Students in the library

Inhoud en programma BSc Bestuurskunde

Bij Bestuurskunde houd je je bezig met vraagstukken van het publieke domein en het openbaar bestuur. Jij bent de expert die een ministerie, een bedrijf of een instelling adviezen geeft over dit soort maatschappelijke vraagstukken. Als bestuurskundige kijk je niet toe, maar neem je deel aan de besluitvorming over dit soort complexe vraagstukken. Bij deze opleiding in Tilburg word je goed voorbereid op die actieve rol.

Multidisciplinair

Vanuit diverse invalshoeken ga je maatschappelijke uitdagingen bestuderen. Het accent van de opleiding ligt daarbij op Nederland en het functioneren van het Openbaar Bestuur.  

  • Juridisch: Op welke manier kan nieuwe regelgeving het beste worden ingevoerd? De laatste jaren is de uitvoeringspraktijk van politie, justitie en de gemeente op het terrein van openbare orde en veiligheid sterk verandert door de komst van nieuwe wet- en regelgeving. Op welke manier kan nieuwe regelgeving het beste worden ingevoerd?
  • Politicologie: Je kunt wel van alles willen, maar in realiteit zijn er veel andere opvattingen en meningen. Je moet dus draagvlak krijgen om dingen te kunnen veranderen.
  • Sociologie: Is het huidige integratiebeleid van Nederland klaar voor de toestroom van vluchtelingen? Hoe reageert een groep op nieuw beleid? Wat werkt wel en wat werkt niet? Vanzelfsprekend houd je hierbij ook altijd rekening met de financiële haalbaarheid van bestuurlijke beslissingen. 

Doorlopende leerlijnen

Vanaf het eerste jaar krijg je vakken die onderdeel uitmaken van zes doorlopende leerlijnen:

  1. Recht & bestuur
  2. Beleid
  3. Meervoudig bestuur & democratie
  4. Publieke organisaties & professionals
  5. Onderzoek & vaardigheden
  6. Perspectieven op samenleving en bestuur

Bovenstaande thema’s lijken inhoudelijk misschien heel verschillend, maar sluiten logisch op elkaar aan. Je zal merken dat je steeds beter leert schakelen tussen al die verschillende invalshoeken. Zo leer je je bij maatschappelijke en politieke discussies inleven in alle verschillende belangen en standpunten.

Praktijkgericht

Er is veel aandacht voor het toepassen van geleerde theorieën in de praktijk, bijvoorbeeld binnen een onderwijsvorm als Het Atelier, maar ook in je stage.

Een stage vormt een vast onderdeel van het tweede jaar. Hierbij kun je jezelf spiegelen aan andere bestuurskundigen in het veld en leer je steeds meer de regels van de bestuurskunst. De stage is bovendien voor studenten vaak een kennismaking met toekomstige werkgevers als het Europees Parlement, de afdeling sportbeleid bij een gemeente, de raad van bestuur bij een HBO-instelling of de redactie van Nieuwsuur.  Je kunt kiezen uit een meeloopstage of een onderzoeksstage.

Grensverleggend onderwijs

Binnen én buiten je studieprogramma biedt Tilburg University je alle kansen om je maximaal te ontwikkelen. Je kunt bijvoorbeeld zonder studievertraging een half jaar in het buitenland studeren, of een uitdagend on top-programma volgen. 

Bestuurskunde in het kort

Titel Bachelor of Science (BSc)
Faculteit Tilburg Law School
Inschrijfcode Studielink (CROHO) 56627
Startmoment Eind augustus
Vorm voltijd
Duur 36 maanden
Bindend studieadvies eerste jaar 42 ECTS binnen 12 maanden
Toelating VWO-diploma, hbo-propedeuse of colloquim doctum
Selectie of loting? Nee
Inschrijfdeadline i.v.m. matching Uiterlijk 1 mei via Studielink,
zie stap 4 in de inschrijfprocedure
voor meer informatie over matching
Programma en roosters Zie de Onderwijscatalogus
Accreditatie NVAO, EAPAA

Studie in Cijfers

Studie in Cijfers laat je in één oogopslag zien hoe deze bacheloropleiding in Tilburg het doet ten opzichte van het landelijke gemiddelde van vergelijkbare opleidingen. Je kunt opleidingen eenvoudig vergelijken, op basis van onafhankelijke informatie.

Studie in Cijfers – ook wel de studiebijsluiter genoemd – bevat gegevens over de studenttevredenheid, het aantal eerstejaars studenten, het aantal contacturen per week, het percentage dat doorstroomt naar het tweede jaar, het percentage dat zijn/haar bachelordiploma binnen vier jaar haalt en het percentage afgestudeerden dat na het diploma doorstudeert.

Meer informatie over Studie in Cijfers vind je op de website van Studiekeuze123.