News and events Tilburg University

Theo-Jan Renkema benoemd tot Professor of Practice ‘Data Analytics & Auditing’

Gepubliceerd: 11 mei 2020 Laatst bijgewerkt: 11 mei 2020

Tilburg University heeft dr. Theo-Jan Renkema met ingang van 1 april 2020 benoemd tot Professor of Practice ‘Data Analytics & Auditing’. Renkema is werkzaam bij Rabobank als hoofd van de IT & Digital Audit afdeling. Hij zal zijn werkzaamheden uitvoeren bij de Tilburg School of Economics and Management (TiSEM) en de Jheronimus Academy of Data Science (JADS) in ’s-Hertogenbosch. Doel is het versterken van auditonderzoek en -onderwijs en het aangaan van intensievere samenwerking met Audit praktijk, met name wat betreft data science en artificial intelligence.

Bijdrage aan onderzoek

Renkema’s onderzoek zal gericht zijn op het dichten van de kloof tussen theorie en praktijk op het raakvlak tussen data analytics en auditing. Hij begeeft zich zo op het snijvlak van de expertises die resp. JADS en TiSEM in huis hebben. Onderwerpen zijn onder meer auditing van algoritmes, beoordelen van datagedreven businessmodellen, toepassen van robotics en AI in de auditaanpak, en de vaktechnische ontwikkeling van de audit professie, in het bijzonder IT auditors.

Bijdrage aan het onderwijs

Het onderwijs behorend bij de leerstoel bevindt zich op het snijvlak van theorie en praktijk, enerzijds om studenten kennis aan te reiken hoe data analytics  in de auditwerkzaamheden kunnen worden toegepast, anderzijds om te leren hoe datagedreven bedrijfsprocessen en algoritmes kunnen worden onderzocht en beoordeeld.  Renkema zal zowel in bachelor- en masteropleidingen als in postmaster opleidingen en permanente educatie van accountants onderwijs verzorgen. Professionals die data analytics en auditing (en in bredere zin accounting, finance en control) kunnen combineren zijn zeer gewild. Als Professor of Practice zal hij, vanwege de aansluiting met de praktijk, een inspirerend rolmodel zijn voor studenten. De omvang van de aanstelling is 0,1 fte.

Professor of Practice

De Professor of Practice is een functie voor een innovatieve bestuurder of ondernemer die werkzaam is in een internationaal georiënteerd bedrijf. Tilburg University wil daarmee haar impact op de maatschappij en haar banden met de praktijk continu versterken.

Theo Jan Renkema is opgeleid als econoom en informatiekundige te Groningen (1992, cum laude) en promoveerde in Technische Bedrijfskunde aan de TU Eindhoven (1996, ICT Economics). De afgelopen jaren werkt hij, na eerdere research en consulting functies, bij de Rabobank in verschillende functies met een focus op strategische inzet van IT en het versnellen van de digitale transformatie. Hij initieerde de advanced analytics  eenheid van de Rabobank en heeft bijgedragen aan de versnelling van het ontdekken en toepassen van de mogelijkheden van big data binnen de Rabobank. Momenteel is hij lid van de directie Audit en als Chief Auditor verantwoordelijk voor IT en Digital Auditing. Tevens leidt hij de innovatie van de auditfunctie naar een datagedreven afdeling

Noot voor de pers