Students in the library

Vakkenpakket BSc Bestuurskunde

Jaar 1

In het eerste jaar wordt in het startseminar Bestuurskunde en Openbaar Bestuur de inhoudelijke en theoretische basis gelegd voor de rest van je opleiding. Je maakt er kennis met alle basisinzichten uit de bestuurskunde en verdiept je in het verschijnsel openbaar bestuur. Het openbaar bestuur wordt gevormd door de regering, provincies en gemeenten. Zij nemen beslissingen en introduceren nieuwe maatregelen waaraan de samenleving zich moet houden. En dan zijn er nog genoeg instellingen die publieke taken uitvoeren maar niet tot de overheid behoren, zoals publieke omroepen, openbaar vervoersbedrijven, scholen en woningcorporaties. Welke organisatievormen kennen we? Hoe komt beleid tot stand?

Nederlands beheersen

Tot slot doe je in het eerste jaar ook een taaltoets Nederlands. Taal is immers een essentieel onderdeel van je gereedschapskist als bestuurskundige. Bij de taaltoets moet je daarom laten zien dat je de onderdelen spelling, formulering en grammatica op VWO-niveau beheerst. Mocht je niet in één keer slagen voor de toets, dan is er gelegenheid tot herkansen.

Jaar 2

Je volgt je één of twee cursussen uit elk van de leerlijnen, waaronder een vak over de rol van de (social) media in politiek in openbaar bestuur. Dit vak geeft inzicht in de stand van zaken in het publieke communicatiedomein en de historische ontwikkeling naar het moment van nu.

Bij het vak Lokaal en Regionaal Bestuur wordt ingegaan op de positie, organisatie en ontwikkelingen van het Nederlandse lokaal en regionaal bestuur. Wat is de functie van lokaal bestuur? En wie zijn haar belangrijke spelers? Er is ook aandacht voor de relatie van het lokaal bestuur met andere besturen en bestuursniveaus, zoals de provincies en waterschappen.  De praktijkoriëntatie waar de Tilburgse Bestuurskunde opleiding zo bekend om staat, uit zich ook door de vele gastsprekers uit de praktijk.

Tijdens het tweede jaar ga je praktijkervaring opdoen met een stage bij bijvoorbeeld een ministerie, adviesbureau of in de Tweede Kamer. Een stage is een unieke ervaring waarin je de verworven kennis, inzichten en vaardigheden kunt gaan toepassen. Je krijgt inzicht in de praktijk van het openbaar bestuur, kortom een mooie oriëntatie op het toekomstige werkveld. Student Floris-Jan vertelt over zijn stage in het Europees Parlement voor de Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa:

Jaar 3

Alle ontwikkelde academische vaardigheden pas je toe bij het schrijven van je bachelorscriptie en bij de cursus Het Atelier. Dit is een unieke, kleinschalige onderwijsvorm waarbij je als student gaat adviseren over een actueel thema. Je doet hierbij ervaring op in de verschillende rollen van een bestuurskundige: strategisch adviseur, beleidsmaker, interviewer, lobbyist, bestuurder. Je kunt in het derde jaar ook zonder studievertraging een half jaar in het buitenland studeren. Tilburg Law School heeft een uitstekend internationaal netwerk waar je gebruik van kunt maken.