News and events Tilburg University

In Memoriam Frans Vosman

Gepubliceerd: 17 juni 2020 Laatst bijgewerkt: 24 juni 2020

Wij hebben bericht ontvangen dat emeritus hoogleraar Frans Vosman is overleden op 10 juni en in besloten kring begraven is.

Frans Vosman studeerde moraaltheologie en daarna filosofie in Nijmegen. Vervolgens verbleef hij als promovendus in Parijs en Rome, waar hij bij de Franse hoogleraar Louis Vereecke promoveerde. Hij werd in zijn carrière aan de Katholieke Theologische Universiteit in Utrecht hoogleraar Moraaltheologie en daarna aan de Theologische Faculteit van de Universiteit van Tilburg hoogleraar Christelijke Ethiek en Spiritualiteit. Daarna ging hij werken bij de toenmalige Faculteit Humanities van Tilburg University en is de groep Zorgethiek opgestart. In 2012 is de groep Zorgethiek en de masteropleiding Zorg, Ethiek en Beleid overgegaan naar de Universiteit voor Humanistiek (UvH). Vanaf dat moment werkte hij eerst in deeltijd bij de UvH en vanaf 2015 volledig. Bij de UvH zette hij zijn carrière als hoogleraar Zorgethiek voort. Zijn aandachtsgebieden daar waren politieke ethiek, ouderen en zorg, en mensen met een beperking. Frans richtte zich op de zorgethiek, opgevat als vorm van fundamentele politieke ethiek. Daarbij legde hij de nadruk op verbindingen met andere vormen van politieke ethiek, met epistemologie en politieke vormen van fenomenologie.