News and events Tilburg University

Wethouder Esmah Lahlah vindt beleid Participatiewet bij Tilburg University mooi voorbeeld

Gepubliceerd: 17 mei 2019 Laatst bijgewerkt: 05 juni 2019

Tilburg University maakt werk van de Banenafspraak uit het Sociaal Akkoord om haar bijdrage te leveren aan de realisatie van extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. De Banenafspraak is vastgelegd in de Participatiewet. Wethouder Esmah Lahlah bezocht donderdag 16 mei Tilburg University om te praten over de successen tot nu toe en wat de gemeente Tilburg mee kan nemen als goede voorbeelden.

Ruimte voor diversiteit & inclusie

Het doel van de Participatiewet die per 1 januari 2015 geldt, is mensen zoveel mogelijk te stimuleren en faciliteren om regulier aan het werk te gaan. Hierdoor ontstaat een meer ‘inclusieve arbeidsmarkt’. Met de uitvoering van de Participatiewet wil Tilburg University een werkklimaat scheppen waarin diversiteit en inclusie aanwezig zijn. Daarbij is ook ruimte voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Werken in divers samengestelde teams maakt medewerkers effectiever en innovatiever. En boven alles maakt het werken ook leuker. 

Succesvol beleid

De uitvoering van de Participatiewet verloopt bij Tilburg University succesvol. Op dit moment hebben we ruim 30 banen gerealiseerd voor mensen met een arbeidsbeperking, zowel bij wetenschappelijk personeel als ondersteunend en beheerspersoneel. Dit bekent dat we de doelstellingen gemaakt in het kader van de Banenafspraak voor 2019 al hebben behaald. Ook in 2017 en 2018 behaalden we deze doelstellingen.

Werkplekken voor statushouders

Naast de banenafspraak voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken de gemeente en Tilburg University ook samen aan de arbeidsparticipatie van statushouders in de regio. Momenteel werken er twee mensen in een betaalde baan en zijn er twee werkervaringsplekken voor statushouders. We blijven ons ook in de toekomst inzetten voor statushouders en hun participatie op de arbeidsmarkt.

Doel bezoek Wethouder Esmah Lahlah

College van Bestuur voorzitter Koen Becking, Directeur HRM Ellen van Dodewaard en Melissa de Kort, coördinator/(beleids)adviseur HRM Participatiewet & Statushouders, ontvingen een delegatie van de gemeente Tilburg met daarbij wethouder Esmah Lahlah. De wethouder heeft Arbeidsparticipatie in haar portefeuille. Het bezoek stond in het teken van informatie ophalen over het invoeren van de Participatiewet. De gemeente ziet Tilburg University als een goed voorbeeld, waarvan andere bedrijven en organisaties kunnen leren. Daarom stond de vraag centraal wat er voor nodig is (maar ook wat anders of beter kan) om een goed participatiebeleid te implementeren in een organisatie.

Tijdens het bezoek bezocht de wethouder ook de werkplekken van drie participatiemedewerkers. En sprak zij met hen over hun werk en de begeleiding.

Meer informatie

Wil je meer weten of heb je een vraag? Neem dan contact op met coördinator/(beleids)adviseur HRM Participatiewet & Statushouders, Melissa de Kort. Mail naar M.A.J.deKort@tilburguniversity.edu.

bezoek Esmah Lahlah mei 2019