News and events Tilburg University

Mini-symposium en boekpresentatie over rechterlijke onafhankelijkheid

Gepubliceerd: 31 januari 2020 Laatst bijgewerkt: 15 april 2020

Tilburg Law School en het T.M.C. Asser Instituut presenteren op 5 februari in Den Haag de eerste jaargang van het European Yearbook of Constitutional Law, waarin de waarborgen en grenzen van de rechterlijke macht in verschillende constitutionele stelsels worden onderzocht, zowel op nationaal als op supranationaal niveau. In een mini-symposium over hetzelfde thema spreken onder meer Kees Sterk, vicevoorzitter van de Raad voor de rechtspraak en voorzitter van het Europees Netwerk van Raden voor de rechtspraak, en hoogleraar Ernst Hirsch Ballin.

In landen over de hele wereld is er politieke kritiek en druk op de rechterlijke macht. De gebruikelijke garanties voor onafhankelijkheid lijken geen adequate bescherming meer te kunnen bieden. Om bij te dragen aan een doeltreffende reactie op bedreigingen van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht, stelden onderzoekers van Tilburg Law School een boek samen met een nauwkeurige en grondige analyse van de constitutionele waarborgen en beperkingen van de rechterlijke macht. Het boek vormt de eerste jaargang van het European Yearbook of Constitutional Law (EYCL), getiteld Judicial Power: Safeguards and Limits in a Democratic Society.

De bijeenkomst in Den Haag zal worden geopend door Geert Vervaeke, decaan van Tilburg Law School. Mederedacteur Ernst Hirsch Ballin introduceert vervolgens het European Yearbook of Constitutional Law en mederedacteur Gerhard van der Schyff de eerste jaargang.

Kees Sterk, vicevoorzitter van de Raad voor de rechtspraak en voorzitter van het Europees Netwerk van Raden voor de rechtspraak, houdt de keynote speech over de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. Daarbij zal hij met name ingaan op de vraag hoe bedreigingen daarvan het beste het hoofd kunnen worden geboden. De keynote speech wordt gevolgd door een rondetafelgesprek met deskundigen uit het veld, gemodereerd door mederedacteur Maarten Stremler, en een algemene vraag- en antwoordsessie met het publiek.

Boekpresentatie en minisymposium

  • Waar:  T.M.C. Asser Instituut, R.J. Schimmelpennincklaan 20-22, 2517 JN Den Haag
  • Wanneer:  woensdag 5 februari, 15.30 – 18.00 uur

Klik hier voor meer informatie en aanmelding.

NB: De voertaal is Engels.

Over het European Yearbook of Constitutional Law (EYCL)

Het EYCL is een jaarlijkse publicatie op initiatief van het departement Public Law and Governance van Tilburg Law School en is gewijd aan de studie van het constitutionele recht. Het jaarboek beoogt een forum te bieden voor diepgaande analyse en discussie over nieuwe ontwikkelingen op dit gebied, zowel in Europa als daarbuiten. Het thema van de tweede jaargang is ‘The City in Constitutional Law’.

U kunt hier een exemplaar bestellen van deel 1.