbeidsmarkt. Tegelijkertijd ben ik ook erg geïnteresseerd in de drijvende krachten die de arbeidsmarkt en het werk van mensen bepalen. Om die reden verdiep ik mij in technologie (robotisering, kunstmatige intelligentie) en in politieke en institutionele veranderingen. Ik heb een passie voor Europa en voor de regio als krachtvelden, niet alleen als objecten van studie, maar ook om bij te dragen aan een goede samenleving. Ik ben een typisch multidisciplinaire wetenschapper, dol op het overschrijden van grenzen tussen disciplines en departementen

Onderwijs

De afgelopen jaren heb ik met veel plezier o.a. een cursus 'Sociologie van het Sociaal recht' gegeven, tien jaar lang het vak 'Interdisciplinary Study of Law' in de Research Master in Law  Tilburg-Leuven en momenteel doceer ik het vak "Markt, overheid en middenveld" in de bachelor bestuurskunde, toegepast op de arbeidsmarkt, de sociale zekerheid en het beroepsonderwijs. Daarnaast geef ik talloze gastcolleges en publiekspresentaties aan andere universiteiten en instellingen, op lokaal, sectoraal, nationaal en Europees niveau. Steeds probeer ik hierbij het academische perspectief te verbinden met vraagstukken en ervaringen in de praktijk en te bezien hoe wetenschappelijke kennis kan worden ingezet voor innovatie en verbeteringen. Mijn ideale manier van werken is met studententeams, die een 'wicked problem' bij de hand nemen en van daaruit kennis en vaardigheden ontwikkelen. Het werken met studenten met verschillende achtergronden maakt het op de universiteit leuk.

Vakken

Samenwerken

Ik prijs mij gelukkig met een sterk netwerk van mensen en organisaties die zich inzetten voor innovatie en impact. Dat netwerk is lokaal, regionaal - bijvoorbeeld de triple helix organisaties van de arbeidsmarktregio's en het Brainport Network -, nationaal - de Coalitie voor Technologie en Inclusie - en Europees/wereldwijd. Denk bij het laatste aan de Internationale Arbeidsorganisatie, de Europese Commissie, de OESO, de Raad van Europa enzovoort. Samenwerken en co-creatie zit  mij in het bloed. Met kennis, creativiteit, passie en een goed netwerk kun je van alles van de grond brengen. Zelf heb ik diverse initiatieven genomen, zoals het ontwikkelen van de Startersbeurs voor werkzoekende jongeren, een reshoring tool voor het,herbekijken van lokatiekeuzes van bedrijven, het opzetten van de Brabant Robot Challenge voor studenten en organisaties, een competentiekaart voor vluchtelingen enz. Ik ben heel actief in de media. Niet om beroemd worden, maar om te helpen zaken te duiden.

Uitgelicht

 • Web pagina Tilburg Institute of Governance

https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderzoek/instituten-en-researchgroepen/tilburg-institute-governance

 • Web pagina Tilburg University Impact Program

https://www.tilburguniversity.edu/research/impact

 • Mijn ResearchGate pagina

https://www.researchgate.net/profile/Ton_Wilthagen

 • Mijn LinkedIn pagina

https://nl.linkedin.com/in/ton-wilthagen-b5005727

 • De Groene Amsterdammer over mij

https://www.groene.nl/artikel/deense-dromen

 • Mijn twitter account

@wilthagen

 • Recent paper over interdisciplinariteit via SSRN

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3289727

 • Paper over Impact/Advancing Society

https://research.tilburguniversity.edu/en/publications/advancing-society-in-a-digital-era-science-with-a-soul-a-tilburg-

 • Website  Coalitie voor Technologie en inclusie

https://www.technologievoorinclusie.nl/

 • Website Reshoring Connection

https://www.re-shoring.nl/

 • Website Startersbeurs

https://www.startersbeurs.nu/

 • Website Jongerenpunt Midden-Brabant

https://jongerenpuntmiddenbrabant.nl/

 • Website Brainport Network

https://www.brainportnetwork.nl/

 • Website Brabant Robot Challenge

https://brabantrobotchallenge.nl/

 • Website Werkbezoekdag

https://werkbezoekdag.nl/

 • Website VSNU Digital Society programma

https://www.thedigitalsociety.info/nl/

Recente publicaties

 1. Krapte is kiezen

  Wilthagen, T. (2024). Krapte is kiezen. Tweede Kamer. https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2024A01393
 2. Informal network members' perspectives and experiences on work for pe…

  Voermans, M. A. C., Wilthagen, T., & Embregts, P. J. C. M. (2023). Informal network members' perspectives and experiences on work for people with intellectual disabilities: A thematic synthesis. Journal of Occupational Rehabilitation. Advance online publication.
 3. Long-term social restrictions and lack of work activities during the …

  Voermans, M. A. C., Westerman-den Boer, M. C., Wilthagen, T., & Embregts, P. J. C. M. (2023). Long-term social restrictions and lack of work activities during the COVID-19 pandemic: Impact on the daily lives of people with intellectual disabilities. Disability and Rehabilitation, 45(24), 4122-4132.
 4. Brabant moet versneld samenwerken aan haar toekomst - ‘Aanhoudende, s…

  Wilthagen, T., Neutelings, R., & Pijnenburg, M. (2023). Brabant moet versneld samenwerken aan haar toekomst: ‘Aanhoudende, structurele tekorten op de arbeidsmarkt hebben consequenties voor de economie’. Web publication/site, . https://www.bndestem.nl/opinie/brabant-moet-versneld-samenwerken-aan-haar-toekomst-aanhoudende-structurele-tekorten-op-de-arbeidsmarkt-hebben-consequenties-voor-de-economie~a8977cbd/
 5. Een nieuwe industriepolitiek, maar welke?

  Wilthagen, T., & Lathouwers, R. (2023). Een nieuwe industriepolitiek, maar welke? Brabants Dagblad, 8-9.

Vind een expert of expertise