CoRPS

CoRPS

Center of Research on Psychological disorders and Somatic diseases

Online symposium "psycho-oncologisch onderzoek"

Datum: Tijd: 17:00 Locatie: Link naar online symposium (7 december actief)

CoRPS, het Centrum voor Onderzoek naar Psychologische Stoornissen en Somatische Ziekten, voert interdisciplinair onderzoek uit op het snijvlak van de geneeskunde en de psychologie. Tijdens het online symposium op 7 december - de eerste van een reeks - worden de meest recente resultaten op het gebied van psycho-oncologische onderzoek gedeeld.

CoRPS online symposium

Aanmelden? Mail naar naar m.habibovic@tilburguniversity.edu

Over het symposium

CoRPS, het Centrum voor Onderzoek naar Psychologische Stoornissen en Somatische Ziekten, voert interdisciplinair onderzoek uit op het snijvlak van de geneeskunde en de psychologie. Voor het onderzoek zijn er goede samenwerkingen tussen gezondheidszorginstellingen zoals ziekenhuizen en de Tilburg University. Bij CoRPS doen we onderzoek om te begrijpen hoe persoonlijke eigenschappen, levensstijl en verschillende gezondheidsproblemen met elkaar samenhangen. Gezondheidsproblemen kunnen zowel mentaal als fysiek zijn, bijvoorbeeld angst, depressie, diabetes, kanker en hart- en vaatziekten. Het doel van het onderzoekscentrum is om de psychologische en biologische oorzaken van deze verbanden te ontdekken. Daarnaast bekijkt CoRPS manieren om deze oorzaken te beïnvloeden, zodat ze gezondheidsproblemen kunnen voorkomen of verminderen.

CoRPS zal regelmatig een online symposium organiseren om dit cruciale onderzoek met een breder publiek te delen, waaronder onderzoekers, zorgverleners en geïnteresseerden. Het delen van de onderzoeksresultaten is essentieel om de maatschappelijke impact van het onderzoek te vergroten. We streven ernaar andere onderzoekers en collega's te enthousiasmeren, in gesprek te gaan en gezamenlijk onze krachten te bundelen. Op deze manier streven we naar een nog grotere invloed, waardoor we de gezondheid en zorg van mensen en patiënten verder kunnen verbeteren.

Het eerste CoRPS symposium staat gepland op 7 december met als thema; het recentste psycho-oncologische onderzoek. In het twee uur durende symposium zullen 5 onderzoekers van het CoRPS onderzoekscentrum zelf, van het IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland), het HDI (Helen Dowling instituut) en het Spaarne Gasthuis ziekenhuis, hun onderzoek en kennis delen. Deze presentaties bieden een boeiende inkijk in de wereld van kankerzorg en -onderzoek. Leer hoe online symptoommonitoring de kwaliteit van leven bij kankerpatiënten verbetert. Ontdek de patiëntgerichte ontwikkeling van een online zelfhulpinterventie voor (ex-)kankerpatiënten met chemotherapie-geïnduceerde perifere neuropathie. Verdiep je in de rol van biomarkers in de psycho-oncologie en krijg antwoorden op de vragen wat, wie en waarom ze relevant zijn. Ontdek een netwerkbenadering voor een beter begrip van depressie bij kankerpatiënten, inclusief klinische implicaties. Tot slot, werp een blik op het perspectief van langer leven met uitgezaaide kanker, treffend omschreven als "death row zonder datum". Kortom, het is een gevarieerd en informatief symposium dat de nieuwste ontwikkelingen binnen de oncologie belicht.

Sprekers
 

 • Prof. Marije van der Lee is bijzonder hoogleraar bij de universiteit van Tilburg zij bekleedt de leerstoel ‘Wat werkt voor wie in de psycho-oncologie’. Daarnaast werkt zij als gz-psycholoog en hoofdonderzoeker bij het Helen Dowling instituut. Het Helen Dowling instituut is het grootste psycho-oncologisch centrum van Nederland. In haar onderzoek richt ze zich voornamelijk het behandelen van ernstig chronische vermoeidheid, angst voor terugkeer van kanker en depressie bij patiënten met kanker. Ze hoopt met haar onderzoek de kloof tussen de wetenschap en de klinische praktijk te verkleinen!
   
 • Dr. Floortje Mols is universitair hoofddocent bij de afdeling medische en klinische psychologie aan Tilburg universiteit en is ook als onderzoeker verbonden aan het integraal kankercentrum Nederland. Ze is een van de oprichters van de PROFIEL registratie. PROFIEL wordt gebruikt voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek naar kwaliteit van leven bij mensen die kanker hebben of hebben gehad. Hiervoor werken onderzoekers van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en Tilburg University (TiU) samen met medisch specialisten uit alle Nederlandse ziekenhuizen
   

Presentators
 

 • Dr. Corina van den Hurk is onderzoeker bij het integraal kankercentrum Nederland en staat bekend om haar onderzoek naar hoofdhuidkoeling en haaruitval (alopecia). Ze heeft haar onderzoek verder uitgebreid naar het online monitoren van symptomen en de verbetering in kwaliteit van leven bij patiënten met kanker. Met deze onderzoeken hoopt ze onderrapportage van bijwerkingen tegen te gaan en patiënten eerder te helpen om zo hun kwaliteit van leven te verbeteren. 
   
 • Daniëlle van de Graaf is PhD-onderzoeker bij de afdeling medische en klinische psychologie aan de universiteit van Tilburg. Haar promotieonderzoek richt zich op het ontwikkelen van een online zelfhulpinterventie voor patiënten die na chemotherapie last blijven houden van perifere neuropathie (tintelingen of het gevoel van naalden in bijvoorbeeld handen en voeten). De zelfhulp interventie is gebaseerd op een bestaande psychologische interventie, genaamd ACT, die effectief is voor mensen met chronische pijn. Met haar onderzoek naar een zelfhulpinterventie hoopt ze de kwaliteit van leven te verbeteren van mensen die na afloop van de chemotherapie nog lang last hebben van deze klachten. 
   
 • Dr. Dounya Schoormans is universitair docent bij de afdeling medische en klinische psychologie aan aan de universiteit van Tilburg en is ook als onderzoeker verbonden aan het integraal kankercentrum Nederland. Ze onderzoekt biologische mechanismen in kankeroverleving. Het onderzoek richt zich op de (late) effecten van kanker en behandeling, zoals vermoeidheid, cognitieve problemen, depressie, angst, en comorbide aandoeningen, waaronder hart- en vaatziekten. 
   
 • Dr. Chris Hinnen werkt als klinisch psycholoog bij het Spaarne Gasthuis ziekenhuis met een van de aandachtsgebieden oncologie. Zijn promotieonderzoek richtte zich op de invloed van de partnerrelatie op het welzijn van vrouwen met borstkanker. Net als de andere onderzoekers werkt hij veel samen met het onderzoekscentrum CoRPS waarbij hij zich richt op de veranderingen in depressieve en angst klachten en hoe dit gerelateerd is aan bijwerkingen van behandeling, de kwaliteit van leven en mortaliteit.  
   
 • Dr. Melanie Schellekens werkt als senior onderzoeker bij het Helen Dowling Instituut en bij Tilburg University. In haar promotieonderzoek heeft ze de werking van een mindfulness training bij mensen met longkanker en hun partners onderzocht. Nu doet ze onderzoek naar veerkracht, het personaliseren van psychologische behandelingen en chronische vermoeidheid na kanker.