Achtergrond bachelor en

Student Marjan Swaans

BK-student-Marjan-Swaans

Marjan

"Door de gastsprekers, werkbezoeken en de stage is er een goede wisselwerking tussen theorie en praktijk."


Mijn studiekeuze

Mijn daadwerkelijke studiekeuzeproces begon toen ik in 4VWO zat, hoewel ik in 3VWO al wel een aantal studievoorlichtingsavonden op mijn middelbare school had bijgewoond. Gedurende 4VWO en 5VWO heb ik vooral door middel van voorlichtingsactiviteiten en internet het aantal opleidingen dat ik interessant vond weten te reduceren naar twee studies: Rechtsgeleerdheid en Bestuurskunde. Via een clustervoorlichting van de faculteit Rechtsgeleerdheid kwam ik achter het bestaan van de studie Bestuurskunde en dit leek me direct een interessante en uitdagende studie.

Met name het multidisciplinaire karakter van de studie sprak mij erg aan. Omdat de bachelor Bestuurskunde aan Tilburg University bij de rechtenfaculteit hoort, leek dit mij een uitstekend keuze. Op deze wijze zou ik tijdens mijn studie Bestuurskunde ook een aantal vakken van de studie Rechtsgeleerdheid volgen. Na mijn deelname aan de Proefstudeerdag van de bachelor Bestuurskunde wist ik helemaal zeker dat ik deze studie wilde gaan doen. De verscheidenheid aan interessante vakgebieden en het kleinschalige karakter van de opleiding gaven uiteindelijk de doorslag om Bestuurskunde te gaan studeren.

Inhoud opleiding

Tijdens de bachelor Bestuurskunde vond ik met name de verscheidenheid aan vakken interessant. De verplichte stage in het tweede jaar van de bachelor heb ik als erg leerzaam ervaren. Gedurende deze stage in de Tweede Kamer bevond ik me in het hart van de politiek en was ik bezig met actuele vraagstukken op het gebied van onderwijs. Zo kon ik de kennis en vaardigheden die ik reeds had opgedaan in de opleiding toepassen in de praktijk.

Daarnaast krijg je gedurende de hele opleiding aan de hand van een aantal vakken onderzoeksvaardigheden aangeleerd, waardoor je een gedegen basis beheerst voor het doen van onderzoek. Deze basis is mijn inziens zeer zinvol voor de stage in het tweede jaar, maar ook voor de onderzoeken die je door de opleiding heen uitvoert. Bovendien wordt er binnen de opleiding soms aan studenten de mogelijkheid gegeven om mee te werken aan onderzoeken die worden uitgevoerd door de Tilburgse School voor Politiek en Bestuur. Zo heb ik als onderzoeksassistent ondersteuning mogen bieden aan het onderzoek van de Commissie Project X Haren (Commissie Cohen) en als student-assistent een bijdrage mogen leveren aan weer een ander onderzoek.

De onderzoeksvaardigheden die ik aangeleerd heb gekregen in de bachelor vormden hiervoor een gedegen basis. De combinatie van de afwisseling van de vakken, het intensieve contact met docenten en de praktijkgerichtheid van de opleiding (d.m.v. stage, werkbezoeken en gastcolleges) zorgen ervoor dat ik met genoegen terugkijk op mijn bacheloropleiding.

Na mijn master

Ik ben onlangs afgestudeerd aan de master Bestuurskunde en momenteel ben ik actief bezig met het zoeken van een passende en uitdagende baan. Ik heb direct na mijn afstuderen een tijdelijke, fulltime baan gevonden op de afdeling Finance van een multinational op het gebied van zuivel, waardoor ik het solliciteren kan combineren met deze baan. Ik ben op zoek naar een baan waarin ik mijn passie voor maatschappelijke vraagstukken (met name op het gebied van veiligheid) tot uiting kan laten komen en waarin ik innovatieve oplossingsrichtingen kan bedenken voor dit type vraagstukken.

Vanwege het multidisciplinaire karakter van de studie heb ik kennis opgedaan over verschillende vakgebieden en belicht ik vraagstukken graag vanuit verschillende invalshoeken. Ik ben iemand die graag uitdagingen aan gaat en niet schroomt om een stap extra te zetten om het beoogde resultaat te bereiken.


Alle bacheloropleidingen

Informatie voor scholen

Inschrijven en aanmelden

Contact