News and events Tilburg University

Dissertatie Karen Pak over levensgebeurtenissen en langer doorwerken

Gepubliceerd: 19 mei 2020 Laatst bijgewerkt: 19 mei 2020

Op 2 oktober zal onze HRS collega Karen Pak haar proefschrift verdedigen. Door demografische ontwikkelingen worden organisaties uitgedaagd om hun werknemers langer door te laten werken.

Het doel van het proefschrift was om te onderzoeken tot op welke hoogte taakeisen, hulpbronnen, HR activiteiten en grote levensgebeurtenissen het kunnen, willen en mogen doorwerken van medewerkers beïnvloeden. De belangrijkste conclusies uit dit onderzoek zijn dat om langer doorwerken te stimuleren, organisaties ervoor moeten zorgen dat hun werknemers ongeacht hun leeftijd over voldoende hulpbronnen, uitdagende taakeisen en ontwikkelingsmogelijkheden beschikken en dat belemmerende taakeisen zo veel mogelijk beperkt worden. Ook is het voor werknemers die grote levensgebeurtenissen in hun privéleven meemaken (bijvoorbeeld het krijgen van een kind of een scheiding) belangrijk om toegang te hebben tot ontzie-activiteiten, terwijl werknemers die grote levensgebeurtenissen op het werk meemaken (bijvoorbeeld een promotie of reorganisatie) het belangrijk vinden om toegang te hebben tot ontwikkel- en benutactiviteiten. Ongeacht het type levensgebeurtenis die werknemers meemaken is het belangrijk dat werknemers tijdens deze periodes voldoende hulpbronnen tot hun beschikking hebben zoals de steun van de leidinggevende en collega’s.

De verdediging zal plaatsvinden in het Auditorium van Tilburg University. De betrokken promotoren zijn: Dorien Kooij, Prof. Dr. Annet De Lange en Marc van Velhoven. Het proefschrift wordt openbaar gemaakt na afloop van de verdediging. U kunt contact opnemen met Karen Pak (K.Pak@fm.ru.nl) als u het proefschrift al op een eerder moment wilt inzien.